Noțiune de căutare

Sustenabilitate

Sustenabilitatea în toate dimensiunile sale este o componentă centrală a strategiei noastre corporative. Grupul Schaeffler va fi neutru din punct de vedere climatic începând cu 2040. Acest obiectiv include întregul lanț de aprovizionare și este susținut de obiective ambițioase de sustenabilitate pe termen mediu. Dorim să facem față acestor provocări împreună cu partenerii noștri de afaceri. Scopul nostru este de a face rețeaua de furnizori transparentă, pentru a identifica și minimiza riscurile într-un stadiu incipient. În acest fel, îndeplinim împreună cerințele și așteptările clienților noștri și ale altor părți interesate.

Politica de achiziții sustenabile

Sustenabilitatea este definită de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare a ONU ca „întâmpinarea nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare în a-și satisface propriile nevoi”. De asemenea, clienții noștri iau deciziile de achiziții bazate în special pe aspectele legate de protecția mediului și responsabilitatea socială. Depășind cerințele legale de sustenabilitate, precum și evaluările efectuate de ONG-uri și investitori, o strategie de cumpărare sustenabilă devine din ce în ce mai importantă.

În conformitate cu aceasta, ne-am stabilit un cadru obligatoriu prin „Politica noastră de achiziții sustenabile” în care ne satisfacem nevoile de produse, procese și servicii într-un mod care aduce valoare pe baza ciclului de viață, beneficiind nu numai pentru noi ca organizație, ci și pentru, societate și economie, minimizând în același timp daunele aduse mediului.

Politica de achiziții sustenabile

Dezvoltarea în parteneriat a sustenabilității în lanțul de aprovizionare

Creați fundamentul

Codul de conduită pentru furnizori Schaeffler reprezintă fundamentul în cooperarea responsabilă cu furnizorii noștri.

Identificați riscurile

Efectuăm o evaluare a riscurilor legate de sustenabilitate pentru furnizorii noștri.

Reduceți riscurile

Reducem riscurile identificate prin standarde globale, evaluări și audituri.

Evaluați sustenabilitatea

Autoevaluările furnizate de furnizorii noștri ne oferă o perspectivă mai detaliată asupra performanței lor în materie de sustenabilitate.

Creați stimulente

În deciziile de aprovizionare, luăm în considerare acțiunile sustenabile ale furnizorilor noștri.

Codul de conduită al furnizorilor

Pentru a fi responsabili și pentru a satisface așteptările clienților și părților interesate, am definit cerințe corespunzătoare pentru furnizorii noștri în Codul nostru de conduită pentru furnizori. Pentru a asigura conformitatea consecventă, acestea trebuie transmise întregii rețele de furnizori. Prin urmare, acceptarea de către furnizor a Codului de conduită pentru furnizori a Grupului Schaeffler reprezintă o bază obligatorie pentru toate relațiile de afaceri existente și viitoare.

Schaeffler Group Corporate Supplier Code of Conduct

Autoevaluarea sustenabilității

Pentru a înțelege și dezvolta performanța de sustenabilitate a furnizorilor identificați, folosim Chestionarul de autoevaluare (SAQ) standardizat privind sustenabilitatea din inițiativa Drive Sustainability. Furnizorii selectați în acest scop primesc o invitație prin NQC Ltd. pentru a completa chestionarul de pe platforma SupplierAssurance. Dacă compania dvs. este deja înregistrată pe NQC Ltd., așteptăm cu nerăbdare să auzim de la dvs. pentru a vă putea vizualiza Chestionarul de autoevaluare (SAQ).

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Politica de conflict mineralelor

Schaeffler nu se aprovizionează direct cu niciunul dintre mineralele în cauză pentru crearea sa de valoare, dar este conștient de faptul că în lanțul de aprovizionare pot apărea minerale aflate în conflict. Prin urmare, Schaeffler cere atât de la sine, cât și de la furnizorii săi ca toate produsele Schaeffler să nu conțină minerale al căror comerț este utilizat direct sau indirect pentru finanțarea conflictelor din state sau care provin din activități miniere din zone de conflict sau cu risc ridicat.

În acest context, Schaeffler solicită aprovizionarea responsabilă cu aceste minerale în rețeaua sa de furnizori și se referă la ghidul „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas” pentru această cerință.

Schaeffler dorește ca furnizorii identificați ca fiind relevanți pentru procesul de conformitate cu mineralele de conflict să raporteze anual cu privire la prezența mineralelor de conflict, folosind formatul acceptat la nivel global – RMI CMRT Reporting Template (Șablon Raportare).

Cea mai recentă versiune a șablonului de raportare poate fi oricând descărcată de pe site-ul: Responsible Minerals Initiative - Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org)

Conflict Minerals Policy

Politica privind traficul de persoane

Aproape fiecare țară din lume este afectată de traficul de persoane, fie ca țară de origine, de tranzit sau de destinație pentru victime. Prin urmare, Grupul Schaeffler acordă o atenție deosebită traficului de persoane.

Politica privind traficul de persoane descrie principiile și măsurile fundamentale pentru prevenirea muncii forțate și a traficului de persoane. Politica se aplică tuturor domeniilor companiei noastre. Solicităm partenerilor noștri de afaceri și lanțurilor lor de aprovizionare să implementeze măsuri eficiente pentru a preveni munca forțată și traficul de persoane și să le monitorizeze în mod regulat eficacitatea.

Human Trafficking Policy

Protecția mediului și siguranța muncii

Protecția mediului și siguranța muncii sunt părți fundamentale ale ghidului de management al Schaeffler.

Politica noastră EHS (protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă) descrie principiile și face parte din ghidul de management. Ajutăm la asigurarea continuității și succesului companiei noastre prin crearea și susținerea unui mediu de lucru sigur, sănătos și favorabil performanței și prin protejarea activă a mediului.

Următoarele principii se aplică tuturor domeniilor companiei noastre. Ne angajăm să ne asumăm responsabilitatea pentru angajații noștri, societate și generațiile viitoare.

EHS policy

Încurajăm partenerii noștri de afaceri și lanțul lor de aprovizionare să acționeze în consecință.

Substanțe interzise și declarabile

În tabelul de mai jos veți găsi standardele obligatorii privind „substanțele interzise și declarabile” pentru furnizorii de materiale de producție ai Schaeffler. În consecință, toți furnizorii sunt obligați să declare toate substanțele în totalitate și nu pot furniza substanțe interzise în produse către Schaeffler.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Documente aplicabile

S132030-1/Appendix Declaration of conformity

Documente de instruire și exemple

Process instruction on Prohibited and Declarable Substances S132030-1

Example Conformity Declaration for a Mixture - valid for EU and US

Example Conformity Declaration for a purchased part - valid for EU and US

Instruirea S 132030-1

Înregistrare instruire live

Protecția climei

Politica noastră energetică descrie principiile utilizării responsabile a resurselor energetice. Aceasta include și sistemul de management energetic consacrat, care asigură o îmbunătățire continuă a performanței energetice în companie. Prin condițiile tehnice de livrare S151010-25, stabilim standarde de eficiență energetică în achiziția de utilaje si facilități noi.

Prin aceste măsuri, Schaeffler sprijină obiectivele aplicabile de protecție a climei și își asumă astfel responsabilitatea față de societate și generațiile viitoare. Următoarele principii se aplică tuturor domeniilor companiei noastre din întreaga lume și, prin urmare, încurajăm partenerii noștri de afaceri și lanțul lor de aprovizionare să le urmeze.

Politica energetică

Protecția climatică este strâns legată de emisia sau generarea de emisii de CO2. O proporție semnificativă a emisiilor de CO2 ale produselor noastre sunt deja cauzate în lanțul de aprovizionare și sunt denumite emisii din amonte Scope 3. Prin urmare, ne așteptăm ca furnizorii noștri să ofere informații transparente și inteligibile în acest context. O prezentare generală a calculului standardizat al emisiilor este prezentată în următorul document.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

În plus față de această prezentare generală, Ghidul PCF oferă informații suplimentare și mai detaliate despre calcularea amprentei de carbon a produsului.

Product Carbon Footprint Calculation (insights)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare