Noțiune de căutare

Oportunităţi pentru practicanţi

Specializări de interes

Inginerie Mecanică, Autovehicule Rutiere, Inginerie Tehnologică, Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Mecatronică, Design de Produs, Electrotehnică, Sociologie, Informatică, Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Ştiinţe Economice și altele.

Domeniile de practică

Toate departamentele și segmentele de producție menționate în ofertă, printre care amintim: Producţie; Proiectare Produse; Producţie Scule; Intreţinere; Financiar; Calitate; Resurse Umane; Protecţia Muncii şi a Mediului; Conducerea Fabricii, Managementul Proiectelor; Metrologie; Calitate; Aprovizionare.

Modalitate de aplicare

Aplicarea se realizează prin trimiterea CV-ului împreună cu o copie după cartea de identitate, copie după prima pagină a carnetului de student și o scrisoare de intenție în care studentul își exprimă dorințele cu privire la locul de practică conform ofertei publicate alăturat și luna în care dorește să desfășoare practica (iulie, august sau septembrie). Termenul de primire a aplicațiilor este în luna iunie a fiecărui an.

Durata practicii

Practica se desfășoară pe parcursul unei luni de vacanță dintre anii de studiu universitar, respectiv iulie, august sau septembrie.

Beneficii

Pe perioada practicii, studenţilor li se asigură transport gratuit şi o masă la cantina fabricii. Totodată studenţilor care nu sunt domiciliaţi în Braşov sau în zonele pentru care se asigură transport li se oferă, la cerere, pe perioada practicii, cazare gratuită în căminele studenţeşti.

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare