Noțiune de căutare

Soluții Industry 4.0 pentru Aplicații Industriale

Aplicarea Industriei 4.0

Schimbarea digitală și relaționarea componentelor și sistemele crește eficiența echipamentelor și instalațiilor. Schaeffler modelează în mod active transformarea digitală. Și dumneavoastră puteți profita de soluțiile industrial 4.0 încercate și testate!

Sistemele și componentele noastre se găsesc la echipamente, exact în punctele unde sunt generate cele mai importante date. Componentele Schaeffler echipate cu senzori inteligenți devin elemente de bază pentru Industrie 4.0. Odată cu serviciile digitale și analitice bazate pe cloud, clienții beneficiază deja de expertiza Schaeffler în domeniul dezvoltării, producției și logisticii.

Concepte de Platformă pentru Industrie 4.0

Tren de rulare 4.0.

Tren de rulare 4.0.

Conceptul Tren de Rulare 4.0 dezvoltat de Schaeffler este un concept de bază pentru digitizarea și monitorizarea aplicațiilor cu motoreductoare, care reprezintă o gamă largă de mecanisme de antrenare întâlnite în toate clasele de performanță și aplicații. Conceptul conectează tehnologia existent cu serviciile digitale, iar acest lucru reprezintă un pas semnificativ pentru noi pe calea către viitorul monitorizării echipamentelor.

Animație interactivă

Poveste: „Previzionarea perioadelor optime pentru mentenanță

Mașină unealtă 4.0

Mașină unealtă 4.0

Schaeffler urmează în mod consecvent o cale către producția digitizată cu Mașina Unealtă 4.0. Datele colectate sunt evaluate atât local, cât și într-un cloud Schaeffler, astfel încât rezultatele să poată fi transmise locațiilor relevante pe site.

Oportunitățile pentru digitizare nu se limitează la echipamentele de producție. Mediul de producție beneficiază, de asemenea, de un flux continuu de date în lanțul fluxului valorii.

Animație interactivă

Poveste: „Practică în loc de viziuni”

Mentenanță Preventivă 4.0 pentru energia eoliană

Mentenanță Preventivă 4.0 pentru energia eoliană

Cu tehnologie modular senzorială în sistemul de transmisie special adaptată pentru frecvențe joase, informațiile cu privire la stare pot fi înregistrate și procesate în timp real, de exemplu prin măsurători ale vibrațiilor. Cu serviciul digital „ConditionAnalyzer”, operatorul sau tehnicianul de mentenanță poate monitoriza situația rulmenților individuali sau a sistemelor complete de oriunde din lume printr-o conexiune la internet. Apoi, acesta primește o notificare cu privire la avaria care a fost analizată și poate solicita experților Schaeffler asistență prin analiză la distanță.

Animație interactivă

Soluții industriale/ Energie eoliană

Monitorizare 4.0 pentru căile ferate

Monitorizare 4.0 pentru căile ferate

Schaeffler a dezvoltat un sistem de monitorizare a situației (SMS) cu software inteligent și o conexiune cloud pentru monitorizarea digital și întreținerea optimizată a boghiurilor motorizate complet și boghiurilor purtătoare la trenurile de pasageri. Aceasta permite obținerea unor viteze medii mai mari, kilometraje mai mari și intervale de mentenanță mai îndelungate, în același timp crescând fiabilitatea operațională.

Operatorul/ tehnicianul responsabil cu procesul de mentenanță poate monitoriza situația individuală a lagărului de osie până la osia montată cu roți și boghiurile, de oriunde din lume printr-o conexiune la internet.

Animație interactivă

Poveste: „Menținem drumul cel bun”

Soluții industriale / Cale ferată

Pachetele Noastre Specifice de Soluții 4.0 în Practică

Mentenanță 4.0 pentru Intralogistică

Mentenanță 4.0 pentru Intralogistică

Schaeffler oferă un sistem de mentenanță inteligent pentru echipamentele critice din punct de vedere operațional la centrele de depozitare și distribuție. Obiectivul este de a preveni timpii de întrerupere neplanificați, de a reduce semnificativ costurile de mentenanță și de a spori disponibilitatea echipamentului. În acest scop, se utilizează sisteme de monitorizare a stării sistemelor de acționare care sunt relevante pentru sistemele de întreținere și sistemele de întreținere parțial automatizate.

Aflați mai multe

Animație interactivă

Soluție cloud-to-cloud pentru cutiile de viteze

Soluție cloud-to-cloud pentru cutiile de viteze

Parteneriatul dintre Schaeffler și ZF Friedrichshafen AG a dus la o soluție 4.0 pentru sectorul energiei eoliene. Modelele expert dezvoltate de cei doi parteneri oferă analize și previziuni mai precise ale stării cutiei de viteze, pe baza sarcinilor utile care apar în timpul funcționării turbinelor eoliene. Serviciul digital „LifetimeAnalyzer" poate, de exemplu, să calculeze durata de viață utilă nominală rămasă.

Aflați mai multe

Servicii cloud pentru motoarele electric

Servicii cloud pentru motoarele electric

Companie olandeză de servicii industriale SPIT Electrical Mechanics se bazează pe experiența Schaeffler în ceea ce privește mententanța echipamentelor clienților săi. Companie se află în proces de tranziție de la măsurătorile offline regulate la măsurătorile online continue prin utilizarea sistemului SmartCheck de monitorizare a stării, reducând astfel cheltuielile și costurile.

Aflați mai multe

Monitorizare a situației ușor de utilizat

Monitorizare a situației ușor de utilizat

Schaeffler oferă soluții complete de extindere pentru Mentenanța Preventivă 4.0 cu componente, sisteme și servicii digitale pentru monitorizarea și lubrifierea unei game largi de echipamente. Asociația Perlenbach furnizoare de apă se bazează, de asemenea, pe soluțiile oferite de Schaeffler în ceea ce privește mentenanța pompelor. Combinația dintre sistemul SmartQB de monitorizare a situației și lubrificatorul Concept8, asigură funcționarea fiabilă și fără defecțiuni.

Aflați mai multe

Drive Train 4.0

Schaeffler’s “Drive Train 4.0” technology demonstrator shows solutions for digitalized production and machine monitoring.

Predictive maintenance expands conventional condition monitoring approaches by allowing users to look into the “machine’s future” and thus opens up new possibilities for increasing efficiency and reducing the total cost of ownership (TCO).

Schaeffler’s “Drive Train 4.0” technology demonstrator connects existing technology with new digital services, and this represents a significant step for us on the path towards the machine monitoring of the future.

Interactive animation

Story: “Predicting the optimum time for maintenance”

Machine Tool 4.0

Schaeffler is consistently pursuing a path towards digitalized manufacturing with Machine tool 4.0. The data gathered are evaluated both locally and in a Schaeffler cloud so that the results can be forwarded to the relevant locations on site.

The opportunities for digitalization are not limited to manufacturing machines. The production environment also benefits from a continuous flow of data in the value stream chain.

Interactive animation

Story: “Practice instead of visions”

Machine Tool 4.0 interconnects the existing technology with new digitalized components, from the sensor to the cloud.

Predictive Maintenance 4.0 for wind power

The condition monitoring system features seven acceleration sensors that are installed on the drive of the wind turbine.

With modular sensor technology in the drive train that is specially adapted for low frequencies, condition-related information can be recorded and processed in real time, e.g. by means of vibration measurements. With the “ConditionAnalyzer” digital service, the operator or maintenance technician can monitor the condition of individual bearings or complete systems from anywhere in the world via an internet connection. He or she then receives a clear text notification about the damage that has been analyzed and can call on Schaeffler’s experts for assistance via remote analysis.

Interactive animation

Industrial solutions / Wind power

Condition Monitoring 4.0 for railways

Schaeffler has developed a condition monitoring system (CMS) with intelligent software and a cloud connection for the digitalized monitoring and optimized maintenance of entire motorized and trailer bogies in passenger trains. This allows higher average speeds, greater mileage, and longer maintenance intervals to be achieved while also increasing operational reliability at the same time.

The operator/maintenance technician can monitor the condition of individual axlebox bearings through to complete wheelsets and bogies from anywhere in the world via an internet connection.

Interactive animation

Story: “Staying on track”

Industrial solutions / Rail

Condition monitoring system with intelligent software and cloud connection: Up to six sensor units can transmit their signals to the processor unit, which then processes the raw data to create the relevant parameters.
Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare