Publicaţii
 

Document | 2016-03
Code of Conduct

 
Companie

Codul companiei

Grupul Schaeffler îşi asumă responsabilitatea socială a tuturor mărcilor Grupului, LuK, INA şi FAG, şi consideră acest lucru o premisă pentru un succes de durată al companiei. Codul de conduită al Grupului Schaeffler se bazează pe principiul "Global Compact", "The Global Sullivan Principles of Corporate Social Responsibility", respectiv pe standardul "Social Accountability International". Principiile descrise aici reprezintă pentru noi standarde minime. Codul de conduită Schaeffler respectă şi nu limitează sub nici o formă normele specifice ţărilor corespunzând caracteristicilor culturale locale.

Drepturile omului

Ne angajăm să respectăm drepturile internaţionale ale omului în domeniul nostru de activitate.

Munca silită
Refuzăm orice fel de formă de muncă silită în cadrul companiei noastre precum şi la partenerii noştri comerciali.

Munca copiilor
Refuzăm să folosim munca copiilor în cadrul companiei noastre şi la partenerii noştri comerciali.

Discriminarea şi respectul faţă de semeni
Dorim să creăm locuri de muncă în care să lipsească discriminarea şi hărţuirea datorate sexului, etniei, culorii pielii, religiei, vârstei, originii naţionale, dizabilităţilor fizice sau orientării sexuale. Angajaţii companiei noastră merită respect reciproc.

Remunerarea şi programul de lucru
Recunoaştem dreptul angajaţilor noştri la o remunerare adecvată, respectând nivelul salarial de pe pieţele de muncă locale, garantând salariul minim conform legislaţiei specifice. În toate companiile noastre respectăm reglementările locale privind programul de lucru al angajaţilor noştri.

Raportul dintre angajaţi şi reprezentaţii conducerii
Respectăm dreptul angajaţilor noştri la libera asociere. Independent de acest lucru facilităm permanent angajaţilor noştri posibilitatea de a-şi exprima dezideratele în mod direct.

Compatibilitatea dintre profesie şi familie
Suntem o companie familială. Prin măsuri în sprijinul familiei contribuim la starea de mulţumire şi motivare a angajaţilor noştri şi prin aceasta la creşterea performanţei companiei.

Sănătate şi siguranţă
Dorim să creăm un mediu de lucru sigur şi sănătos, care să îndeplinească sau să depăşească standardele de siguranţă şi sănătate la locul de muncă. Prin măsuri adecvate dorim să prevenim accidentele şi bolile profesionale cauzate de locul de muncă.

Dezvoltarea angajaţilor
Privim dezvoltarea angajaţilor noştri ca fiind o investiţie esenţială în viitorul companiei. În plus, pe lângă dezvoltarea de specialitate, acordăm atenţie dezvoltării competenţelor sociale şi organizatorice.

Responsabilitatea faţă de mediul înconjurător
Pe plan mondial, implementăm în toate locaţiile de producţie un sistem performant de management al mediului pe care îl îmbunătăţim în permanenţă. Cerinţele minime sunt respectarea legislaţiei de mediu pe plan local, precum şi respectarea normelor de management de mediu ale Grupului Schaeffler. În exercitarea responsabilităţii noastre faţă de mediu lucrăm împreună cu parteneri comerciali şi cu furnizorii noştri.

Conflictele de interese, cadourile şi încercările de mituire
Ne angajăm să nu acceptăm niciun fel de cadou sau să deţinem titluri de proprietate (la firme) care ar putea duce la un conflict de interese. În special nu sunt permise darea sau luarea de mite sau de cadouri ilegale.

Furnizori
Ne îndemnăm furnizorii să introducă şi să pună în practică, acolo unde este posibil, principii similare de responsabilitate socială.

Responsabilitatea
Ne aşteptăm ca fiecare angajat să se simtă personal responsabil pentru respectarea acestui cod al companiei şi să susţină colegii la respectarea acestuia. Conducerea societăţii poartă responsabilitatea pentru respectarea acestor principii. Ele sunt parte componentă a reglementărilor şi directivelor noastre.

 

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Sunt de acord