Noțiune de căutare

Declarație de confidențialitate

Ne bucură interesul dumneavoastră față de Grupul Schaeffler (Schaeffler AG și companiile afiliate) și față de produsele noastre. Protejarea dreptului dumneavoastră la viață privată în cazul utilizării ofertelor noastre online are o mare importanță pentru noi. Atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal, respectăm dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor.

I. Aspecte generale privind prelucrarea datelor

1. Volumul și scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Noi colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în principiu doar în măsura în care este necesar pentru punerea la dispoziție a unei pagini web funcționale, precum și a conținuturilor și serviciilor oferite pe pagina noastră web. Colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează periodic, exclusiv în urma consimțământului dumneavoastră, excepție făcând acele cazuri în care prelucrarea datelor este permisă de prevederi legale.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza Regulamentul General privind protecția datelor al Uniunii Europene (RGPD).

În măsura în care dumneavoastră v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite scopuri, art. 6, alin. 1 lit. a din RGPD servește drept temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul. Vă rugăm să luați în considerare că retragerea consimțământului nu va avea efect decât pentru viitor. Nu vor fi influențate cazurile de prelucrare ce au avut loc înainte de retragere.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul executării contractelor din care faceți parte sau care are loc în scopul implementării măsurilor precontractuale solicitate de dumneavoastră se va realiza în baza art. 6, alin. 1, lit.b din RGPD. Scopurile în care sunt prelucrate datele sunt în conformitate cu diversele documente contractuale și cu obiectul contractului.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă societatea noastră, art. 6, alin. 1 lit. c al RGPD servește drept temei legal.

În cazul în care prelucrarea este necesară pentru apărarea unui interes legitim al societății Schaeffler sau al unui terț, (de exemplu pentru invocarea unor drepturi legale sau pentru apărarea în cazul unor litigii; pentru asigurarea securității IT; pentru împiedicarea comiterii de infracțiuni; pentru măsuri în managementul afacerii și dezvoltarea continuă a serviciilor și produselor), iar interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră în calitate de persoană vizată nu prevalează asupra interesului numit inițial, atunci art. 6, alin. 1 lit f. al RGPD servește drept temei legal pentru prelucrare.

3. Ștergerea datelor și perioada de stocare

Prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care acestea sunt necesare îndeplinirii scopului urmărit. Stocarea datelor peste această perioadă se poate realiza dacă aceasta a fost prevăzută de legislatorul național sau european în regulamentele, legile sau alte prevederi de drept ale uniunii, cărora ne supunem în calitate de operatori. În cazul în care datele nu mai sunt necesare sau a expirat un eventual termen de stocare prescris prin prevederile menționate, datele dumneavoastră vor fi șterse în mod regulat.

4. Accesul la datele cu caracter personal în cadrul concernului Schaeffler și din partea terților

În cadrul grupului Schaeffler primesc acces la datele dumneavoastră acele poziții care au nevoie de acestea în cadrul ”Least Privilege“ (alocarea drepturilor utilizatorilor în cea mai mică posibil măsură) și al principiului “Need-to-Know” (luarea la cunoștință a datelor doar atunci când este necesar).

Terților din afara grupului Schaeffler ne este permis să le împărtășim date doar atunci când este necesar, este prevăzut de o dispoziție legală, dumneavoastră v-ați dat consimțământul sau operatorii împuterniciți de către noi s-au obligat printr-un contract să respecte cerințele RGPD.

În aceste condiții, destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: departamentele specializate interne competente și prestatori de servicii externi în măsura în care este necesar.

5. Transmiterea datelor cu caracter personal într-un stat terț sau către o organizație internațională

Transferul datelor în state din afara UE/SEE (așa numite state terțe) are loc exclusiv în măsura în care acest lucru este necesar sau impus de lege, dumneavoastră v-ați dat consimțământul sau în cadrul unui raport cu un împuternicit. În cazul în care prestatorii de servicii sunt angajați în state terțe, pe lângă instrucțiunile scrise, aceștia sunt obligați și prin acordul clauzelor contractuale tip ale UE la respectarea nivelului de protecție a datelor în Europa.

6. Securitate IT și link-uri către pagini web ale terților

Grupul Schaeffler implementează măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a proteja datele dumneavoastră administrate de către noi în fața unei eventuale distrugeri, manipulări sau pierderi accidentale sau deliberate sau în fața unui eventual acces din partea persoanelor neautorizate. Aceste măsuri de securitate sunt dezvoltate continuu conform noilor posibilități tehnice.

Paginile noastre web pot conține link-uri către paginile web ale altor furnizori. Instrucțiunile noastre privind protecția datelor nu se aplică pentru aceste pagini web.

7. Obligația de furnizare a datelor cu caracter personal

În cazul încheierii de contracte este necesar ca dumneavoastră să furnizați acele date cu caracter personal care sunt necesare fundamentării, executării și încetării contractului și de asemenea necesare îndeplinirii obligațiilor ce reies din acesta sau la a căror colectare este obligată Schaeffler prin lege. Fără aceste date nu poate fi încheiat niciun contract cu Schaeffler.

În cazul în care vă punem la dispoziție pe această pagină web oferte și servicii de care ați putea beneficia în mod voluntar, nu se naște astfel nicio obligație de transmitere a datelor dumneavoastră către noi, însă fără aceste date nu puteți utiliza ofertele și serviciile noastre.

8. „Profiling“ și procesele decizionale automatizate

Nu utilizăm niciun proces decizional automatizat conform art. 22 din RGPD. În principiu Schaffler nu utilizează niciun fel de “Profiling”. În cazul în care acesta va fi implementat în cazuri individuale, vă vom informa în acest sens separat, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege și, după caz, vom obține consimțământul dumneavoastră în prealabil.

9. Sursele datelor dumneavoastră cu caracter personal

Utilizăm date pe care le primim chiar de la dumneavoastră

II. Procesele de prelucrare a datelor în cazul pregătirii paginii web și al creării de Logfiles

Atunci când vizitați pagina noastră web, serverul nostru web înregistrează și colectează denumirea furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, adresa dumneavoastră IP, pagina web de la care ne vizitați, paginile web pe care le vizitați la noi precum și data și durata vizitei. Aceste date sunt stocate în fișierele Logfiles ale sistemelor noastre. Utilizarea adresei IP se limitează doar în măsura în care este necesar din punct de vedere tehnic și este scurtată și astfel utilizată exclusiv în formă anonimizată, astfel încât să nu fie posibilă asocierea adresei IP cu un utilizator. Datele nu sunt relaționate cu datele cu caracter personal.

Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor îl reprezintă art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Stocarea temporară de către sistemele noastre a adresei IP scurtate este necesară din punct de vedere tehnic pentru a permite transmiterea paginii web pe dispozitivul dumneavoastră final. Stocarea în Logfiles se realizează pentru a asigura funcționalitatea paginii web. Analizarea datelor în scopuri de marketing nu are loc în acest context. În aceste scopuri constă și interesul nostru legitim față de prelucrarea datelor conform art. 6 alin. 1 lit. f al RGPD.

Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a paginii web și stocarea datelor în Logfiles este complet necesară pentru operarea paginii de internet. Prin urmare, nu există posibilitatea de revocare a consimțământului pentru dumneavoastră în calitate de utilizator.

III. Prelucrarea datelor în cazul serviciilor oferite pe pagina web

Pe pagina noastră web sunt oferite diverse servicii, iar pentru utilizarea acestora vă sunt solicitate date cu caracter personal. Transmiterea datelor cu caracter personal de către dumneavoastră se va face întotdeauna în mod voluntar.

1. Comandarea publicațiilor

Puteți comanda publicațiile oferite pe această pagină web. Pentru comandă este necesar ca dumneavoastră să declarați în interfața corespunzătoare de introducere a datelor forma de adresare, prenumele, numele, denumirea societății, strada, codul poștal, localitatea, adresa de e-mail, numărul de telefon. Aceste date cu caracter personal sunt stocate la noi și, în paralel, transmise către PVS Fulfillment-Service GmbH, str. Heinz-Nixdorf 2, Neckarsulm, cod poștal 74172 (“PVS”) unde sunt, de asemenea, salvate. În momentul trimiterii comenzii dumneavoastră sunt de asemenea salvate data și ora introducerii. Pentru prelucrarea datelor se va obține consimțământul dumneavoastră în cadrul comenzii.

PVS imprimă publicațiile comandate și le trimite prin poștă direct către dumneavoastră. Datele cu caracter personal sunt utilizate de către noi și PVS exclusiv pentru executarea comenzilor dumneavoastră.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit a din RGPD.

Datele cu caracter personal și datele obținute suplimentar în timpul procesului de plasare a comenzii sunt șterse de noi după șase luni. Ștergerea în cazul PVS se realizează după ce procesul de plasare a comenzii și de expediere este finalizat și dacă nu vor mai exista perioade de păstrare impuse de lege.

Aveți în orice moment posibilitatea de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail, la adresa: dataprivacy@schaeffler.com. În acest caz toate datele cu caracter personal care au fost stocate în cursul procesului de contactare vor fi șterse cu efect pentru viitor. În funcție de momentul retragerii consimțământului din partea dumneavoastră, nu va mai fi posibilă trimiterea publicațiilor comandate.

În timpul procesului de plasare a comenzii sunt implementate module cookie pe dispozitivul dumneavoastră final. Mai multe informații referitoare la modulele cookie utilizate puteți găsi în Directiva noastră privind modulele cookie.

2. Utilizarea formularelor noastre de contact și cerere

Pe pagina web există formulare de contact și cerere care pot fi folosite pentru a ne contacta pe cale electronică.

Pentru utilizarea formularelor de contact este necesar ca dumneavoastră să adăugați în interfața de introducere a datelor informațiile obligatorii marcate cu steluțe (de exemplu adresa dumneavoastră de e-mail). Toate celelalte date sunt opționale pentru dumneavoastră. Aceste date cu caracter personal sunt transmise departamentului nostru responsabil pentru prelucrare și sunt stocate în sistemele noastre. În momentul trimiterii mesajului dumneavoastră sunt stocate data și ora. Pentru prelucrarea datelor în cadrul procesului de înaintare a cererii se va obține consimțământul dumneavoastră.

Informațiile declarate de dumneavoastră în interfața de introducere a datelor vor fi utilizate exclusiv pentru prelucrarea procesului de contactare inițiat de dumneavoastră.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.

Datele vor fi șterse de îndată ce procesul de comunicare este finalizat.

În orice moment aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail, la adresadataprivacy@schaeffler.com. În acest caz toate datele cu caracter personal care au fost stocate în cursul procesului de contactare vor fi șterse cu efect pentru viitor. În funcție de momentul retragerii consimțământului din partea dumneavoastră, nu va mai fi posibilă contactarea de către noi.

3. Utilizarea ofertelor Schaeffler Info-Service

Pe pagina web oferim posibilitatea de a vă înregistra gratuit pentru ofertele Schaeffler Info-Service.

În cazul înregistrării privind ofertele Schaeffler Info-Service și acordării consimțământului corespunzător, veți primi reclame și informații (de ex. Newsletter, invitații la târguri și evenimente, informații privind produse, servicii, oferte și acțiuni inclusiv sondaje de opinie și notificări ale societății) din partea grupului Schaeffler, de exemplu prin e-mail, la telefon, prin SMS și/sau prin servicii Instant Messenger precum WhatsApp, la datele de contact transmise în momentul înregistrării prin intermediul interfeței de introducere a datelor pentru ofertele Info-Service. Pentru utilizarea Info-Service avem nevoie de adresa dumneavoastră de e-mail și alte informații marcate în interfața de introducere a datelor ca fiind obligatorii, precum numele, denumirea societății și numărul de telefon. Colectarea acestor date servește la transmiterea reclamelor și informațiilor. În acest scop putem implica și terți (prestatori de servicii) cu care este încheiat un contract de prelucrare a datelor în baza unei împuterniciri și cărora le putem transmite datele dumneavoastră. După transmiterea formularului de înregistrare veți primi din partea noastră un e-mail de confirmare la adresa dumneavoastră de e-mail pe care o menționați. Înregistrarea va fi valabilă doar după ce o veți confirma accesând link-ul primit în e-mail.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ulterior înregistrării este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.

Datele sunt șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate. Stocarea datelor se realizează pentru perioada în care înregistrarea pentru Info-Service este activă. Aveți în orice moment posibilitatea, cu efect pentru viitor, de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail, la adresa unsubscribe@schaeffler.com sau prin accesarea link-ului pentru dezabonare din mesajele primite și, astfel, să vă dezabonati de la Info-Service. În acest caz toate datele cu caracter personal ce sunt stocate în cursul procesului de contactare vor fi șterse. Prin retragerea consimțământului nu se va aduce atingere caracterului legal al cazurilor de prelucrare ce au avut loc în baza consimțământului până la retragerea acestuia.

4. Crearea unui profil de utilizator pentru reclame și informații individualizate

Dorim să vă transmitem oferte cât mai personalizate. Dorim să utilizăm informațiile transmise de către dumneavoastră și cele generate automat la vizitarea paginii noastre privind comportamentul dumneavoastră ca utilizator pentru a concepe reclame pentru dumneavoastră și adaptate la interesele dumneavoastră. Pentru aceasta se va solicita un consimțământ din partea dumneavoastră separat cu privire la crearea unui profil de utilizator cu caracter personal.

În profilul de utilizator salvăm datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție în momentul înregistrării pentru “Schaeffler Info-Service”, completate cu datele privind activitatea dumneavoastră pe pagina web, respectiv cele din comunicările noastre către dumneavoastră în scop informativ și publicitar. Datele privind activitatea sunt reprezentate de informații privind comportamentul dumneavoastră de utilizator, de ex. ce rubrici, articole și conținuturi accesați pe această pagină web sau în newsletter-ul nostru și în ce moment sau confirmări de primire sau citire a e-mail-urilor și newsletter-urilor.

Analizăm acest profil de utilizator exclusiv pentru a vă trimite informații și reclame adaptate la nivel individual, în condițiile în care dispunem de consimțământul dumneavoastră privind utilizarea datelor în scop informațional și publicitar, în baza înregistrării pentru “Info-Service Schaeffler”. Putem implica în acest scop și terți (prestatori de servicii) cu care a fost încheiat un contract privind prelucrarea datelor în baza unei împuterniciri și cărora le putem transmite datele dumneavoastră.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ulterior înregistrării este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD.

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului în care au fost colectate. Astfel, stocarea datelor are loc pentru perioada în care consimțământul dumneavoastră privind monitorizarea datelor este activ. Aveți în orice moment posibilitatea de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin e-mail, la adresa unsubscribe@schaeffler.com, sau prin accesarea link-urilor pentru dezabonare din mesajele primite, cu efect pentru viitor, iar astfel să vă abonați la serviciul de monitorizare a datelor. În acest caz, toate datele cu caracter personal ce sunt stocate în cursul procesului de contactare vor fi șterse. Prin retragerea consimțământului nu se va aduce atingere caracterului legal al cazurilor de prelucrare ce au avut loc în baza consimțământului până la retragerea acestuia.

IV. Utilizarea modulelor cookie

Folosim module cookie pentru ca dumneavoastră să puteți utiliza pagina web cât mai bine posibil. Aceste module cookie reprezintă fișiere de text ce sunt stocate în browser-ul de internet, respectiv de browser-ul de internet pe dispozitivul final al utilizatorului. În cazul în care un utilizator accesează pagina noastră web, se poate ca un modul cookie să fie stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie conține o serie de caractere care permite identificarea browser-ului în cazul unei noi accesări a paginii web.

În cele ce urmează dorim să vă informăm despre aspectele generale privind implementarea modulelor cookie pe pagina noastră web și prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă. Mai multe informații referitoare la modulele cookie utilizate concret puteți obține din Directiva Schaeffler privind modulele cookie publicată pe această pagină web.

Implementăm module cookie pentru a concepe o pagină web cât mai orientată către utilizator. Anumite elemente din pagina web necesită ca browser-ul de la care se face accesul să poată fi identificat și după schimbarea paginii.

Mai mult, utilizăm module cookie pe pagina noastră web ce permit analiza comportamentului de navigare pe internet a utilizatorului.

Atunci când utilizatorul accesează pagina noastră web, acesta este informat despre utilizarea modulelor cookie și despre această declarație de confidențialitate.

Scopul utilizării modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic este reprezentat de simplificarea modului în care utilizatorul folosește pagina noastră web. Există unele funcții ale paginii noastre web ce nu pot fi oferite fără implementarea modulelor cookie. Pentru acestea este necesar ca browser-ul să fie recunoscut chiar și după schimbarea paginii. Datele utilizatorului obținute prin intermediul modulelor cookie necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru crearea profilurilor de utilizatori. Vă invităm să aflați mai multe informații din Directiva Schaeffler privind modulele cookie.

Utilizarea modulelor de analiză se realizează în scopul de a îmbunătăți calitatea paginii noastre web și conținuturilor acesteia. Prin modulele cookie de analiză aflăm modul în care este utilizată pagina web și, astfel, ne putem optimiza oferta constant. Vă invităm să aflați mai multe informații din Directiva Schaeffler privind modulele cookie.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiții de utilizare a modulelor cookie este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Modulele cookie sunt stocate pe dispozitivul final al utilizatorului și sunt transmise de acesta către pagina noastră web. Astfel, dețineți în calitate de utilizator controlul complet asupra utilizării modulelor cookie. Puteți dezactiva sau limita transferul modulelor cookie prin modificarea setărilor în browser-ul dumneavoastră de internet. Modulele cookie deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate realiza de asemenea în mod automatizat. În cazul în care modulele cookie sunt dezactivate pentru pagina noastră web, este posibil să nu poată fi utilizate complet toate funcțiile paginii web.

V. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

În cazul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci aveți calitatea unei persoane vizate în sensul RGPD și vă revin următoarele drepturi în relație cu noi în calitate de operator.

1. Dreptul de acces al persoanei vizate (Art. 15 RGPD)

Puteți solicita de la noi în orice moment o confirmare a faptului că există date cu caracter personal ce vă privesc și care să fie prelucrate de către noi. În cazul în care există un astfel de caz de prelucrare, ne puteți solicita clarificări privind informațiile prevăzute de lege (vedeți art. 15 alin. 1 din RGPD), precum și informații privind garanțiile adecvate conform art. 46 din RGPD în legătură cu transferurile în cazul în care date cu caracter personal ce vă privesc sunt transferate într-un terț stat sau unei organizații internaționale.

2. Dreptul la rectificare (Art. 16 RGPD)

Aveți în relație cu noi un drept la rectificare și/sau la completarea datelor, în condițiile în care datele cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Vom realiza rectificarea fără întârziere.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 RGPD)

În conformitate cu condițiile legale (vedeți art. 18 alin 1 din RGPD) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. Cu privire la consecințele restricționării, vă invităm să consultați art. 18, alin. 2 și 3 din RGPD.

4. Dreptul la ștergerea datelor (Art. 17 RGPD)

Ne puteți solicita ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă privesc, iar noi suntem obligați să ștergem aceste date fără întârziere atunci când se aplică unul din motivele prevăzute de art. 17, alin 1 din RGPD. Nu există dreptul la ștergerea datelor în cazurile prevăzute în art. 17, alin. 3 din RGPD.

5. Dreptul la informare

În cazul în care ați invocat rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor, suntem obligați să comunicăm această rectificare sau ștergere a datelor respectiv restricționarea prelucrării tuturor destinatarilor cărora le-au fost puse la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând cazul în care se dovedește a fi imposibil sau necesită un efort disproporționat. În relație cu noi aveți dreptul de a fi informat cu privire la acești destinatari.

6. Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 RGPD)

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Pentru detalii consultați art. 20 din RGPD.

7. Dreptul la opoziție (Art. 21 RGPD)

Din motivele ce reies din situația dumneavoastră aparte aveți dreptul în orice moment de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, prelucrare ce are loc în baza art. 6 alin 1 lit. e sau f din RGPD. Mai multe detalii găsiți în art. 21 RGPD.

De asemenea, dispuneți de dreptul de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere conform art. 77 din RGPD.

VI. Numele și adresa operatorului

Schaeffler România S.R.L.
Aleea Schaeffler Nr. 3
507055 Cristian/Braşov
România

VII. Adresa responsabilului cu protecția datelor

Schaeffler AG
Responsabilul cu protecția datelor
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

Status: Versiunea 1.0, 08.05.2018

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare