Noțiune de căutare

Calitatea veniturilor îmbunătățite în cel de-al treilea trimestru, măsurile implementate au avut impact

Pressrelease Stage Image

05.11.2019 | Brasov

  • Venituri de 10,8 miliarde euro pentru primele patru luni, la nivelul anului precedent
  • Marja de profit brut (EBIT) s-a îmbunătățit la 8,1 procente în trimestrul al treilea
  • Flux semnificativ de numerar în ceea ce privește încasările și cheltuielile pentru activitățile de M&A generate în trimestrul al treilea (362 milioane euro)
  • Divizia Automotive OEM raportează de asemenea o performanță mai bună față de media pieței în trimestrul al treilea, iar sectorul de Industrie raportează o creștere mai mică în trimestrul al treilea, față de primul semestru.
  • Măsurile implementate au fost eficiente şi sunt menținute în mod consecvent.
  • Previziunile rezultatelor anului în curs sunt confirmate pentru Grup și divizii.

Schaeffler, furnizorul global pentru sectorul auto și industrial prezintă raportul său financiar pentru primele nouă luni ale lui 2019. Veniturile Grupului Schaeffler pentru perioada de raportare se ridică la 10.839 milioane euro (anul trecut: 10.714 milioane euro). La monedă constantă, veniturile pentru această perioadă au scăzut ușor, cu 0,1 procente. Veniturile celui de-al treilea trimestru au crescut cu 1,2 procente la monedă constantă. Din cele patru regiuni, regiunea Americii a contribuit la o creștere constantă a veniturilor în valută de 7,6 procente în primele nouă luni, Asia/Pacific cu 1,1 procente, și China cu 0,5 procente, în timp ce veniturile au scăzut cu 3,6 procente în regiunea Europa.

Grupul Schaeffler a generat un profit brut (EBIT) de 795 milioane euro (anul trecut: 1.149 milioane euro) în primele nouă luni ale anului. Aceste venituri au fost afectate de factorii speciali pentru perioada de raportare de 88 milioane euro, constând în mare parte în cheltuieli legate de programul de eficientizare RACE al diviziei Automotive OEM. Profitul brut rezultat înainte de acești factori speciali se ridicau la 883 milioane euro (față de anul trecut: 1.150 milioane euro), reprezentând 8,1 procente (față de anul trecut: 10,7 procente). Scăderea față de anul precedent a fost în primul rând atribuit scăderii marjei brute. Acest efect s-a datorat impactului negativ al prețurilor de vânzare și creșterii costurilor de producție. Trendul marjei a fost, de asemenea, afectat de cheltuieli administrative mai mari. Marja de profitul brut (EBIT) înainte de factorii speciali s-a îmbunătățit de la 7,9 procente în trimestrul doi la 9,1 procente în trimestrul al treilea.

Automotive OEM performanțe peste media pieței cu 4,6 procente în trimestrul al treilea

Veniturile diviziei Automotive OEM s-au ridicat la aproximativ 6.768 milioane euro (anul trecut: aproximativ 6.778 milioane euro) pentru primele luni ale lui 2019. La monedă constantă, divizia a generat cu 1,5 procente mai puțin venit decât în anul precedent. Acesta a reprezentat o depășire de 4,4 procente față de producția auto globală, care a scăzut cu 5,9 procente în aceeași perioadă. În cel de-a treilea trimestru, această performanță a fost de 4,6 procente. După o scădere a veniturilor de 2,9 procente la monedă constantă în prima jumătate a anului 2019, divizia a generat venituri suplimentare cu 1,4 procente în trimestrul al treilea din 2019.

Regiunea Americii a raportat o creștere constantă a veniturilor valutare de 8,6 procente în perioada de raportare, cea mai mare rată de creștere constantă a valutei din cele patru regiuni ale diviziei Automotive OEM. În principal acest lucru s-a întâmplat ca urmare a cerințelor crescute ale unor clienți importanți, rezultate din lansarea produselor. Regiunea Asia/Pacific a generat o creștere a veniturilor de 2,1 procente. Veniturile au scăzut considerabil în regiunile China și Europa, scăzând cu 6,0 procente, respectiv 5,2 procente. Scăderile din aceste regiuni au fost influențate de declinul considerabil din sectorul de producție de automobile, resimțit în ambele zone. Regiunea China a generat venituri suplimentare de 7,1 procente la monedă constantă în trimestrul al treilea, din cauza ritmului de creștere scăzut din perioada precedentă a anului. Divizia de afaceri E-Mobility a raportat cea mai mare creștere a celor patru divizii de afaceri din Automotive OEM, veniturile crescând cu 38,8 procente în monedă constantă. Creșterea din cadrul diviziei de E-Mobility a fost în mare parte atribuită producerii componentelor de bază pentru transmisii continuu variabile (CVT) și a actuatoarelor. Veniturile Diviziei de Afaceri Sistemelor de Şasiu au crescut cu 0,5 procente, în mare parte datorită unei tendințe favorabile la veniturile din actuatoarele de șasiu. Divizia de Afaceri a Sistemelor de Transmisie a raportat o scădere a veniturilor cu 6,1 procente, din cauza cererii mai mici de componente pentru transmisii manuale. Veniturile din Divizia de Afaceri Sisteme de Motor au scăzut cu 2,6 procente, deși modulul de management termic a generat venituri suplimentare pentru această divizie, în perioada de raportare.

Divizia a câștigat 371 milioane de euro (anul precedent: 592 milioane de euro) în profit brut (EBIT) înainte de factorii speciali din primele nouă luni. Acest fapt a avut ca rezultat o marjă de profit brut (EBIT) înainte de factorii speciali pentru perioadă de 5,5 procente, semnificativ mai mică față de marja de profit brut de 8,7 procente raportată în anul precedent. Declinul s-a datorat în primul rând marjei brute mai mici, rezultate în urma volumelor mai mici și a impactului prețurilor, a mixului de venituri, precum și a costurilor fixe ridicate și a creșterii cheltuielilor administrative.

Conform previziunilor actuale oferite pentru divizia Automotive OEM pentru întregul an, de la data de 29 iulie, divizia va avea o creștere constantă a veniturilor în monedă constantă de la -2 procente la 0 procente și o marjă de profit brut (EBIT) înainte de factorii speciali cuprinsă între 5 și 6 procente.

Veniturile din Automotive Aftermarket au crescut ușor în trimestrul al treilea

Divizia Automotive Aftermarket a raportat o scădere a veniturilor pentru perioada de raportare de 1,5 procente în monedă constantă la 1.386 milioane de euro (anul trecut: 1.403 milioane de euro) ca urmare a scăderii veniturilor în regiunea Europa, regiunea ce a generat cele mai mari venituri. Cu toate acestea, a fost raportată o ușoară creștere a veniturilor pentru trimestrul al treilea. Declinul veniturilor din regiunea Europei a fost determinat de o reducere a nivelului de stocuri a clienților, atât în piața independentă de Aftermarket (IAM), cât și în activitatea de OES (Original Equipment Service), ce s-a ridicat la 3,7 procente la monedă constantă. Declinul veniturilor din Europa nu a fost compensat pe deplin de creșterea veniturilor cu 7,1 procente în regiunea Americii. Această creștere a rezultat în principal din creșterea cerințelor și a afacerilor cu noi clienți din piața Aftermarket. Regiunea China și-a mărit veniturile cu 8,6 procente la monedă constantă, în timp ce veniturile din Asia/Pacific au scăzut cu 8,9 procente la monedă constantă.

Aceste evoluții au avut efect in profitul brut, înainte de factorii speciali, de 219 milioane euro (anul precedent: 266 milioane de euro). Aceasta reprezintă o marjă de profit brut înainte de factorii speciali de 15,8 procente (anul trecut: 18,9 procente). Scăderea față de anul precedent este în principal atribuibilă marjei brute reduse și cheltuielilor administrative mai mari. Marja brută a diviziei a scăzut din cauza volumelor de vânzări mai mici, combinate cu costurile crescute de produsul.

Pe baza previziunilor din 29 iulie 2019, Grupul se așteaptă ca divizia Automotive Aftermarket să genereze o creștere a veniturilor de la -2 procente la 0 procente, la monedă constantă, și o marjă de profit brută, înainte de factorii speciali, de 15 procente şi 16 procente pentru întregul an 2019.

Divizia de industrie raportează o creștere mai mică în trimestrul al treilea

Sectorul de industrie și-a mărit veniturile la 2.685 milioane euro (anul precedent: 2.533 milioane euro) în primele nouă luni ale anului 2019, chiar daca trendul din producția industrială mondială nu este unul pozitiv. La o monedă constantă, creșterea veniturilor de 4,3 procente a fost determinată în principal de sectorul eolian din regiunea China și de sectorul materiilor prime din regiunile Europa și China. Distribuția industrială a contribuit, de asemenea, la această creștere în perioada de raportare. Cererea a scăzut în special în domeniul automatizărilor industriale, al transmisiei de energie și al sectoarelor offroad, care sunt deosebit de afectate de condițiile economice. În trimestrul al treilea creșterea constantă a veniturilor valutare s-a ridicat la 1,2 procente. Trei din cele patru regiuni al Grupului Schaeffler au contribuit la creșterea veniturilor în perioada de raportare. Cea mai mare creștere la monedă constantă a fost din nou generată de regiunea China, care a crescut cu 20,9 procente, înaintea Americii (4,5 procente) și Europei (0,1 procente). În regiunea Asia/Pacific veniturile au scăzut ușor cu 0,8 procente la monedă constantă.

Divizia industrială a generat aproximativ 292 milioane de euro (anul precedent: 292 milioane de euro) în profit brut înainte de factorii speciali pentru primele nouă luni, reprezentând o marjă profit brut înainte de factorii speciali de 10,9 procente (anul precedent: 11,5 procente).

Previziunile pentru creșterea constantă a veniturilor în monedă a diviziei industriale pentru întregul an 2019 este de 2 până la 4 procente. Divizia este de așteptat să genereze o marjă de profit brut înainte de factorii speciali de 10 până la 11 procente.

Flux pozitiv de numerar pentru trimestrul al treilea – previziunea pentru tot anul 2019 confirmată

Venitul net atribuit acționarilor pentru primele nouă luni din 2019 a scăzut considerabil față de perioada anului trecut, însumând 485 milioane de euro (anul anterior: 762 milioane de euro). Câștigurile pe acțiune comună fără vot, au fost de 0,73 euro (anul precedent: 1,15 euro). Fluxul de numerar înaintea intrărilor și ieșirilor de numerar pentru activitățile de M&A pentru trimestrul al treilea s-a ridicat la 362 milioane de euro; nivelul său pentru perioada de raportare de 133 milioane de euro a fost aproximativ același cu anul precedent (127 de milioane de euro). Cheltuielile de capital (capex) în ceea ce privește imobilizări corporale și imobilizări necorporale pentru primele nouă luni în valoare de 823 milioane de euro au fost sub nivelul anului precedent (857 milioane de euro), reprezentând un raport de investiții de 7,6 procente din venituri (anul anterior: 8,0 procente). Raportul investițiilor a crescut ușor în trimestrul al treilea, crescând la 6,3 procente de la 6,1 procente în trimestrul doi.

„Disciplină puternică în ceea ce privește costurile și capitalul vor rămâne în centrul atenției noastre și în ultimul trimestru. Vom reduce în continuare raportul investițiilor comparativ cu trimestrul al treilea și vom continua să ne concentrăm pe generarea fluxului de numerar”, a declarat Dietmar Heinrich, CFO al Schaeffler AG.

Datoria financiară netă, la 30 septembrie 2019, a scăzut la 2.842 milioane de euro, scăzând totodată și raportul de schimb, adică raportul dintre datoriile financiare nete și capitalurile proprii, la aproximativ 103,1 procente (la 31 decembrie 2018: aproximativ 83 procente). Activele totale s-au ridicat la 13.127 milioane euro la 30 septembrie 2019 (31 decembrie 2018: 12.362 milioane euro). Grupul avea la data raportării o forță de muncă de 89.036 angajați (31 decembrie 2018: 92.478), reprezentând o scădere de 3,7 procente.

Pe baza previziunii din 29 iulie 2019, ajustate pentru întregul an, Grupul Schaeffler a anticipat o creștere a veniturilor de la minus 1 procent la 1 procent la monedă constantă, o marjă de profit brut înainte de elemente speciale de 7 până la 8 procente și fluxul de numerar disponibil înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități de M&A cuprins între 350 și 400 de milioane de euro.

„Ne-am descurcat bine în al treilea trimestru într-un mediu de piață dificil și provocator. Măsurile pe care le-am luat pentru a deveni mai flexibili aduc după sine impactul dorit, astfel transformarea ia amploare, iar programele noastre de eficiență ale celor trei divizii sunt implementate în mod consecvent. Atât eu cât și colegii mei avem încredere că vom îndeplini previziunea pentru anul 2019”, a declarat Klaus Rosenfeld, CEO al Schaeffler AG.
Declarații și proiecții anticipative
Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt declarații anticipative. Prin natura lor, declarațiile anticipative implică o serie de riscuri, incertitudini și presupuneri care ar putea determina rezultatele sau evenimentele reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicate de declarațiile anticipative. Aceste riscuri, incertitudini și ipoteze ar putea afecta în mod negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise aici. Nimeni nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui public vreo declarație prospectivă, fie ca urmare a noilor informații, evenimente viitoare sau în alt mod. Nu ar trebui să vă bazați în mod nejustificat pe declarații anticipative care vorbesc doar de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile cuprinse în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele trecute nu ar trebui să fie considerate ca astfel de tendințe sau evenimente vor continua în viitor. Declarațiile de precauție menționate mai sus ar trebui luate în considerare în legătură cu orice declarații ulterioare scrise sau transmise verbal pe care Schaeffler sau persoanele care acționează în numele companiei le pot emite.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare