Noțiune de căutare

Declarație de confidențialitate

Ne bucurăm de interesul dumneavoastră față de Grupul Schaeffler (Schaeffler AG și companiile afiliate) și produsele noastre. La utilizarea ofertei noastre online, protecția confidențialității dumneavoastră este extrem de importantă. La prelucrarea datelor cu caracter personal, respectăm reglementările în vigoare privind protecția datelor.

1. Informații generale privind prelucrarea datelor

1.1. Domeniul de aplicare și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a pune la dispoziția utilizatorilor un site web funcțional, precum și conținutul și serviciile noastre oferite pe site. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc fie pe baza consimțământului dumneavoastră, fie chiar și fără consimțământul dumneavoastră, atât timp cât dispozițiile legale permit această prelucrare a datelor.

1.2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în baza Regulamentului UE general privind protecția datelor (RGPD) și altor reglementări legale, inclusiv Legea federală germană privind protecția datelor (BDSG).

1.2.1. Consimțământul, art. 6, alin. (1) lit. (a) din RGPD

În măsura în care v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile specifice, art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD servește drept temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă puteți revoca în orice moment consimțământul dat. Rețineți, însă, că revocarea este valabilă numai pentru viitor. Prelucrarea care a avut loc înainte de revocare nu este afectată de aceasta.

1.2.2. Măsuri precontractuale și contractuale art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul executării contractelor la care sunteți parte contractantă sau în vederea punerii în aplicare a măsurilor precontractuale care au loc la cererea dumneavoastră se efectuează în baza art. 6 alin. (1) lit. b) din RGPD. Scopurile prelucrării datelor se bazează pe documentele contractuale respective și pe obiectul contractului.

1.2.3. Obligația legală, art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine societății noastre, art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD servește drept temei juridic.

1.2.4. Interese legitime, art. 6, alin. (1), lit. (f) din RGPD

În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al Schaeffler sau al unei terțe părți (de exemplu, pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în caz de litigiu; pentru garantarea securității IT; pentru prevenirea infracțiunilor; pentru măsuri de gestionare a afacerii și dezvoltarea în continuare a serviciilor și produselor) și în cazul în care interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale în calitate de persoană vizată nu depășesc primul interes menționat, art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD servește drept temei juridic pentru prelucrare.

1.3. Ștergerea datelor și durata de stocare

Prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopului respectiv.

Dacă datele dumneavoastră nu mai sunt necesare în scopul prelucrării datelor, acestea vor fi șterse, cu excepția cazului în care acest lucru contravine obligațiilor legale de stocare. Datele pe care ni le-ați furnizat în momentul în care v-ați exprimat un consimțământ de marketing vor fi șterse, în cazul revocării, după cel mult două luni, în caz contrar ștergem istoricul comunicării noastre de marketing cu dumneavoastră după cel mult 5 ani.

1.4. Accesul la datele cu caracter personal în cadrul Grupului Schaeffler și din partea terților

În cadrul Grupului Schaeffler, primesc drept de acces la datele dumneavoastră acele organisme care au nevoie de ele în cadrul „principiului privilegiului minim” (alocarea câtor mai puține drepturi de utilizator posibil) și al principiului „necesității de a cunoaște” (cunoașterea datelor numai dacă este necesar).

Transmiterea datelor către terțe părți din afara Grupului Schaeffler de către noi poate avea loc numai dacă acest lucru este necesar, dacă o prevedere legală impune acest lucru, dacă v-ați dat consimțământul sau dacă persoanele împuternicite de noi s-au obligat contractual să respecte cerințele RGPD și BDSG.

În aceste condiții, destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: departamentele interne responsabile pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, precum și furnizorii de servicii, atât timp cât este necesar.

1.5. Transmiterea datelor cu caracter personal într-un stat terț sau către o organizație internațională

Un transfer al datelor către țări din afara UE/SEE (așa-numitele țări terțe) poate avea loc numai dacă acest lucru este necesar sau impus de lege, dacă ne-ați dat consimțământul sau în cadrul unei prelucrări contractuale a datelor. În cazul în care furnizorii de servicii operează în țări terțe, aceștia sunt obligați să respecte nivelul de protecție a datelor din Europa, pe lângă instrucțiunile scrise din acordul privind clauzele contractuale UE standard.

1.6. Securitatea informatică și linkurile către site-urile web ale terților

Grupul Schaeffler implementează măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a vă proteja datele pe care le gestionăm împotriva distrugerii accidentale sau intenționate, manipulării, pierderii sau accesului persoanelor neautorizate. Aceste măsuri de securitate sunt dezvoltate în continuare în mod constant, conform noilor posibilități tehnice.

Site-urile noastre web pot conține linkuri către site-uri web ale altor furnizori. Informațiile noastre privind protecția datelor nu se aplică acestor site-uri web.

1.7. Obligația de furnizare a datelor cu caracter personal

În cadrul încheierii unui contract, trebuie să furnizați acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru stabilirea, executarea și rezilierea contractului și pentru obligațiile care decurg din acestea pentru îndeplinirea contractului sau pentru colectarea cărora Schaeffler este obligată legal.

Pe acest site, vă punem la dispoziție servicii pe care le puteți utiliza în mod voluntar. Fără furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, este posibil să nu puteți utiliza serviciile noastre.

1.8. „Profiling” și procesul decizional automatizat

Nu utilizăm tehnica procesului decizional complet automatizat, în conformitate cu art. 22 din RGPD. În principiu Schaffler nu utilizează niciun fel de “Profiling”. Dacă vom folosi această procedură în cazuri individuale, vă vom informa despre aceasta separat, atât timp cât acest lucru este prevăzut prin lege și, dacă este necesar, vă vom solicita consimțământul în prealabil.

1.9. Sursele datelor dumneavoastră cu caracter personal

Utilizăm datele pe care le primim de la dumneavoastră prin intermediul contactului personal, al formularelor de înregistrare/înscriere sau al canalelor de socializare.

2. Operațiuni de prelucrare a datelor în cadrul punerii la dispoziție a site-ului web și al creării fișierelor jurnal

În momentul în care ne vizitați site-ul web, serverele noastre web colectează și înregistrează în mod implicit numele furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, adresa dumneavoastră IP, site-ul web de pe care ne vizitați, site-urile web pe care le vizitați la noi și data și durata vizitei. Aceste date sunt stocate în fișierele jurnal ale sistemelor noastre și sunt utilizate pentru analizarea problemelor sau erorilor. Adresa IP este utilizată limitat, însă, la domeniul de aplicare necesar din punct de vedere tehnic și este scurtată, fiind, astfel, folosită numai în mod anonim, făcând imposibilă atribuirea acesteia unui utilizator.

Stocarea temporară a adresei IP scurtate de către sistemele noastre este necesară din punct de vedere tehnic, pentru a permite furnizarea site-ului web pe dispozitivul dumneavoastră. Stocarea în fișiere jurnal are rolul de a asigura funcționalitatea site-ului web. În acest context, nu are loc o evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Temeiul juridic pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a site-ului web și stocarea datelor în fișiere jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului web. Prin urmare, nu există nicio posibilitate ca dumneavoastră, în calitate de utilizator, să vă opuneți unei astfel de prelucrări.

3. Prelucrarea datelor pentru serviciile oferite pe site-ul web

Pe site-ul nostru web sunt oferite diverse servicii, pentru utilizarea cărora vi se solicită date cu caracter personal.

3.1. Prelucrarea datelor în cadrul activităților de marketing (DOI, tracking)

Dorim să vă oferim informații cât mai adaptate intereselor dumneavoastră. Pentru a putea utiliza acest serviciu, vă solicităm informații personale precum numele, adresa de e-mail, compania și/sau numărul de telefon, pe care ni le puteți furniza prin intermediul unui formular de înscriere pe una dintre paginile noastre de înregistrare, precum și consimțământul dumneavoastră combinat

  • la trimiterea de publicitate și informații personalizate (de exemplu buletine informative, invitații la târguri și evenimente, informații despre produse, servicii, oferte și promoții, inclusiv sondaje de opinie și comunicări ale companiei) de la Grupul Schaeffler prin e-mail, SMS și/sau servicii de mesagerie instantanee precum WhatsApp și
  • la urmărirea comportamentului dumneavoastră de utilizator în legătură cu ofertele Schaeffler digitale (când ați primit și ați citit e-mailurile trimise de noi; ce rubrici, articole, produse și alte tipuri de conținut de pe site-urile Schaeffler și din e-mailuri ați accesat și când; ce linkuri din e-mailurile noastre pe site-urile Schaeffler ați utilizat și când; cum ați interacționat cu serviciile noastre, de exemplu dacă ați participat la un webinar.

Colectarea datelor dumneavoastră prin intermediul formularului de înscriere servește la trimiterea de publicitate și informații către dumneavoastră. În acest scop, putem să apelăm și la terțe părți (furnizori de servicii) cu care există un contract de prelucrare a datelor și să transmitem datele dumneavoastră unor astfel de terțe părți. Informațiile de urmărire a comportamentului dumneavoastră de utilizare servesc exclusiv trimiterii de informații și de publicitate cât mai bine adaptate intereselor dumneavoastră.

În momentul acordării consimțământului și după trimiterea formularului de înscriere, veți primi un e-mail de confirmare de la noi la adresa de e-mail pe care ați specificat-o. Înscrierea va intra în vigoare numai după ce faceți clic pe linkul de confirmare din e-mail.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal după înscriere este art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD.

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În consecință, datele sunt stocate atât timp cât este activă înscrierea pentru serviciul personalizat de publicitate și informare. Aveți posibilitatea de a vă revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail la unsubscribe@schaeffler.com sau făcând clic pe linkul „Dezabonare” din mesajele primite, cu efect pentru viitor și de a vă dezabona, astfel, de la serviciul respectiv. În acest caz, vor fi șterse toate datele cu caracter personal stocate în cursul contactării, precum și informațiile despre comportamentul dumneavoastră de utilizare. Prin revocarea consimțământului, nu este afectată legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la revocare.

3.2. Utilizarea formularelor noastre de contact și de cerere

Pe site-ul web sunt disponibile formulare de contact și de cerere, prin intermediul cărora ne puteți contacta electronic.

Pentru a utiliza formularele de contact, trebuie să introduceți în ecranul de introducere corespunzător anumite informații obligatorii marcate cu un asterisc (de exemplu adresa dumneavoastră de e-mail). Toate celelalte informații sunt opționale pentru dumneavoastră. Aceste date cu caracter personal sunt transmise departamentului responsabil din cadrul companiei noastre, pentru prelucrare și stocare în sistemele noastre. În momentul trimiterii mesajului dumneavoastră, sunt stocate data și ora înregistrării. Pentru prelucrarea datelor în cadrul procesului de solicitare, se înregistrează consimțământul dumneavoastră.

Datele pe care le furnizați în ecranul de introducere vor fi utilizate numai pentru procesarea contactării dumneavoastră.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD.

Datele vor fi șterse imediat ce procesul de comunicare este încheiat.

Aveți posibilitatea de a vă revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, trimițând un e-mail la dataprivacy@schaeffler.com. În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în cursul contactării vor fi șterse, cu efect pentru viitor. În funcție de momentul revocării, este posibil să nu vă mai putem contacta.

Contactarea este posibilă și prin intermediul roboților de chat pe care îi punem la dispoziție. În acest caz, sunt valabile versiunile anterioare privind prelucrarea datelor. În cazul utilizării, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe interesul nostru legitim în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD.

3.3. Prelucrarea datelor la înregistrarea pentru site-uri web / domenii de site-uri web care nu sunt deschise

Unele dintre site-urile noastre web sau anumite domenii ale acestora prezintă un acces protejat. Aceasta înseamnă că trebuie să vă înregistrați în prealabil pentru a putea vizita și utiliza site-ul web sau domenii ale site-ului web.

Pentru înregistrare, trebuie să introduceți datele marcate ca obligatorii într-un ecran de introducere corespunzător, de exemplu datele dumneavoastră de contact și adresa, precum și tipul dumneavoastră de utilizator. Data și ora introducerii vor fi salvate.

Folosim datele dumneavoastră în scopul administrării contului dumneavoastră de utilizator și pentru a vă contacta în cadrul procesării comenzilor și al serviciilor. Suplimentar, pot fi colectate date de mișcare pe site-ul web, care au rolul de a vă afișa un istoric al paginilor deja vizitate în cadrul portalului, ca funcție de confort. Vom stoca datele până când vă ștergeți contul de utilizator.

3.4. Prelucrarea datelor pentru comenzi

Aveți posibilitatea de a comanda produse, servicii și bunuri-cadou oferite pe site-urile noastre web. Pentru a plasa o comandă, trebuie să introduceți datele dumneavoastră de contact și adresa într-un ecran de introducere corespunzător (de exemplu, în cadrul unei înregistrări pentru site-ul web). Data și ora introducerii vor fi salvate. Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal și, dacă este necesar pentru livrare, le vom transmite furnizorilor noștri terți.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

Vom stoca datele cu caracter personal până la finalizarea procesului de comandă și expediere și până când nu mai există perioade legale de păstrare.

Aveți posibilitatea de a vă revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni l-ați acordat în cadrul plasării unei comenzi, prin trimiterea unui e-mail la dataprivacy@schaeffler.com. În acest caz, toate datele cu caracter personal vor fi șterse cu efect pentru viitor, cu condiția ca ștergerea să nu intre în conflict cu nicio perioadă legală de păstrare.

3.5. Prelucrarea datelor în legătură cu cookie-urile, semnalizatoarele web și stocarea locală

3.5.1. Modulele cookie

Pentru a ne asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru web, utilizăm module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text stocate în browserul de internet sau de către browserul de internet pe dispozitivul utilizatorului. Dacă un utilizator vizitează site-ul nostru web, în browserul utilizatorului poate fi stocat un modul cookie. Acest modul cookie conține o secvență de caractere care permite o identificare unică a browserului la o nouă accesare a site-ului web.

Mai jos vă informăm despre utilizarea generală a cookie-urilor pe site-ul nostru web și despre prelucrarea datelor cu caracter personal asociată cu aceasta. Pentru mai multe informații despre modulele cookie utilizate în mod concret, consultați Directiva privind modulele cookie (LINK) a companiei Schaeffler, publicată pe acest site web.

Folosim module cookie pentru a ușura utilizarea site-ului nostru web. Unele elemente ale site-ului nostru necesită ca browserul de accesare să poată fi identificat și după o schimbare a paginii.

În plus, folosim pe site-ul nostru web cookie-uri care permit o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorului.

La accesarea site-ului nostru web, utilizatorul este informat cu privire la utilizarea cookie-urilor și este trimis la această Declarație de confidențialitate.

Unele funcții ale site-ului nostru web nu pot fi oferite fără utilizarea cookie-urilor. Pentru aceasta, este necesar ca browserul să fie recunoscut și după o schimbare a paginii. Datele de utilizator colectate de cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator. Pentru mai multe informații, consultați Directiva privind modulele cookie a companiei Schaeffler.

Utilizarea cookie-urilor de analiză are ca scop îmbunătățirea calității site-ului nostru web și a conținutului acestuia. Prin intermediul cookie-urilor de analiză, aflăm cum este utilizat site-ul web și ne putem optimiza constant oferta. Pentru mai multe informații, consultați Directiva privind modulele cookie a companiei Schaeffler.

Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și sunt transmise de utilizator la site-ul nostru web. În calitate de utilizator, aveți, astfel, și control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Prin modificarea setărilor din browserul dumneavoastră de internet, puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Aceasta se poate realiza și automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil să nu se mai poată folosi integral toate funcțiile site-ului web.

Temeiul juridic pentru utilizarea cookie-urilor necesare este art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (b) din RGPD. Pentru utilizarea cookie-urilor în scopuri de analiză sau de marketing, temeiul juridic este art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (a) din RGPD sau art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (f) din RGPD. Cookie-urile servesc unor scopuri statistice și de personalizare în dezvoltarea ulterioară și relevanța site-ului web și reprezintă un interes legitim al Schaeffler.

3.5.2. Semnalizatoarele web

Semnalizatoarele web sunt fișiere grafice de mici dimensiuni (denumite și „pixeli unici”, „etichete pixeli” sau „GIF-uri clare”) ce pot fi incluse în site-urile web, aplicații și buletinele noastre informative și sunt de obicei utilizate împreună cu cookie-urile. Afirmațiile de mai sus privind cookie-urile sunt valabile în mod corespunzător și pentru semnalizatoarele web; semnalizatoarele web nu vor fi utilizate în special dacă ați obiectat cu privire la utilizarea cookie-urilor corespunzătoare.

Pentru utilizarea semnalizatoarelor web, temeiul juridic este art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (f) din RGPD. Semnalizatoarele web servesc unor scopuri statistice și de personalizare în dezvoltarea ulterioară și relevanța site-ului web și reprezintă un interes legitim al Schaeffler.

3.5.3. Stocarea locală

Folosim așa-numita funcție de stocarea locală. Datele dumneavoastră (datele de bază, datele de stare și datele programului) sunt stocate local în memoria cache a browserului dumneavoastră. Atât timp cât nu ștergeți memoria cache a browserului dumneavoastră, aceste informații sunt păstrate și pot fi citite următoarea dată când accesați site-ul web. Prin utilizarea stocării locale, permitem afișarea corectă a datelor dumneavoastră în momentul navigării pe site-ul nostru web, fără a încetini inutil acest proces și fără a supraîncărca interfețele.

Dacă nu doriți utilizarea stocării locale, puteți aduce modificări oricând din setările browserului respectiv. Vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil ca funcțiile site-ului nostru să fie limitate sau indisponibile pentru dumneavoastră.

Pentru utilizarea stocării locale, temeiul juridic este art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (f) din RGPD. Interesul legitim al Schaeffler pentru utilizarea stocării locale constă în accelerarea proceselor și evitarea supraîncărcării sistemului.

3.6. Prelucrarea datelor în legătură cu rețelele de socializare

Următoarele informații din Declarația de protecție a datelor se aplică prezenței Grupului Schaeffler pe rețelele de socializare sau pe platformele furnizorilor terți:

  • X
  • LinkedIn
  • Instagram
  • YouTube
  • XING
  • WeChat
  • VKontakte
  • Facebook

Declarația de mai jos privind prelucrarea datelor cu caracter personal se referă exclusiv la prelucrarea de către Grupul Schaeffler. Furnizorii rețelelor de socializare prezentate prelucrează ei înșiși datele cu caracter personal atât ale utilizatorilor înregistrați, cât și ale vizitatorilor neînregistrați ai site-urilor lor web. Aceștia sunt responsabili ei înșiși pentru această prelucrare, iar utilizatorul sau vizitatorul ar trebui să se informeze direct cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal la furnizorii rețelelor de socializare.

Responsabilă de colectarea datelor în cadrul prezenței pe rețelele de socializare menționate mai sus este entitatea juridică respectivă din cadrul Grupului Schaeffler.

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal în cursul prezenței pe rețelele noastre de socializare de către persoanele vizate și vă putem transfera în acest scop datele pentru prelucrare într-un sistem intern.

3.6.1. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul contactării

Dacă ne furnizați date cu caracter personal în momentul contactării, de exemplu prin e-mail sau printr-un mesaj direct în cadrul rețelelor de socializare, prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (b) din RGPD în scopul îndeplinirii contractului sau pentru a implementa măsuri precontractuale care au loc la solicitarea dumneavoastră sau în conformitate cu art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (f) din RGPD pe baza interesului nostru legitim de a răspunde solicitării dumneavoastră. În acest scop, prelucrăm datele pe care ni le furnizați imediat prin solicitarea dumneavoastră. Acestea sunt numele de utilizator și fotografia dumneavoastră de pe rețelele de socializare, precum și mesajul pe care ni-l trimiteți. De asemenea, se poate întâmpla să vă vizităm profilul public și să stocăm date din acesta, în măsura în care acest lucru este necesar în scopurile menționate mai sus.

Prelucrarea datelor menționate mai sus are loc în conformitate cu art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (f) din RGPD pe baza interesului legitim al Schaeffler de a oferi utilizatorilor informații specifice despre noi și serviciile noastre, precum și o organizare optimă a aparițiilor noastre pe rețelele de socializare și o comunicare eficientă cu utilizatorii. În cazul în care utilizatorilor li se solicită de către furnizorii respectivi ai rețelelor de socializare consimțământul pentru această prelucrare a datelor (de exemplu la înregistrare prin bifarea unei casete de selectare sau confirmarea unui anumit buton), temeiul juridic pentru prelucrare este art. 6 alin. (1) prop. 1 lit. (a) din RGPD.

3.6.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Schaeffler în cadrul rețelelor de socializare

Pe toate site-urile noastre de socializare, primim mesaje în cazul în care utilizatorii site-urilor de socializare dau câte un „Îmi place” la postările noastre, distribuie, recomandă sau comentează postările noastre (în funcție de tipul rețelei de socializare) etc. În plus, putem vedea o listă a urmăritorilor sau abonaților noștri, iar la Xing, o listă a vizitatorilor aparițiilor noastre pe rețeaua de socializare. În plus, putem vedea când trimiteți recenzii despre compania noastră, atât timp cât această recenzie este asociată cu prezența pe respectiva rețea de socializare.

Prelucrarea datelor menționate mai sus are loc în conformitate cu art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (f) din RGPD pe baza interesului legitim al Schaeffler de a oferi utilizatorilor informații specifice despre noi și serviciile noastre, precum și o organizare optimă a aparițiilor noastre pe rețelele de socializare și o comunicare eficientă cu utilizatorii. În cazul în care utilizatorilor li se solicită de către furnizorii respectivi ai rețelelor de socializare consimțământul pentru această prelucrare a datelor (de exemplu la înregistrare prin bifarea unei casete de selectare sau confirmarea unui anumit buton), temeiul juridic pentru prelucrare este art. 6 alin. (1) prop. 1 lit. (a) din RGPD.

3.6.3. Prelucrarea datelor statistice în cadrul rețelelor de socializare

Primim, de asemenea, evaluări statistice referitoare la utilizarea site-urilor noastre de socializare de la toți furnizorii de rețele sociale. Pe lângă informațiile menționate la punctul 3.5.1, acestea conțin, însă, numai informații anonimizate, precum (în funcție de furnizor) date demografice, o analiză anonimizată a interacțiunii și a gradului de acoperire a aparițiilor și postărilor noastre pe rețelele de socializare și informații anonimizate precum limba, interesele sau dispozitivele utilizatorilor noștri.

Prelucrarea datelor menționate mai sus are loc în conformitate cu art. 6 alin. (1) prop. (1) lit. (f) din RGPD pe baza interesului legitim al Schaeffler de a oferi utilizatorilor informații specifice despre noi și serviciile noastre, precum și o organizare optimă a aparițiilor noastre pe rețelele de socializare și o comunicare eficientă cu utilizatorii. În cazul în care utilizatorilor li se solicită de către furnizorii respectivi ai rețelelor de socializare consimțământul pentru această prelucrare a datelor (de exemplu la înregistrare prin bifarea unei casete de selectare sau confirmarea unui anumit buton), temeiul juridic pentru prelucrare este art. 6 alin. (1) prop. 1 lit. (a) din RGPD.

3.6.4. Prelucrarea datelor în scopuri publicitare și crearea de profiluri de utilizare de către furnizorii de rețele de socializare

Datele menționate la punctele 3.5.1 și 3.5.2 pot fi prelucrate și în scopuri de cercetare a pieței și de publicitate. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, atunci când plasăm materiale publicitare pe rețelele de socializare respective. Prelucrarea datelor este efectuată, însă, de furnizorii respectivi. Vă rugăm să țineți cont de faptul că aceștia pot crea profiluri de utilizare pe baza comportamentului dumneavoastră de utilizare. Aceste profiluri de utilizare pot fi folosite, la rândul lor, de exemplu pentru a plasa în interiorul și în afara platformelor materiale publicitare care corespund profilului dumneavoastră de interes stabilit. Vă rugăm să verificați această situație cu furnizorii de rețele de socializare respectivi.

Furnizorii de rețele de socializare nu acționează în conformitate cu instrucțiunile noastre, ci prelucrează datele dumneavoastră pe propria lor răspundere. Informații despre furnizori și datele lor de contact pot fi găsite pe site-urile web ale acestora. Acolo veți găsi și informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dorim să subliniem faptul că este posibil ca datele dumneavoastră să fie prelucrate de către furnizori de rețele de socializare din afara Uniunii Europene. Acest lucru ar putea implica riscuri pentru dumneavoastră deoarece, de exemplu, ar putea îngreuna punerea în aplicare a drepturilor dumneavoastră. Vă rugăm să verificați această situație cu furnizorii de rețele de socializare respectivi.

4. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Dacă sunt prelucrate date cu caracter personal de la dumneavoastră, sunteți o persoană vizată în sensul RGPD și aveți următoarele drepturi față de noi, în calitate de operator:

4.1. Dreptul de acces (art. 15 din RGPD)

Puteți să ne solicitați confirmarea că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de noi. Dacă are loc o astfel de prelucrare, ne puteți solicita date despre informațiile prevăzute de lege (a se vedea art. 15 alin. (1) din RGPD) și despre garanțiile adecvate conform art. 46 din RGPD în legătură cu un posibil transfer, în cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. Se aplică restricțiile conforme cu §§ 34 și 35 din BDSG.

4.2. Dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD)

Aveți față de noi dreptul la rectificare și/sau completare, în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Avem obligația de a face imediat rectificarea.

4.3. Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD)

În cadrul dispozițiilor legale (a se vedea art. 18 alin. (1) din RGPD), puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. Pentru consecințele restricției, a se vedea art. 18 alin. (2) și (3) din RGPD.

4.4. Dreptul la ștergerea datelor (art. 17 din RGPD)

Puteți solicita ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie șterse imediat și avem obligația de a le șterge imediat dacă se aplică unul dintre motivele prevăzute la art. 17 alin. (1) din RGPD. Dreptul la ștergerea datelor nu este valabil în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (3) din RGPD. Se aplică în continuare restricțiile conforme cu §§ 34 și 35 din BDSG.

4.5. Dreptul la informare

Dacă v-ați exercitat dreptul la rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor față de noi, suntem obligați să informăm toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele dumneavoastră cu caracter personal cu privire la această rectificare sau ștergere a datelor sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat. Aveți dreptul de a fi informat cu privire la acești destinatari.

4.6. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD)

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Pentru detalii, a se vedea art. 20 din RGPD.

4.7. Dreptul la opoziție (art. 21 din RGPD)

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se efectuează în baza art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD. Mai multe detalii pot fi găsite în art. 21 din RGPD.

În plus, aveți dreptul de a apela la autoritățile de supraveghere a protecției datelor în conformitate cu articolul 77 din RGPD coroborat cu articolul 19 din BDSG.

5. Numele și adresa operatorului

Schaeffler România S.R.L.
Aleea Schaeffler Nr. 3
507055 Cristian/Braşov
România

6. Adresa responsabilului cu protecția datelor

Schaeffler AG
Data protection officer
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Deutschland

Ediția: versiunea 2.0, 10.2021

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare