Indicaţii pentru protecţia datelor

Ne bucurăm de interesul pe care îl arătaţi întreprinderii şi produselor noastre. La folosirea ofertei noastre on-line acordăm o deosebită importanţă protejării sferei dvs. private. La colectarea şi prelucrarea de date personale respectăm legislaţia în vigoare.

Site-ul îşi propune să ofere utilizatorilor informaţii corecte şi actuale cu privire la serviciile şi produsele oferite de Schaeffler România SRL, cu privire la modalitatea de contractare a acestora precum şi orice informaţii necesare şi utile utilizatorilor privind utilizarea produselor şi serviciilor Schaeffler România SRL. Schaeffler România SRL depune toate diligentele pentru a oferi informaţii actuale privind serviciile şi produsele sale şi pentru a actualiza conţinutul site-ului. Cu toate acestea, Schaeffler România SRL nu garantează asupra actualităţii informaţiilor prezentate pe site în orice moment. De asemenea, Schaeffler România SRL nu garantează că site-ul nu va conţine anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corecta a utilizatorilor. Schaeffler România SRL însă nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori urmare a unor decizii bazate pe orice informaţie furnizata prin intermediul site-ului.

Politica de confidenţialitate. Protecţia datelor

Schaeffler România SRL se obligă să respecte regulile privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, conform Legii nr. 677/2001. Prin introducerea datelor prin intermediul acestui site utilizatorul consimte la prelucrarea datelor în conformitate cu clauzele menţionate la formularele de înscriere disponibile pe site la diverse secţiuni, cum ar fi de exemplu secţiunea „Carieră”. Folosirea datelor cu caracter personal se face cu acordul voluntar şi expres al utilizatorului acestui site.

Prin utilizarea acestui site, utilizatorul acceptă şi este de acord ca Schaeffler România SRL să poată trimite „cookies” în computerul dumneavoastră pentru a îmbunătăţi navigarea dumneavoastră pe acest site. Un cookie este un fişier trimis browser-ului dumneavoastră de către un server web şi stocat pe hard-ul computerului dumneavoastră. Acest cookie nu ne permite să vă identificam personal. Cookies pot fi dezactivate în orice moment din structura browser-ului dumneavoastră.

Date cu caracter personal

Prin intermediul Site-ului utilizatorii pot furniza Schaeffler România SRL informaţii referitoare în special la date personale (precum nume, adresă, adresa de e-mail, numere de telefon), modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile Schaeffler România SRL, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Orice persoana care accesează Site-ul şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul formularelor de comanda de pe acest Site, îşi manifesta acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele:

  • în scopul furnizării serviciilor sau produselor Schaeffler România SRL prezentate pe Site, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluţionarea cererilor şi a reclamaţiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;
  • stocarea şi procesarea acelor informaţii care ajută Schaeffler România SRL să îmbunătăţească produsele şi serviciile oferite precum şi relaţia cu clienţii săi;
  • prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către Schaeffler România SRL în vederea efectuării de studii de piaţă;
  • alte activităţi întreprinse de Schaeffler România SRL şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul Schaeffler România SRL pe riscul său propriu. Schaeffler România SRL nu este responsabilă pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de programe, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său. Deşi Schaeffler România SRL declară că a luat toate măsurile posibile pentru a introduce şi a menţine la zi informaţiile conţinute în acest site.

Securitatea informaţiilor

Acest site foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul nostru. Schaeffler România SRL nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput şi găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru eventuale erori în securitatea serverului care găzduieşte site-ul.