Noțiune de căutare

Schaeffler prezintă raportul intermediar pentru prima jumătate a anului 2019

Pressrelease Stage Image

07.08.2019 | Brasov

  • Câștigurile de 7,2 miliarde de euro pentru primele șase luni au scăzut ușor la monedă constantă într-un mediu de piață în continuare dificil (în scădere cu 0,8 la sută)
  • Marja EBIT înainte de elemente speciale este cu 7,7 la sută sub anul precedent (11,0 la sută), calitatea veniturilor trimestriale s-a îmbunătățit în primele șase luni
  • Activitatea diviziei industriale rămâne puternică, în timp ce veniturile și câștigurile celor două divizii de Automotive scad
  • Fluxul de numerar liber înainte activitățile M&A (fuziuni și achiziții) este de minus 229 milioane de euro, iar anul precedent minus 75 milioane de euro, sumă pozitivă în trimestrul II (6 milioane de euro)
  • Prognoza pentru întreg anul 2019, ajustată în 29 iulie

După ce a emis rezultate preliminare pentru trimestrul doi la 29 iulie 2019, Schaeffler, furnizorul global pentru sectorul automotive și industrial a publicat raportul său intermediar pentru prima jumătate a anului 2019. Veniturile Grupului Schaeffler se ridicau la 7.226 milioane de euro (anul anterior: 7.193 milioane de euro) la jumătatea anului. La moneda constantă, veniturile au scăzut ușor, scăzând cu 0,8 la sută în perioada respectivă și în cădere cu 2 la sută în trimestrul doi. Această tendință a fost determinată de scăderea veniturilor din ambele divizii de Automotive, care a fost doar parțial compensată de creșterea veniturilor din divizia Industrială. Cele patru regiuni din Americii și Asia / Pacific au contribuit la o creștere constantă a veniturilor valutare de 8,5% și, respectiv, 1,6%, în timp ce veniturile au scăzut cu 5% și, respectiv, cu 3,3% în regiunile din China și Europa.

Grupul Schaeffler a generat câștiguri înainte de rezultatul financiar, venituri (pierderi) din investiţiile de capitaluri proprii și impozite pe venit (EBIT) de 483 milioane de euro (anul precedent: 773 milioane de euro) în primele șase luni. Aceste venituri au fost afectate de elemente speciale pentru perioada de raportare, de 73 de milioane de euro, în mare parte - 55 de milioane de euro - constând în cheltuieli de restructurare aferente programului de eficiență RACE din divizia Automotive OEM. Drept urmare, investițiile contabile pe acțiuni și impozitele pe venit (EBIT) înainte de elemente speciale s-au ridicat la 556 de milioane de euro (anul anterior: 794 de milioane de euro). Aceasta reprezintă o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 7,7 la sută (anul precedent: 11,0 la sută). Scăderea față de anul precedent a fost în primul rând atribuită scăderii marjei brute. Tendința marjei a fost, de asemenea, împiedicată de creșterea cheltuielilor de vânzare și de administrare. Marja EBIT înainte de elementele speciale s-a îmbunătățit de la 7,5 la sută în primul trimestru la 7,9 la sută în trimestrul doi.

Automotive OEM: Mediu de piață provocator în Europa și China, volume solide de comenzi și comenzi majore în fabricarea de motoare electrice
Veniturile diviziei Automotive OEM s-au ridicat la aproximativ 4.514 milioane de euro (anul precedent: aproximativ 4.587 milioane de euro) pentru prima jumătate a anului 2019. La monedă constantă, divizia a generat venituri cu 2,9% mai puțin decât în anul precedent, depășind producția globală de automobile, care a scăzut cu 6,7 puncte procentuale în aceeași perioadă, cu 3,8 puncte procentuale. Aportul comenzilor a fost foarte încurajator în primele șase luni, în valoare totală de 7,7 miliarde de euro. Raportul de comandă de facturare, care reprezintă raportul dintre aportul de comenzi și venituri pentru anul respectiv, s-a ridicat la 1,8x în primele șase luni, puțin înaintea anului precedent (1,7x). În al doilea trimestru, divizia de afaceri E-Mobility a câștigat și un contract de 1,1 miliarde de euro pentru furnizarea de componente pentru motoare electrice unui producător mondial premium. Regiunea Americii a raportat o creștere constantă a veniturilor valutare de 8,6%, cea mai mare rată de creștere constantă a monedei din cele patru regiuni ale Automotive OEM, în principal ca urmare a cerințelor crescute ale câtorva clienți majori, rezultate din lansări de produse. Regiunea Asia/Pacific a generat o creștere a veniturilor de 1,6%. Scăderi considerabile ale veniturilor de 12,6% și 5,0% au fost raportate de regiunile China și Europa. Scăderile din regiunile China și Europa au fost determinate de scăderea semnificativă a producției de automobile. Divizia de afaceri E-Mobility a generat cea mai mare creștere din cele patru divizii de afaceri Automotive OEM, crescând veniturile cu 35,8 la sută la moneda constantă, urmată de divizia de afaceri Sisteme de Şasiu cu 1,9 la sută. Creșterea din cadrul diviziei E-Mobility a fost atribuită, în principal, lansării de componente pentru transmisii cu raport variabil (CVT) şi a unor lansări din aria actuatorilor. Veniturile din diviziunile de afaceri ale sistemelor de motor și sistemelor de transmisii au scăzut cu 8,2 la sută, respectiv 3,9 la sută. Este deosebit de remarcabilă rata ridicată de creștere de 47% a veniturilor din modulul de management termic, generat în mod independent de divizia de business Sisteme de Motor.

Divizia a câștigat 216 milioane de euro (anul anterior: 421 de milioane de euro) în EBIT înainte de elemente speciale din primele șase luni. Aceasta a avut ca rezultat o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 4,8 la sută pentru această perioadă, semnificativ mai mică decât marja EBIT de 9,3 la sută raportată în anul precedent. Declinul a fost în primul rând atribuit marjei brute mai mici datorate volumelor mai mici, impactului prețurilor și mixului de venituri, a costurilor fixe ridicate, precum și creșterii cheltuielilor de vânzare și de administrare.

Conform prognozei ajustate pentru întregul an 2019, emis la 29 iulie, divizia anticipează o evoluție a veniturilor în valută între minus 2 și 0 la sută (anterior 1 - 3 la sută) și o marja EBIT înainte de elemente speciale cuprinse între 5 și 6 la sută (anterior 6 până la 7 la sută).

Automotive Aftermarket: condiții dificile de piață în Europa; imbold pentru creșterea în regiunea Americii
Divizia de Automotive Aftermarket a raportat o scădere a veniturilor în primele șase luni de 2,4 la sută în monedă constantă la 905 milioane de euro (anul anterior: 926 milioane de euro) într-un mediu dificil, ca urmare a scăderii considerabile a veniturilor în regiunea Europei. Scăderea veniturilor din Europa, determinată parțial de o reducere a nivelului de inventar al clienților, atât în piața independentă de aftermarket (IAM), cât și în activitatea OES (OES - Original Equipment Service), s-a ridicat la 6% la monedă constantă. Declinul a fost doar parțial compensat de creșterea semnificativă a veniturilor cu 13% în regiunea Americii, care a rezultat în principal din cerințe mai mari și afacerilor cu noi clienți din IAM. Impactul din China și Asia/Pacific asupra tendinței veniturilor diviziei Automotive Aftermarket a fost nesemnificativă.

Aceste evoluții au avut ca rezultat un EBIT înainte de elemente speciale de 136 de milioane de euro (anul precedent: 177 de milioane de euro). Aceasta reprezintă o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 15,1 la sută (anul precedent: 19,3 la sută). Scăderea față de anul precedent este în primul rând atribuită reducerii marjei brute și a cheltuielilor administrative mai mari. Marja brută a diviziei a scăzut din cauza volumelor de vânzări mai mici, combinate cu costurile crescute ale produsului.

Pe baza ajustărilor prognozelor emise pe 29 iulie 2019, grupul se așteaptă ca divizia Automotive Aftermarket să genereze o creștere a veniturilor între minus 1 la 1 la sută (anterior de 1 până la 3 la sută) în valută constantă. Divizia se așteaptă în continuare să genereze o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 15 până la 16%.

Divizia industrială: Creșterea rapidă continuă, prognoza veniturilor ridicată

Divizia industrială și-a mărit veniturile la aproximativ 1.806 milioane de euro (anul precedent: aproximativ 1.679 milioane de euro) în primele șase luni ale anului 2019, în ciuda impulsului slab al producției industriale mondiale. La moneda constantă, creșterea veniturilor a fost de 5,9 la sută și a fost determinată în principal de eoliene, materii prime și clustere din sectorul feroviar, precum și de distribuția industrială. Toate regiunile Grupului Schaeffler au contribuit la creșterea veniturilor, China obținând din nou cea mai mare creștere de 18,9 la sută, în fața Americii (5,9 la sută), Asia/Pacific (2,9 la sută) și Europa (2,6 la sută).

Divizia industrială a generat 203 milioane de euro (anul precedent: 190 de milioane de euro) în EBIT înainte de elemente speciale în primele șase luni, reprezentând o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 11,2% (anul precedent: 11,3%).

Prognoza creșterii la monedă constantă a veniturilor diviziei industriale pentru întregul an 2019 este acum de 2 până la 4 la sută (anterior 1 - 3 la sută). Obiectivul de a atinge o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 10 până la 11 la sută rămâne neschimbat.

Fluxul de numerar liber pentru al doilea trimestru este pozitiv – prognoza pentru tot anul 2019 a fost ajustată
Venitul net atribuit acționarilor pentru prima jumătate a anului 2019 a scăzut considerabil față de aceeași perioadă a anului precedent, însumând 273 milioane de euro (anul precedent: 506 milioane de euro). Câștigurile pe acțiunea comună fără drept de vot au fost de 0,42 euro (anul precedent: 0,77 euro). Fluxul de numerar liber al grupului Schaeffler înainte de intrarea și ieșirea de numerar pentru activitățile de fuziuni și achiziții pentru primele șase luni au fost de minus 229 milioane de euro, fiind sub anul anterior (minus 75 milioane de euro). Cu o valoare de 6 milioane de euro, suma din trimestrul doi a fost pozitivă. Cheltuielile de capital (capex) pentru imobilizările corporale și necorporale pentru prima jumătate a anului 2019 au însumat 594 milioane de euro, a fost asemănător cu cel de anul precedent (anul precedent: 595 milioane de euro), reprezentând un raport al cheltuielilor de capital de 8,2 la sută din venituri (anul anterior: 8,3 la sută). Raportul capex a scăzut de la 10,3 la sută în primul trimestru la 6,1 la sută în trimestrul doi.

„În a doua jumătate a anului 2019, ne vom concentra pe o disciplină mai puternică în ceea ce priveşte costuri, capital și generarea fluxului de numerar. În timp ce continuăm să facem investiții mari în domenii în dezvoltare și în domenii orientate spre viitor, avem tot mai mult succes în gestionarea eficientă a utilizării capitalului nostru, așa cum am demonstrat prin scăderea raportului capex din primul trimestru față de al doilea. Acest lucru este esențial pentru atingerea obiectivului nostru de flux de numerar liber cuprins între 350 și 400 de milioane de euro înainte de intrare și ieșire de numerar pentru activități de M&A”, a declarat Dietmar Heinrich, CFO al Schaeffler AG.

Creanțele financiare nete la 30 iunie 2019 au crescut la 3.167 milioane de euro, ridicând raportul de schimb, adică raportul dintre datoria financiară netă și capitalul propriu al acționarilor, la aproximativ 116 la sută (31 decembrie 2018: aproximativ 83 la sută). Activele totale s-au ridicat la 12.953 milioane de euro (anul precedent: 12.362 milioane de euro) la 30 iunie 2019. Forța de muncă a Grupului este de 90.492 la data raportării (anul precedent: 92.198), cu o scădere de 2,1 la sută.

Pe baza prognozei ajustate pentru întregul an, emisă la data de 29 iulie 2019, Grupul Schaeffler anticipează acum o creștere a veniturilor de minus 1 la 1 la sută (anterior de 1 până la 3 la sută) la moneda constantă, o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 7 până la 8 la sută (anterior 8 - 9 la sută) și fluxul de numerar liber înaintea intrărilor și ieșirilor de numerar pentru activități de M&A de 350 până la 400 de milioane de euro (anterior aproximativ 400 de milioane de euro).

„Ca urmare a primelor șase luni dificile care au și scăzut ușor așteptările noastre, credem că mediul de piață va rămâne provocator și în a doua jumătate a anului 2019. Acest lucru este valabil mai ales pentru industria auto mondială, a cărei slăbiciune poate fi doar parțial compensată de afacerile noastre industriale puternice. Am acționat pe această tendință prin ajustarea perspectivelor noastre pe tot parcursul anului 2019. Acum, cel mai important obiectiv este să îndeplinim în mod sigur noile prognoze”, a declarat Klaus Rosenfeld, CEO al Schaeffler AG. „În același timp, vom continua să ne concentrăm asupra abordării provocărilor structurale ale Grupului Schaeffler, cu o atenție sporită. În acest scop, am inițiat programe menite să îmbunătățească eficiența costurilor și a capitalului la toate cele trei divizii. Vom raporta în detaliu aceste programe la Ziua Piețelor de Capital din 11 septembrie 2019.”


Declarații și proiecții anticipative
Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt declarații anticipative. Prin natura lor, declarațiile anticipative implică o serie de riscuri, incertitudini și presupuneri care ar putea determina rezultatele sau evenimentele reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicate de declarațiile anticipative. Aceste riscuri, incertitudini și ipoteze ar putea afecta în mod negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise aici. Nimeni nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui public vreo declarație prospectivă, fie ca urmare a noilor informații, evenimente viitoare sau în alt mod. Nu ar trebui să vă bazați în mod nejustificat pe declarații anticipative care vorbesc doar de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile cuprinse în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele trecute nu ar trebui să fie considerate ca astfel de tendințe sau evenimente vor continua în viitor. Declarațiile de precauție menționate mai sus ar trebui luate în considerare în legătură cu orice declarații ulterioare scrise sau transmise verbal pe care Schaeffler sau persoanele care acționează în numele companiei le pot emite.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare