Noțiune de căutare

Schaeffler confirmă prognoza pentru 2019

Pressrelease Stage Image

08.05.2019 | Brasov

  • Vânzările au crescut ușor în primul trimestru, în ciuda condiţiilor de piață dificile (cu 0,4 la sută la valută constantă)
  • Divizia industrială continuă tendința de creștere, iar diviziile auto au scăzut ușor
  • Marja EBIT înainte de articole speciale a fost cu 7,5% mai mică față de anul precedent (11,0%), dar peste trimestrul 4 din 2018 (6,5%),
  • Fluxul de numerar liber înainte de intrarea și ieșirea de numerar pentru activități de fuziuni și achiziții la minus 235 milioane euro (anul precedent: minus 69 milioane euro)
  • Transformarea progresează, XTRONIC GmbH a fost achiziționată și fabrica Plymouth (Marea Britanie) a fost vândută

Furnizorul global automotive şi industrial Schaeffler a anunțat astăzi rezultatele pentru primele trei luni ale anului 2019. Grupul Schaeffler a generat venituri de aproximativ 3,6 miliarde de euro în primul trimestru al anului 2019.

La moneda constantă, veniturile au crescut cu 0,4 la sută față de aceeași perioadă din anul precedent. În timp ce veniturile au scăzut ușor la valută constantă în ambele divizii Automotive - Automotive OEM cu 1,7% și Automotive Aftermarket cu 1,1% - aceste scăderi au fost ușor compensate de creșterea veniturilor diviziei industriale cu 6,9% la moneda constantă. Cea mai mare creștere constantă a veniturilor a fost în regiunea Americii, care a înregistrat o creștere de 11,9%, în timp ce veniturile au continuat să scadă în regiunea China cu 8,0%. Scăderea în regiunea Europei a fost de 1,5%. În regiunea Asia / Pacific, rata constantă de creștere a monedei a fost de 2,8 la sută.

Pe baza acestei performanțe, Grupul Schaeffler a generat câștiguri înainte de rezultatul financiar și impozitul pe profit (EBIT) de 230 de milioane de euro (anul precedent: 391 milioane de euro) în primele trei luni. EBIT a fost afectat negativ cu 42 de milioane de euro prin articole speciale. Acestea au inclus cheltuieli de restructurare în valoare de 55 de milioane de euro legate de programul de eficiență RACE din divizia de automobile OEM. Rambursarea unei penalități de 13 milioane de euro plătite în 2015 în cadrul diviziei industriale în legătură cu procedurile antitrust din Coreea a avut un efect compensator asupra EBIT. Astfel EBIT a înregistrat, înainte de articole speciale, 272 milioane de euro (anul anterior: 391 milioane euro), reprezentând o marjă EBIT înainte de articole speciale de 7,5% (anul precedent: 11,1%). Scăderea EBIT înaintea articolelor speciale se datorează în primul rând marjei brute reduse și a creșterii cheltuielilor de vânzare și cheltuielilor administrative.

Fluxul de numerar gratuit, înainte ca intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de fuziuni și achiziții s-a poziţionat sub rezultatele înregistrate în trimestrul din anul precedent, din cauza reducerii calității câștigurilor și a cheltuielilor strategice de capital. Suma a fost mai mică cu 235 milioane de euro (anul anterior: minus 69 milioane euro). În acest sens, raportul capex a fost de 10,3% din venituri (anul precedent: 8,6%). Pe baza acestei performanțe, venitul net a însumat 137 milioane de euro (anul precedent: 238 milioane euro), reprezentând un câștig pe acțiune de 0,21 euro (anul precedent: 0,36 euro) pentru primul trimestru al anului 2019.

Automotive OEM performanţă peste nivelul pieţei în pofida câștigurilor mai mici

Veniturile din diviziile de Automotive OEM au crescut ușor față de anul precedent la aproximativ 2.286 milioane euro (anul precedent: 2.280 milioane euro) în perioada de raportare; la valută constantă, aceasta a scăzut totuşi cu 1,7%. Într-un mediu persistent dificil, divizia Automotive OEM a depășit semnificativ producția globală de automobile - care a scăzut cu 6,7% în aceeași perioadă - cu aproximativ 5%. Dintre cele patru divizii de business OEM, diviziile de business E-Mobility și Chassis Systems au contribuit cu o rată constantă de creștere a monedelor de 33,9%, respectiv 3,6%. Creșterea pe aceeași bază a scăzut cu 3,4%, respectiv cu 6,0%, în diviziile de Engine Systems și Transmission Systems. La 12,4%, rata de creștere constantă a monedei a fost deosebit de ridicată în regiunea Americii, urmată cu 2,4% de regiunea Asia / Pacific. În regiunea China, veniturile au scăzut semnificativ cu 14,5% la moneda constantă, în mare parte datorită slăbiciunii a pieței totale și a reticenței temporare a clienților de a cumpăra; factori care au contribuit la declinul de 3,3% din Europa au inclus repercusiunile persistente ale noii metode de testare a emisiilor WLTP.

Pe baza acestei performanțe, divizia de automobile OEM a generat un EBIT înainte de articole speciale de 113 milioane de euro (anul precedent: 218 milioane de euro). Marja EBIT a diviziei înaintea articolelor speciale pentru primele trei luni a fost de 5,0% (anul anterior: 9,6%). Deteriorarea a fost determinată, în principal, de scăderea marjei brute cu 3,1 puncte procentuale, până la 21,1 la sută (anul anterior: 24,2 la sută), în primul rând datorită impactului negativ al volumelor asupra costurilor fixe, în special în China, și a unor venituri mixte mai puțin profitabile. În plus, divizia nu a putut încă să sporească eficiența producției suficient de mult pentru a compensa impactul negativ al prețurilor, al personalului și al costurilor materialelor.

Grupul Schaeffler continuă să se aștepte ca divizia de Automotive OEM să genereze o creștere a veniturilor de 1 până la 3 procente la o monedă constantă și o marjă EBIT cuprinsă între 6 și 7 procente înainte de articole speciale pentru întregul an 2019.

Rezultatele Automotive Aftermarket au scăzut ușor

Divizia Automotive Aftermarket a raportat o ușoară scădere a veniturilor trimestriale de 1,1%, la o monedă constantă, până la 441 milioane de euro (anul precedent: 447 milioane de euro) într-un mediu dificil. Scăderea se datorează în principal veniturilor mai mici din regiunea Europei.

Scăderea veniturilor s-a datorat în principal pe venituri mai mici din partea câtorva clienți majori, determinată în mare parte de consolidarea vânzărilor pieselor de schimb din Europa de Vest și a constituit 4,2 la sută la monedă constantă. Declinul nu a fost compensat în totalitate de creșterea semnificativă a veniturilor de 14,1% în regiunea Americii. Această creștere a fost determinată, în primul rând, de cerințele mai ridicate din cadrul departamentului Independent Aftermarket (IAM) din America de Sud. Impactul regiunilor China și Asia / Pacific asupra tendinței veniturilor diviziei Automotive Aftermarket a fost nesemnificativă.

Aceste evoluții au avut ca rezultat un EBIT înainte de articole speciale de 64 milioane de euro (anul precedent: 81 milioane euro), reprezentând o marjă EBIT înainte de articole speciale de 14,4% (anul precedent: 18,1%). Scăderea se datorează în primul rând reducerii marjei brute cu 1,9 puncte procentuale, până la 33,7 la sută (anul precedent: 35,6 la sută), precum și a cheltuielilor mai mari de vânzare și administrare.

Grupul se așteaptă ca divizia Automotive Aftermarket să genereze o creștere a veniturilor de 1 până la 3 procente la o monedă constantă și o marjă EBIT înainte de articole speciale de 15-16 procente pentru întregul an 2019.

Divizia industrială continuă trendul de creștere

În timp ce producția industrială globală a devenit mai puțin dinamică, Divizia Industrială și-a mărit veniturile la 895 milioane de euro (anul precedent: 824 milioane euro). În moneda constantă, aceasta reprezintă o rată de creștere de 6,9%. Această creștere a fost determinată, în mare parte, de clusterele sectorului Vânt (Wind) și Materii Prime (Raw Materials), precum și de Distribuția Industrială. Toate regiunile au contribuit la creșterea veniturilor. Regiunea China a raportat cea mai mare rată de creștere la monedă constantă de 14,1%, urmată cu 9,1% de regiunea Americii, 6,3% în regiunea Asia / Pacific și 4,4% în regiunea Europei.

EBIT înainte de articolele speciale de 95 de milioane de euro a fost cu puțin mai bună fată valoarea din anul precedent (92 de milioane de euro). Marja EBIT a diviziei înaintea articolelor speciale de 10,6% a fost ușor sub nivelul anului precedent (11,2%). Declinul a fost determinat în principal de creșterea disproporționat de mare a cheltuielilor de vânzare și administrative, care au compensat îmbunătățirea marjei brute la 31,6% (anul precedent: 30,2%).

Și pentru Divizia Industrială de asemenea, Grupul își confirmă obiectivul de creștere a veniturilor pentru 2019 cu 1 până la 3 procente la monedă constantă și generarea unei marje EBIT înainte de articole speciale de 10 la 11 procente.

Cheltuielile mari de capital în primul trimestru, numărul de salariați scăzut ușor

Fluxul de numerar gratuit înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități de fuziuni și achiziții în valoare de minus 235 milioane EUR a fost influențat de calitatea câștigurilor și a investițiilor strategice în trimestrul trecut. În timp ce ieșirile de numerar aferente creșterii stocurilor au scăzut față de perioada anului precedent, cheltuielile de capital s-au ridicat la 373 milioane euro (anul precedent: 306 milioane euro), ceea ce reprezintă o creștere considerabilă a ponderii capexului la 10,3% (anul precedent: 8,6%).

Dietmar Heinrich, directorul general al Schaeffler AG, a declarat: "Această creștere temporară, care se datorează parțial cheltuielilor de capital pentru AKO (Operațiunea Aftermarket Kitting), va fi compensată în restul anului, permițându-ne să ne îndeplinim obiectivul pentru 2019. "

Având în vedere o datorie financiară netă ușor mai mare, rata de îndatorare, adică raportul dintre datoria financiară netă și capitalurile proprii, s-a deteriorat ușor până la 88,5 la sută (31 decembrie 2018: 83,2 la sută).

Numărul de angajați a scăzut de la sfârșitul lunii decembrie 2018 cu 641 sau cu 0,7%, la 91.837 la sfârșitul lunii martie 2019.

Transformarea progresează, prognoza pentru anul 2019 confirmată

Transformarea Grupului Schaeffler inițiată în cadrul programului Agenda 4 plus One progresează. Implementarea programului este acum completă în proporție de 60% la sfârșitul lunii aprilie 2019. În completarea programului, Grupul Schaeffler a achiziționat XTRONIC GmbH, situat la Böblingen la începutul lunii mai 2019, pentru a-și extinde experiența în software și electronică, în special având în vedere tehnologia Drive-by-wire de la Drive Space. În plus, uzina din Plymouth a fost vândută unui investitor strategic ca un pas spre optimizarea amprentei europene a companiei (European footprint).

Grupul Schaeffler confirmă prognoza sa pentru anul 2019, anticipând o creștere a veniturilor cu 1-3% în monedă constantă, o marjă EBIT înainte de articole speciale de la 8% la 9% și fluxul de numerar liber înainte de intrarea și ieșirea din numerar pentru activitățile de fuziuni și achiziții de aproximativ 400 milioane euro.

Klaus Rosenfeld, directorul executiv al Schaeffler AG, a declarat: "Rezultatele primului trimestru reflectă condițiile dificile de piață și concurență, în special în domeniul afacerilor auto. În restul anului, vom fi foarte disciplinați în gestionarea costurilor și a capitalului nostru și vom continua cu consecvența transformarea Grupului Schaeffler. Vizibilitatea rămâne scăzută. Anticipăm o tendință de îmbunătățire a condițiilor de piață în Automotive în a doua jumătate a anului și așteptăm să atingem prognoza pentru întregul an 2019 pe această bază."


Declarații anticipative și prognoze
În cazul anumitor declarații din acest comunicat de presă, este vorba despre declarații anticipative. Acestea sunt, prin natura lor, asociate cu o serie de riscuri, incertitudini și supoziții, care pot avea drept consecință faptul că rezultatele sau evoluțiile efective diferă, în unele aspecte importante, față de rezultatele sau evoluțiile indicate în declarații sau implicite. Aceste riscuri, incertitudini și supoziții pot avea un efect negativ asupra rezultatului și consecințelor financiare ale planurilor și evoluțiilor descrise în acest document. Nu există nici o obligație, de nici un fel, de a actualiza sau schimba declarațiile anticipative pe baza unor noi informații, a unor evoluții viitoare, sau din alte motive. Destinatarii acestui comunicat de presă nu trebuie să aibă o încredere disproporționată în declarațiile anticipative, care reflectă exclusiv starea de lucruri de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă privind tendințele sau evoluțiile din trecut nu trebuie să fie considerate declarații potrivit cărora aceste tendințe și evoluții se continuă în viitor. Mesajele de avertizare de mai sus trebuie privite în legătură cu declarațiile anticipative ulterioare, orale sau scrise, ale Schaeffler sau ale unor persoane care acționează în numele său.

Editor: Schaeffler AG
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare