Noțiune de căutare

Schaeffler raportează câștiguri solide și un flux de numerar liber puternic pentru primul trimestru din 2020

Pressrelease Stage Image

06.05.2020 | Brasov

  • Venituri în scădere cu 9,2 la sută la monedă constantă din cauza crizei Coronavirusul - marja EBIT înainte de articole speciale la 6,5 la sută (anul anterior 7,5 la sută)
  • Diviziile Automotive Aftermarket și cele industriale și-au îmbunătățit marja EBIT, o scădere semnificativă a sectorului Automotive OEM
  • Puternic flux de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități M&A
  • Poziția bună a lichidităților, măsurile de combatere și bilanțul de înaltă calitate consolidează managementul crizei
  • În prezent nu este posibilă o prognoză specifică pentru 2020

Schaeffler, furnizor global în sectoarele auto și industriale a prezentat astăzi raportul intermediar pentru primele trei luni din 2020. Veniturile Grupului Schaeffler pentru perioada de raportare se ridică la 3.282 milioane de euro (anul anterior: 3.622 milioane de euro). La monedă constantă, veniturile au scăzut cu 9,2 procente, determinate în mare parte de volume. Veniturile au scăzut în toate cele patru regiuni în primul trimestru. Scăderea la monedă constantă a fost de 11,2% în regiunea China, 10,4% în Europa, 9,3% în Asia / Pacific și 6% în America.

Grupul Schaeffler a generat 215 milioane de euro (anul precedent: 272 milioane de euro) în EBIT înainte de articolele speciale pentru primele trei luni, reprezentând o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 6,5% (anul precedent: 7,5%). Declinul față de anul precedent a fost în primul rând atribuit scăderii marjei brute. Scăderea marjei a fost determinată în principal de impactul negativ al volumelor asupra costurilor fixe.

EBIT-ul pentru perioada de raportare a fost afectat negativ cu 302 milioane de euro (anul anterior: 42 de milioane de euro) în articole speciale. Acestea includeau o depreciere a fondului comercial alocat diviziei Automotive OEM cu 249 de milioane euro, deoarece pandemia Coronavirus a condus la o incertitudine crescută în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a activității Grupului Schaeffler. În plus, articolele speciale cuprind 53 de milioane de euro cheltuieli efectuate pentru extinderea programelor RACE și FIT, în special în ceea ce privește reducerea numărului de angajaţi. EBIT-ul rezultat s-a ridicat la 88 de milioane de euro (anul precedent: +230 milioane de euro).

Veniturile Automotive OEM au scăzut cu 12 la sută, randament pozitiv în primul trimestru de 11 puncte procentuale

Divizia Automotive OEM a generat venituri de 2.008 milioane euro (anul precedent: 2.285 milioane de euro) pentru primele trei luni. La monedă constantă, veniturile au scăzut cu 12 la sută față de anul precedent, determinate în principal de volume. Scăderea veniturilor a fost cauzată în principal de impactul pandemiei Coronavirusului, care a dus la reducerea considerabilă a cererii din sectorul auto, scăzând și cererea pentru divizia Automotive OEM. Producția globală de automobile pentru primul trimestru a fost afectată în mod semnificativ de întreruperile temporare de producție și a scăzut cu 23 la sută în primele trei luni ale anului 2020. Performanța diviziei Automotive OEM a fost una considerabilă, de 11 puncte procentuale, în acest context.

Ca urmare a crizei Coronavirusului, veniturile au scăzut în toate cele patru regiuni. În regiunea Europei, veniturile au scăzut cu 13,5 la sută la monedă constantă. Regiunea Americii a raportat venituri cu 5,2 la sută mai puține la monedă constantă. Declinul veniturilor în monedă constantă în regiunea China a fost de 22,8%. În regiunea Asia / Pacific, veniturile au scăzut cu 7,3 la sută la monedă constantă.

Grupul Schaeffler a obținut 50 de milioane de euro (anul precedent: 113 milioane de euro) în EBIT înainte de articolele speciale din primul trimestru. Acest lucru a avut ca rezultat o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 2,5% pentru această perioadă, semnificativ mai mică decât marja EBIT de 4,9% raportată în anul precedent. Declinul a fost atribuit în primul rând marjei brute mai mici care a rezultat din impactul negativ al volumelor asupra costurilor fixe.

Veniturile din Automotive Aftermarket au crescut cu 1,5%, marja EBIT la 17,1 la sută (ajustată)

Divizia Automotive Aftermarket a raportat o creștere a veniturilor pentru perioada de raportare de 1,5% la monedă constantă de 446 milioane de euro (anul anterior: 443 milioane de euro), ca urmare a creșterii considerabile a veniturilor în regiunea Europei, regiunea generând cele mai mari venituri de departe. Tendința favorabilă a veniturilor din Europa a compensat declinul veniturilor din celelalte trei regiuni. Procentul suplimentar de 5,6 de venituri în Europa, în monedă constantă, a fost atribuit în primul rând performanței încurajatoare a activității Independent Aftermarket (IAM) din subregiunea Europa Centrală și de Est. În subregiunea Europa de Vest, măsurile împotriva Coronavirusului au scăzut semnificativ activitatea Independent Aftermarket. Creșterea veniturilor din Europa a contrastat cu o scădere de 4,7 la sută a veniturilor în regiunea Americii, determinată în mare parte de scăderea veniturilor din afaceri IAM din subregiunea Americii de Sud. Pe de altă parte, afacerea OES (service-ul pentru echipamente originale) în Statele Unite ale Americii a crescut, veniturile sale au crescut considerabil datorită cerințelor crescute. Regiunea China a înregistrat totuși o scădere bruscă a veniturilor sale cu 24,9 de procente la monedă constantă, în timp ce veniturile din Asia / Pacific au scăzut cu 9,9 la sută. Aceste evoluții au avut ca rezultat un EBIT înainte de articolele speciale de 76 de milioane de euro (anul precedent: 69 de milioane de euro), reprezentând o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 17,1% (anul precedent: 15,5%). Îmbunătățirea față de anul precedent este în primul rând atribuită marjei brute crescute și structurii îmbunătățite a costurilor funcționale. Marja brută a diviziei a crescut ca urmare a volumelor de vânzări mai mari și a beneficiat de o modificare a mixului de produse.

Veniturile diviziei de industrie au scăzut cu 7,5%, marja EBIT la 10,7 la sută (ajustată)

Divizia de industrie a generat 828 de milioane de euro (anul precedent: 893 de milioane de euro) în primul trimestru într-un mediu de piață provocator. La monedă constantă, veniturile au scăzut cu 7,5 la sută. În special regiunile Europa, America și Asia / Pacific au raportat scăderi considerabile ale veniturilor în primul trimestru al anului 2020. În schimb, o rată de creștere cu două cifre a fost raportată de regiunea China, unde în special sectorul eolian s-a extins considerabil. Sectorul sistemelor de propulsie și cel al materiilor prime au contribuit de asemenea, la creștere. Creșterea veniturilor la monedă constantă a regiunii a fost de 21,4 %, în timp ce veniturile au scăzut cu 15% în regiunea Europei, 14,1 % în Asia / Pacific și 9,5% în America. Divizia de industrie a generat aproximativ 88 de milioane de euro (anul precedent: 90 de milioane de euro) în EBIT înainte de articolele speciale pentru primul trimestru, reprezentând o marjă EBIT înainte de articolele speciale de 10,7% (anul anterior: 10,1%). Trendul favorabil a marjei a beneficiat datorită marjei brute stabile, printre altele. Impactul negativ al volumelor asupra costurilor fixe a fost mai mult decât compensat, în parte prin impactul favorabil al prețurilor.

Puternic flux de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități M&A

Venitul net atribuit acționarilor înaintea articolelor speciale a scăzut considerabil în primul trimestru al anului 2020 comparativ cu perioada anului precedent, însumând 103 milioane de euro (anul precedent: 169 milioane de euro). Venitul net (pierderea) a fost de -184 milioane euro (anul precedent: +137 milioane euro). Câștigurile pe acțiune comună fără vot au fost de -0,27 euro (anul precedent: +0,21 euro).

Fluxul de numerar liber înainte de intrarea și ieșirea de numerar pentru activitățile de M&A pentru primul trimestru de 137 milioane de euro a fost considerabil, înaintea perioadei de raportare a anului precedent (235 milioane de euro). Cheltuielile de capital (capex) în proprietăți, instalații și echipamente și active necorporale pentru primele trei luni de 164 milioane de euro au fost considerabil sub nivelul anului precedent (373 milioane de euro), reprezentând un raport capex de 5,0% din venituri (anul anterior: 10,3 la sută).

Datoria financiară netă a Grupului a scăzut la 2,414 milioane de euro la 31 martie 2020. Raportul de transmitere, i.e. rata datoriei financiare nete față de capitalul acționarilor, a crescut ușor la 93,8% (31 decembrie 2019: 86,6%).

Grupul a angajat o forță de muncă de 86.548 de persoane la data raportării (31 decembrie 2019: 87.748), un declin de 1,4 %.

Poziția bună a lichidităților măsurile de combatere și bilanțul de înaltă calitate consolidează managementul crizei

Deprecierea fondului comercial din divizia Automotive OEM reduce riscul de deprecieri suplimentare în bilanț. Prin această abordare conservatoare a evaluării, Grupul Schaeffler a răspuns la incertitudinea crescută cu privire la evoluția viitoare a activității diviziei, ca urmare a pandemiei Coronavirusului, îmbunătățind astfel calitatea bilanțului său.

În plus, Grupul Schaeffler a continuat și a inițiat măsuri pentru a scădea și mai mult costurile Grupului în perioada de raportare, ca răspuns la criza Coronavirusului, cum ar fi: introducerea şomajului tehnic, folosirea zilelor de concediu de odihnă, oprirea angajării de personal, reducerea participării la târguri expoziţionale, reducerea bugetului de marketing și închiderea temporară a unor fabrici. Consiliul de Administrație a decis, de asemenea, să crească numărul de locuri de muncă care vor fi incluse în schema de beneficii pentru pensionare voluntară din Europa de la 1.300 la 1.900.

Mai mult decât atât, Grupul Schaeffler și-a consolidat poziția sa privind lichiditățile, prin emiterea unui bilet la ordin (Green Schuldschein) în valoare totală de 350 milioane de euro, conform informării din 9 aprilie 2020. „Grupul Schaeffler are o poziție foarte confortabilă privind lichidităţile. Am crescut deja la sfârșitul anului trecut existenta Revolving Credit Facility de la 1,5 miliarde de euro la 1,8 miliarde de euro și am obținut adiţionale noi linii bilaterale de credit în valoare totală de 200 de milioane de euro. Următoarele scadențe semnificative au ca termen 2022", a declarat Dietmar Heinrich, CFO al Schaeffler AG.

În prezent nu este posibilă o prognoză specifică pentru 2020

La 24 martie 2020, Consiliul de Administrație al Schaeffler AG a suspendat prognoza pe tot parcursul anului 2020 pentru Grupul Schaeffler și diviziile sale care au fost publicate pe 10 martie 2020, din cauza răspândirii la nivel mondial a pandemiei Coronavirusu și a implicațiilor rezultate ce au impact asupra rezultatelor operațiunilor companiei. În prezent, nici cursul viitor al pandemiei și nici implicațiile sale economice nu pot fi estimate în mod fiabil. Grupul Schaeffler se așteaptă în prezent la creșterea veniturilor sale la monedă constantă, iar marja EBIT înaintea articolelor speciale și fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de M&A pentru întregul an 2020 să fie sub nivelul corespunzător al anului anterior. „Pandemia Coronavirus ne aduce provocări fără precedent. Rezultatele noastre pentru primul trimestru al anului 2020 sunt solide. Dezvoltarea pozitivă a fluxului nostru de numerar liber este deosebit de încurajatoare. Profităm de avantajele faptului că am început să ne gestionăm proactiv cheltuielile de capital de lucru de anul trecut. Combinând poziția noastră confortabilă privind lichidităţiile și calitatea înaltă a bilanțului nostru, suntem siguri că vom depăși cu succes actuala criză. Al doilea trimestru va fi dificil. Vom continua să aplicăm în mod consecvent măsurile de combatere pe care le-am pus în aplicare”, a declarat Klaus Rosenfeld, CEO al Schaeffler AG.

Declarații și proiecții orientate spre viitor

Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt orientate spre viitor. Prin natura lor, declarațiile orientate spre viitor implică un număr de riscuri, incertitudini și presupuneri ce pot cauza ca rezultatele sau evenimentele să difere din punct de vedere material de cele exprimate sau presupuse de declarațiile orientate spre viitor. Aceste riscuri, incertitudini și presupuneri pot afecta în mod negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise. Nicio persoană nu se obligă să actualizeze sau revizuiască în mod public orice declarație orientată spre viitor, fie ca urmare a noilor informații, evenimentelor viitoare sau de alt fel. Nu vă bazați exclusiv pe declarațiile orientate spre viitor disponibile de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile incluse în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele trecute nu vor fi considerate reprezentarea continuității viitoare a acestor tendințe sau evenimente. Notele de avertizare menționate mai sus vor fi luate în considerare în legătură cu orice declarații orientate spre viitor scrise sau orale pe care Schaeffler sau persoanele care acționează în numele său le pot emite.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare