Noțiune de căutare

Oportunități de dezvoltare

În toate etapele carierei la Schaeffler veţi primi suport din partea departamentului special dedicat dezvoltării profesionale. Astfel sunt puse la dispoziţia angajaţilor toate resursele, tehnicile şi metodele necesare dezvoltării competenţelor şi abilităţilor dumneavoastră.

Un început bun: acomodarea la locul de muncă

Pe baza unui plan individual de acomodare la locul de muncă, vi se transmit de la bun început toate informațiile de care aveți nevoie pentru a lucra în Schaeffler. Pentru ca startul si acomodarea. la locul de muncă să decurgă cât se poate de ușor și rapid, aveți nevoie de o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra companiei noastre. De aceea, există ”Seminarul de Bun Venit”, dedicat noilor angajați, semniar în care vă puteți face o imagine completă, dincolo de limitele domeniului dvs. de specialitate și să vă familiarizați cu contextele organizatorice. Vi se va aloca un coleg experimentat, care vă va oferi suport pentru a cunoaște mediul dvs. de lucru și pentru a vă integra în echipă. Ca alternativă, pentru cei care își doresc un start pe piața muncii, Schaeffler oferă un portofoliu complex de programe educaționale.

Dezvoltare personală și planificarea carierei: Talent Management

Dezvoltarea personală a fiecărui angajat este una dintre sarcinile esențiale ale Departamentului de ”Talent Management” din Schaeffler. Prin managementul talentelor, înțelegem opțiunea de a oferi angajaților noștri oportunități concrete de dezvoltare, de a identifica personalul cu potențial ridicat și de a-l lua în considerare din timp pentru ocuparea (chiar și la nivel internațional) a posturilor de muncă.

Managementul Talentelor reprezintă un circuit complex de un an de zile, ce începe cu o discuție cu angajatul, în cadrul ”Dialogului de Dezvoltare a Angajatului”. Acest dialog are loc o dată pe an, iar angajatul și superiorul împărtășesc opinii privind comportamentul, performanța, potențialul și competențele de specialitate ale angajatului. Un plan individual de dezvoltare este o componentă opțională și sprijină angajatul la concretizarea și planificarea dezvoltării sale personale. Rezultatele acestei discuții reprezintă baza pentru "Global Talent Review". Aceste evaluări reprezintă o platformă de schimb de informații pentru toate departamentele, cu scopul de a identifica și confirma care sunt angajații cu potențial, de a impulsiona dezvoltarea la nivel individual și de a realiza planificarea succesiunilor.

Calificare: Academia Schaeffler

Angajații cu o înaltă calificare sunt un factor de succes decisiv în competiția la nivel global – azi mai mult decât oricând. În acest context, Grupul Schaeffler își concentrează atenția pentru a oferi diverse opțiuni de dezvoltare profesională tuturor angajaților, din toate locațiile, într-un mod integrat, în cadrul platformei ”Academia Schaeffler”. Oferind o paletă cuprinzătoare de cursuri, Academia Schaeffler se adresează tuturor angajaților companiei – de la debutanți, până la manageri – fiind sprijin în atingerea obiectivelor personale și profesionale.

Grupul Schaeffler are ca obiectiv esențial dezvoltarea strategică și sistematică a tuturor angajaților. Orice nouă cerere de calificare este atent discutată și traininguri specifice pot fi agreate, în cadrul dialogului de dezvoltare. Catalogul de cursuri urmărește mai multe direcții de dezvoltare, de la domeniile de formare a personalității, de cunoaștere economică și tehnică, până la cele de tehnologie a informației. Trainerii profesioniști, alături de cele mai moderne metode de predare, garantează un proces de învățare solid. Prin oferirea unor programe dedicate anumitor grupuri țintă, cât și prin facilitarea participării la cursuri a mai multor angajați din mai multe locații din Schaeffler, această platformă reprezintă un suport real în crearea de legături și rețele de sprijin, cât și pentru dezvoltarea profesională și personală.

Bursa internă a locurilor de muncă

Schimbăți-vă locul de muncă, dar rămâneți tot în Schaeffler! Continuarea dezvoltării profesionale și, totodată, oferirea oportunității de a vă schimba locul de muncă în cadrul aceleiași companii, este un deziderat deosebit pentru noi. De aceea, am creat o bursă internă de locuri de muncă pe rețeaua de intranet, care permite angajaților noștri să obțină rapid o imagine de ansamblu asupra posturilor vacante din cadrul companiei și, de asemenea, să își depună candidatura direct, online.

Inspirație deosebită: IdeaFactory

Prin programul "IdeaFactory" și nu numai, Schaeffler oferă angajaților săi o platformă excelentă pentru a menționa potențialul de optimizare identificat în cadrul proceselor de lucru. Deoarece gestionarea ideilor generează o situație de câștig reciproc, avantajoasă atât pentru companie, cât și pentru cel care lansează ideea, vă va fi acordat sprijin activ din partea superiorilor ierarhici și al colegilor. Dacă ideile sunt puse în practică cu succes, angajatul este recompensat cu o primă și cu sentimentul de satisfacție, că a putut contribui pozitiv la crearea unui mediu de lucru mai bun în cadrul Schaeffler.

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare