Descărcare
 
CONTACT

Marketing de Personal

Corina Enache

Tel. +40 268 505453
Fax +40 268 505848

Adresa de email
 
Oportunităţi pentru studenţi şi absolvenţi

Burse de Excelenţă Schaeffler România “10 pentru 10”

Bursele de Excelenţă Schaeffler România se adresează studenţilor care aspiră la o carieră de succes în domenii tehnice şi nontehnice şi doresc să facă primii paşi în acest sens într-o companie de vârf din domeniul construcţiilor de maşini.

Cuantumul Bursei

Categoria I 1.000 RON/ lună net, pentru media anilor de studiu mai mare de 9,50

Categoria II 670 RON/ lună net, pentru media anilor de studiu mai mare de 9,00 sau 8,00 (media mai mare sau egală cu 8,00 se aplică doar în cazul studenţilor de la următoarele facultăţi: Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, Inginerie Mecanică, Ştiinţa şi Ingineria Materielelor, Design de Produs şi Mediu – specializările Design Industrial, Ingineria Designului de Produs, Mecatronică).

Condiţiile de înscriere

  • Toţi anii de studiu trebuie să fie desfăşuraţi în cadrul Universităţii Transilvania;
  • Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai anului II de studiu sau masteranzi în anul I sau II;
  • Media tuturor anilor de studiu trebuie să fie peste 9.00 sau 8.00, după caz (inclusiv licenţa pentru masteranzi).

Numărul de burse acordate
Maxim 10 Burse de Excelenţă adresate studenţilor de la facultăţile tehnice şi non-tehnice.

Perioada de acordare a Burselor de Excelenţă
Bursa se acordă pe durata unui semestru universitar.

Documentele necesare aplicării:

  • Scrisoare de intenţie şi motivare;
  • Curriculum Vitae;
  • Alte diplome relevante de specialitate, naţionale sau internaţionale (în copie);
  • Premii obţinute la sesiuni de comunicare cu tematică tehnică (în copie);
  • Scrisori de referinţă din partea profesorilor universitari (minim1) cu semnături şi date de contact;
  • Diplomă/Adeverinţă de licenţă (pentru studenţii înscrişi la program de master, în copie legalizată);
  • Foaia matricolă a fiecărui an de studiu încheiat (în original).

Perioada de aplicare
Aplicaţiile pentru sesiunea de selecţie din luna aprilie se primesc la sediul companiei, până la data de 31 octombrie 2018. În fiecare an universitar au loc două sesiuni de analiză/ evaluare a aplicaţiilor şi de stabilire a studenţilor bursieri, în luna noiembrie şi în luna aprilie (după prima sesiune).

 

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Sunt de acord