Condiţii generale pentru folosirea paginii de internet Schaeffler

Acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare

Site-ul este oferit spre utilizare numai în condiţiile acceptării în totalitate de către dvs. a termenilor şi condiţiilor expuse în prezentul regulament.
Prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de utilizare. Vă rugam citiţi cu atenţie următorii termeni şi condiţii de utilizare înainte de a folosi acest site. Prin vizitarea în continuare a acestui site sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, precum şi cu legile aplicabile. În cazul în care nu sunteţi de acord cu termenii si condiţiile de utilizare, vă rugăm să nu accesaţi site-ul nostru.

Modificarea acestor termeni şi condiţii de utilizare
Schaeffler România SRL îşi rezervă dreptul de a revizui aceşti termeni şi condiţii de utilizare prin actualizarea acestei pagini în orice moment şi fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Termenii şi condiţiile de utilizare în vigoare sunt cei afişaţi pe portal. Vă rugăm să vizitaţi această pagină periodic pentru a putea citi aceşti termeni şi condiţii, dumneavoastră fiind unicii răspunzători de luarea la cunoştinţă şi de conformarea cu oricare şi toate noile prevederi ce pot apărea în termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site. Administratorul îşi rezervă dreptul de a bloca accesul utilizatorilor care încalcă Regulamentul sau legislaţia în vigoare.

Dreptul de autor şi mărcile comerciale. Drepturi de proprietate intelectuală
Mărcile înregistrate, logo-urile, sau sloganele (general definite ca "Mărci Înregistrate")din conţinutul site-ului sunt mărci înregistrate - ale Schaeffler România SRL. Nimic din conţinutul site-ului nu va putea fi interpretat ca acordând implicit, prin derogare sau în alt fel, orice licenţă sau drept de a folosi oricare dintre mărcile înregistrate prezentate pe site. Utilizarea unei mărci ce apare şi este folosită pe acest site sau oricare conţinut al acestui site, în totalitate sau în parte, este strict interzisă, în afara excepţiilor prevăzute în aceşti termeni şi condiţii de utilizare.
Conţinutul portalului, textele, grafica, software-ul precum şi alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Schaeffler România SRL îşi va asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea în judecată a celor vinovaţi de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală aferente acestui portal.

Limite de utilizare

Schaeffler România SRL acordă permisiunea de a utiliza acest site în armatoarele condiţii:

 • puteţi descărca conţinutul acestui site, însa doar pentru folosul personal şi non-comercial şi cu condiţia de a respecta drepturile de proprietate intelectuală;
 • nu aveţi permisiunea să utilizaţi materiale din conţinutul acestui site fără acordul prealabil în scris al Schaeffler România SRL;
 • nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi orice material al acestui site în alt mod, fără acordul în scris al Schaeffler România SRL

Înregistrare, parolă
Unele pagini de pe site-ul Schaeffler România SRL pot fi protejate de parolă. În scopul siguranţei şi securităţii tranzacţiilor comerciale, numai utilizatorii înregistraţi pot accesa paginile menţionate. Schaeffler România SRL îşi rezervă dreptul de a nu accepta înregistrarea oricărui utilizator. Schaeffler România SRL în particular îşi rezervă dreptul de a stabili ca anumite site-uri, care au fost accesate liber în prealabil, să fie accesate prin înregistrare. Schaeffler România SRL are oricând şi fără a fi obligat să indice motivele, dreptul de a anula dreptul unui utilizator de a accesa zona protejată de parolă prin blocarea datelor sale de utilizator (după cum se specifică mai jos), în special atunci când utilizatorul

 • utilizează date false în scopul înregistrării;
 • încalcă aceşti Termeni de utilizare sau nu respectă obligaţia de a furniza cu grijă datele de utilizator;
 • încalcă legile aplicabile în ceea ce priveşte accesarea sau utilizarea site-ului Schaeffler România SRL; sau
 • dacă nu a mai utilizat site-ul Schaeffler România SRL de o perioadă lungă de timp.

La înregistrare, utilizatorul trebuie să dea informaţii corecte, pe care să le actualizeze pe măsură ce acestea se modifică (pe cât posibil: online) fără întârziere. Utilizatorul se va asigura ca adresa de e-mail furnizată către Schaeffler România SRL să fie valabilă permanent şi va furniza şi o adresă la care să poată fi contactat.

După înregistrare utilizatorul ca primi un cod de acces, care conţine un User ID şi o parolă. Datele de utilizator permit utilizatorului să îşi vizioneze sau să îşi modifice datele, sau, dacă e cazul, să îşi retragă consimţământul pentru procesarea datelor.

Utilizatorul se va asigura că datele de utilizator să nu fie accesibile terţilor şi răspunde pentru toate tranzacţiile şi alte activităţi efectuate în baza datelor sale de utilizator. La finalul fiecărei sesiuni online, utilizatorul se va deconecta de la zonele protejate de parole. Dacă şi în măsura în care utilizatorul află că terţe persoane abuzează de datele sale de utilizator, utilizatorul trebuie să comunice imediat în scris către Schaeffler România SRL acest lucru, sau, dacă este cazul, prin e-mail.

După primirea notificării de la paragraful 4, Schaeffler România SRL va anula accesul la zona protejată de parolă pe baza datelor de utilizator. Accesul utilizatorului va mai fi posibil numai după o cerere făcută de utilizator către Schaeffler România SRL sau după o nouă înregistrare.

Utilizatorul poate solicita în orice moment în scris anularea înregistrării sale, cu condiţia ca anularea să nu încalce buna performanţa a relaţiilor contractuale. În acest caz Schaeffler România SRL va şterge toate datele de utilizator şi alte date stocate ale utilizatorului, identificabile personal, imediat ce acestea nu mai sunt necesare.

Drepturi de utilizare a informaţiilor, a software-ului şi a documentaţiilor
Utilizarea oricăror informaţii, software şi documentaţii puse la dispoziţie pe sau prin acest site este subiectul acestor Termeni de utilizare sau, în cazul actualizării informaţiilor, software-ului sau documentaţiilor, subiect al condiţiilor de licenţă aplicabile, stabilite în prealabil cu Schaeffler România SRL. Condiţiile de licenţă stabilite separat vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare.

Schaeffler România SRL acordă utilizatorului posibilitatea neexclusivă şi netransferabilă, ce nu poate fi sublicenţiată, de a utiliza informaţiile, software-ul şi documentaţiile puse la dispoziţia utilizatorului pe sau prin site-ul Schaeffler România SRL, în cuantumul stabilit, sau în cazul în care nu există un astfel de acord, în cuantumul stabilit de Schaeffler România SRL.

Informaţiile, software-ul şi documentaţiile nu pot fi distribuite niciodată de către utilizator vreunei terţe părţi şi nici nu pot fi închiriate sau făcute accesibile în vreun alt mod.

Informaţiile, software-ul şi documentaţiile sunt protejate prin legile drepturilor de autor precum şi prin tratate internaţionale, prin alte legi şi convenţii referitoare la proprietatea intelectuală.

Utilizatorul va respecta aceste legi şi în particular nu va modifica, tăinui sau şterge vreun cod alfanumeric, mărci sau menţiuni despre drepturile de autor, nici din informaţii, nici de pe software sau documentaţii, sau de pe copiile acestora.

Proprietate intelectuală
În ciuda prevederilor particulare al acestor Termeni de utilizare, informaţiile, numele de mărci şi alte specificaţii de pe site nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, suplimentate sau utilizate în vreun alt fel, fără permisiunea scrisă prealabilă din partea Schaeffler România SRL.

Exceptând drepturile de utilizare şi alte drepturi acordate în mod expres aici, utilizatorului nu îi sunt acordate alte drepturi, şi nici nu va exista vreo altă obligaţie referitoare la acordarea de alte drepturi. Oricare şi toate drepturile de patent precum şi licenţele sunt excluse în mod expres.

Datoriile utilizatorului
La accesarea sau utilizarea site-ului Schaeffler România SRL, utilizatorul

 • nu va aduce prejudicii altor persoane, în special minorilor, şi nici drepturilor personal ale acestora;
 • nu va prejudicia moralitatea publică prin modul de utilizare;
 • nu va încălca vreun drept de proprietate intelectuală sau vreun alt drept de proprietate;
 • nu va încărca texte ce conţin viruşi, aşa numitul Cal Troian, sau vreun alt program care ar putea afecta datele;
 • nu va transmite, stoca sau încărca hyperlinkuri sau texte la care utilizatorul nu are dreptul, în special în cazurile în care aceste hyperlinkuri sau texte contravin obligaţiilor de confidenţialitate sau sunt ilegale; sau
 • nu va distribui e-mail-uri publicitare sau nesolicitate (aşa-numitele "spam"-uri) sau false avertismente de viruşi, de erori sau alte materiale similare, şi nu va solicita participarea la vreo loterie, sistem snowball, lanţuri de scrisori, jocuri tip piramidă sau alte activităţi similare.

Schaeffler România SRL poate anula oricând accesul la site, în special în cazul în care utilizatorul încalcă vreo obligaţie din Termenii de utilizare.

Hyperlink-uri
Site-ul Schaeffler România SRL poate conţine hyperlinkuri la paginile web ale terţilor. Schaeffler România SRL nu poartă răspunderea pentru conţinutul paginilor respective şi nu face reprezentări şi nu va susţine aceste pagini web sau conţinuturile acestora precum face cu ale sale, deoarece Schaeffler România SRL nu controlează informaţiile de pe aceste pagini şi nici nu răspunde pentru conţinutul şi informaţiile de pe aceste pagini. Riscurile pentru utilizarea acestor pagini web vor fi transferate către utilizator.

Plasarea unui hyperlink spre site-ul Schaeffler România SRL necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la Schaeffler România SRL. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului Schaeffler România SRL. Schaeffler România SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziţie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul Schaeffler România SRL şi nu este responsabil, în nici un fel, privind conţinutul, produsele, serviciile, etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

Răspunderea pentru erori de titlu sau calitate
În măsura în care anumite informaţii, software sau documentaţii sunt puse la dispoziţie gratuit, este exclusă orice răspundere pentru erori de calitate sau titlu de informaţii, software şi documentaţii, în special în ceea ce priveşte corectitudinea sau prezenţa erorilor sau prezenţa reclamaţiilor din partea terţilor sau referitoare la completitudinea şi/sau adecvarea pentru scopul propus.

Informaţiile de pe site-ul Schaeffler România SRL pot conţine specificaţii sau descrieri generale referitoare la posibilităţile tehnice ale produselor individuale care pot fi puse la dispoziţie în anumite cazuri (de ex. datorită modificărilor produse). Performanţa necesară a produsului va fi astfel stabilită de comun acord în fiecare caz la momentul achiziţiei.

Alte responsabilităţi, viruşi
Răspunderea Schaeffler România SRL pentru erori în ceea ce priveşte calitatea şi titlul vor fi determinate în conformitate cu prevederile din aceşti Termeni de utilizare. Orice altă răspundere pentru Schaeffler România SRL este exclusă.

Deşi Schaeffler România SRL depune orice efort pentru a proteja site-ul Schaeffler România SRL de viruşi, Schaeffler România SRL nu poate garanta că acesta nu conţine viruşi. Pentru protecţia sa, utilizatorul va lua măsurile necesare pentru a asigura securitatea adecvată şi va utiliza un scanner de viruşi înainte de a descărca orice informaţii, software sau documentaţii.

Drept aplicabil
Prezentele Condiţii se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Clientul accepta să adere la aceşti termeni şi condiţii
Clientul confirmă că a citit şi acceptat aceşti termeni şi condiţii. Utilizarea Serviciului de către client implică acceptarea necondiţionată a acestor termeni şi condiţii.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii, vă rugăm să nu folosiţi acest site.

 

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Sunt de acord