Noțiune de căutare

Sustenabilitate

Împreună cu partenerii noștri de afaceri, ne confruntăm cu sarcinile unei teme ca sustenabilitatea pentru a transfera și implementa un concept comun în lanțul de aprovizionare. Ne coordonăm strategia și obiectivele, măsurile și indicatorii de sustenabilitate rezultați cu divizia de sustenabilitate și dezvoltăm soluții orientate către client. Ambiția noastră este să dezvoltăm un lanț de aprovizionare transparent. Prin urmare, riscurile pe tot parcursul procesului de valoare adăugată sunt reduse la minimum și astfel îndeplinim cerințele clienților și stakeholderilor

Codul de conduită al furnizorilor

Pentru a ne îndeplini responsabilitatea și așteptările clienților și a stakeholderilor am definit cerințe corespunzătoare pentru furnizorii noștri în Codul nostru de conduită pentru furnizori. Pentru a ne asigura o consecvență în ceea ce privește conformitatea, acestea trebuie transmise întregii rețele de furnizori. Acceptarea de către furnizor a Codului de Conduită pentru furnizori al Grupului Schaeffler reprezintă, prin urmare, o bază obligatorie pentru toate relațiile de afaceri existente și viitoare.

Schaeffler Group Corporate Supplier Code of Conduct

Autoevaluarea sustenabilității

Pentru a înțelege și dezvolta performanța sustenabilității furnizorilor identificați, folosim Chestionarul standardizat de autoevaluare (SAQ) privind sustenabilitatea din inițiativa Drive Sustainability. Furnizorii selectați în acest scop primesc o invitație prin intermediul NQC Ltd. pentru a completa chestionarul de pe platforma SupplierAssurance. Dacă compania dvs. este deja înregistrată pe NQC Ltd., așteptăm cu nerăbdare să auzim de dvs., astfel încât să vă putem vizualiza SAQ-ul.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Politica privind conflictul de minerale

Schaeffler nu furnizează direct niciun mineral în cauză pentru crearea valorii sale, dar este conștient de faptul că pot apărea conflicte în ceea ce privește mineralele în lanțul de aprovizionare. Prin urmare, Schaeffler cere de la sine și de la furnizorii săi că toate produsele Schaeffler nu conțin minerale al căror comerț este utilizat direct sau indirect pentru finanțarea conflictelor din state sau care provin din activități miniere în zone de conflict sau cu risc ridicat.

În acest context, Schaeffler necesită aprovizionarea responsabilă a acestor minerale în rețeaua sa de furnizori și face trimitere pentru această cerință la „Ghidul OECD privind diligența pentru lanțurile de aprovizionare responsabile de minerale din zone afectate de conflict și zone cu risc ridicat”.

Conflict Minerals Policy

Protecția mediului și siguranța muncii

Protecția mediului și siguranța muncii sunt părți fundamentale ale ghidului de management al Schaeffler.

Politica noastră EHS (protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională) descrie principiile și face parte din ghidul de management. Contribuim la asigurarea continuității și succesului companiei noastre prin crearea și susținerea unui mediu de lucru sigur, sănătos și favorabil performanței și prin protejarea activă a mediului.

Următoarele principii se aplică tuturor domeniilor companiei noastre. Ne angajăm să ne asumăm responsabilitatea pentru angajații noștri, societate și generațiile viitoare.

EHS policy

Încurajăm partenerii noștri de afaceri și lanțul lor de aprovizionare să acționeze în consecință.

Substanțe interzise și declarabile

În tabelul de mai jos veți găsi standardele obligatorii privind „substanțele interzise și declarabile” pentru furnizorii de materiale de producție ale Schaeffler. În consecință, toți furnizorii sunt obligați să declare toate substanțele în totalitate și nu pot furniza substanțe interzise în produse către Schaeffler.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Documente aplicabile

S132030-1/Appendix Declaration of conformity

Documente de instruire și exemple

Process instruction on Prohibited and Declarable Substances S132030-1

Example Conformity Declaration for a Mixture - valid for EU and US

Example Conformity Declaration for a purchased part - valid for EU and US

Instruire pe S 132030-1

Înregistrare instruire live

Protecția climei

Politica noastră energetică descrie principiile utilizării responsabile a resurselor energetice. Aceasta include și implementarea unui sistem de management al energiei, care asigură o îmbunătățire continuă a performanței energetice în companie.

Prin aceste măsuri, Schaeffler susține obiectivele aplicabile de protecție a climei și își asumă astfel responsabilitatea față de societate și generațiile viitoare. Următoarele principii se aplică tuturor domeniilor companiei noastre la nivel mondial și, prin urmare, încurajăm partenerii noștri de afaceri și lanțul lor de aprovizionare să le urmeze.

Politica energetică

Protecția climei este strâns legată de emisia sau generarea de emisii de CO2. O proporție semnificativă din emisiile de CO2 ale produselor noastre sunt deja cauzate în rețeaua de aprovizionare de emisiile din domeniul de aplicare 3 (în amonte). Prin urmare, ne așteptăm ca furnizorii noștri să ofere informații transparente și inteligibile în acest context. O prezentare generală a calculului necesar, standardizat al emisiilor este prezentată în documentul următor.

Carbon Footprint Calculation

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare