Noțiune de căutare

Sustenabilitatea

Sustenabilitatea, cu toate aspectele pe care le implică, este o parte centrală a strategiei noastre corporative. Grupul Schaeffler va funcționa într-o manieră neutră din punct de vedere climatic începând cu 2040. Acest obiectiv include întregul lanț de aprovizionare și este susținut de obiective ambițioase de sutenabilitate pe termen mediu. Dorim să facem față acestor provocări împreună cu partenerii noștri de afaceri. Scopul nostru este de a face rețeaua de livrare transparentă pentru a identifica și minimiza riscurile într-un stadiu incipient. În acest fel, îndeplinim împreună cerințele și așteptările clienților noștri și ale altor părți interesate.

Dezvoltarea sustenabilității lanțului de aprovizionare în parteneriat

Crează fundația

Codul de Conduită Schaeffler pentru Furnizori reprezintă fundația pentru o colaborare responsabilă cu furnizorii noștri.

Identifică riscurile

Efectuăm o evaluare a riscurilor legate de sustenabilitate a furnizorilor noștri.

Redu riscurile

Reducem riscurile identificate prin standarde globale, evaluări și audituri.

Evaluează sustenabilitatea

Autoevaluările furnizate de furnizorii noștri ne oferă o perspectivă mai detaliată asupra performanței lor în materie de sustenabilitate.

Creează stimulente

În deciziile de aprovizionare, luăm în considerare acțiunile sustenabile ale furnizorilor noștri.

Codul de conduită pentru Furnizori

Pentru a ne îndeplini responsabilitatea și așteptările clienților și părților interesate, am definit cerințe corespunzătoare pentru furnizorii noștri în Codul nostru de conduită pentru furnizori. Pentru a asigura conformitatea consecventă, acestea trebuie transmise întregii rețele de furnizori. Acceptarea de către furnizor a Codului de conduită pentru furnizori Schaeffler Group reprezintă, prin urmare, o bază obligatorie pentru toate relațiile de afaceri existente și viitoare.

Codul de conduită al furnizorilor Grupului Schaeffler

Codul de conduită pentru Furnizori

Politica de achiziții sustenabile

Politica de achiziții sustenabile

Sustenabilitatea este definită de Comisia Mondială pentru Mediu și Dezvoltare a ONU ca „întâmpinarea nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. De asemenea, clienții noștri iau deciziile de achiziții bazate în special pe aspectele legate de protecția mediului și responsabilitatea socială. Trecând dincolo de cerințele legale de sustenabilitate, precum și de evaluările ONG-urilor și investitorilor, o strategie de achiziție sustenabilă devine din ce în ce mai importantă.

În conformitate cu aceasta, ne-am stabilit un cadru obligatoriu cu „Politica noastră de achiziții sustenabile” în care definim nevoile de produse, procese și servicii într-un mod care să aducă valoare pentru intregul ciclu de viață, fapt ce nu ne va aduce beneficii doar nouă, ca și organizație, ci și societății și economiei, prin reducerea la minimum a daunelor a pentru mediului.

Politica privind achizițiile sustenabile

Autoevaluarea sustenabilității

Pentru a înțelege și dezvolta performanța de sustenabilitate a furnizorilor identificați, folosim Chestionarul standard de autoevaluare (SAQ) privind sustenabilitatea, ca parte din inițiativa Drive Sustainability. Furnizorii selectați în acest scop primesc o invitație prin NQC Ltd. pentru a completa chestionarul de pe platforma SupplierAssurance.

Self-Assessment Questionnaire

Supplier Assurance

FAQ – Supplier Sustainability Self-Assessment Questionnaire (SAQ)

Autoevaluarea sustenabilității

Politica privind Conflictul de Minerale

Politica privind Conflictul de Minerale

Schaeffler nu achiziționează niciunul dintre mineralele afectate direct, dar este conștient de faptul că mineralele de conflict pot apărea în lanțul de aprovizionare. Prin urmare, Schaeffler cere atât de la sine, cât și de la furnizorii săi ca toate produsele Schaeffler să nu conțină minerale al căror comerț este utilizat direct sau indirect pentru finanțarea conflictelor din anumite țări sau care provin din activități miniere din zone afectate de conflicte.

În acest context, Schaeffler solicită aprovizionarea responsabilă cu aceste minerale în rețeaua sa de furnizori, cu strânsă referire la ghidul „OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High Risk Areas”.

Schaeffler se așteaptă ca furnizorii identificați să se conformeze verificărilor anuale privind mineralele de conflict și să utilizeze formatul recunoscut la nivel global - RMI CMRT Reporting Template - pentru raportare.

Cea mai recentă versiune a template-ului de raportare poate fi oricând descărcată de pe site-ul web Responsible Minerals Initiative - Conflict Minerals Reporting Template (responsiblemineralsinitiative.org)

Conflict Minerals Policy

Politica privind Traficul de Persoane

Aproape fiecare țară din lume este afectată de traficul de persoane, fie ca țară de origine, de tranzit sau de destinație pentru victime. Prin urmare, Schaeffler Group acordă o atenție deosebită traficului de persoane.

Politica privind traficul de persoane descrie principiile și măsurile fundamentale pentru prevenirea muncii forțate și a traficului de persoane. Politica se aplică tuturor domeniilor companiei noastre. Solicităm partenerilor noștri de afaceri și lanțurilor lor de aprovizionare să implementeze măsuri eficiente pentru a preveni munca forțată și traficul de persoane și să le monitorizeze cu recurență.

Human Trafficking Policy

Politica privind Traficul de Persoane

Ghidul de instruire și acțiune al furnizorilor BMAS

Ghidul de instruire și acțiune al furnizorilor BMAS

Dezvoltarea continuă poate avea succes numai dacă avem o înțelegere comună a cerințelor și a contextului acestora. Prin urmare, am creat pentru furnizorii nostri o platformă împreună cu partenerul nostru BSD/Elevate, care oferă acces la sesiuni de instruire gratuite. Aceste cursuri servesc pentru a vă clarifica întrebările în legătură cu cerințele noastre și pentru a explica background-ul.

Ca parte a Supply Chain Due Diligence Act, este responsabilitatea dumneavoastră comună pentru acest lucru gratuit.

Ca o modalitate suplimentară de utilizare, recomandam participare la training, de exemplu, dacă suntem de acord cu potențialul dvs. de îmbunătățire pe baza analizei noastre de risc de sustenabilitate (Chestionar de autoevaluare sau de durabilitate a expunerii la riscuri) (înregistrare gratuită la industrie). cod „SGCAP”).

Training-urile include la final o verificare a performanței în învățare.

Toate informațiile sunt supuse acordurilor de confidențialitate convenite, precum și regulilor DSGVo.

Pentru accesă rugăm să vă înregistrați cu datele necesare și codul de filială „SGSUP” sau „SGCAP” și urmați instrucțiunile: Înregistrare EiQ Learn

După înregistrare, vă puteți conecta direct introducând numele și parola: Conectare EiQ Learn

Manual de instrucțiuni BMAS
În dialogul din cadrul sectorului auto au fost elaborate ghidurile pentru cele cinci elemente esențiale ale due diligence în domeniul drepturilor omului (principii de bază, analiză de risc, măsuri, raportare și mecanism de reclamație).

Acestea sunt ghiduri autonome și răspund pe deplin cerințelor Planului național de acțiune (NAP). În plus, cerințele LkSG sunt luate în considerare și identificate separat. Instrucțiunile orientate spre implementare acționează ca un set de instrumente și linii directoare pentru procesul individual și în curs de implementare privind diligența necesară în domeniul drepturilor omului.

Instrucțiunile de utilizare sunt disponibile pentru descărcare: Descărcați instrucțiuni

Protecția mediului și siguranța muncii

Protecția mediului și siguranța muncii sunt părți fundamentale ale filozofiei corporative a Schaeffler.

Politica noastră EHS (protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă) descrie principiile și face parte din ghidul de management. Contribuim la asigurarea continuității și succesului companiei noastre prin crearea și menținerea unui mediu de lucru sigur, sănătos și favorabil performanței, cât și prin protejarea activă a mediului.

Următoarele principii se aplică tuturor domeniilor companiei noastre din întreaga lume. Ne angajăm să ne asumăm responsabilitatea pentru angajații noștri, societate și generațiile viitoare.

EHS policy

Încurajăm partenerii noștri de afaceri și lanțul lor de aprovizionare să acționeze în consecință.

Protecția mediului și siguranța muncii

Substanțe interzise și declarabile

Substanțe interzise și declarabile

În tabelul de mai jos veți găsi standardele obligatorii privind „substanțele interzise și declarabile” pentru furnizorii de materiale de producție ai Schaeffler. În consecință, toți furnizorii sunt obligați să declare integral toate substanțele și nu pot furniza substanțe interzise în produse către Schaeffler.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Substanțe interzise și declarabile

În tabelul de mai jos veți găsi standardele obligatorii privind „substanțele interzise și declarabile” pentru furnizorii de materiale de producție ai Schaeffler. În consecință, toți furnizorii sunt obligați să declare integral toate substanțele și nu pot furniza substanțe interzise în produse către Schaeffler.

S132030-1 Prohibited and declarable substances

Documente aplicabile

Vă rugăm să selectați categoria potrivită pentru produsul dvs. Dacă categoria este neclară, vă rugăm să contactați persoana de contact Schaeffler, de ex. g. departamentul local de achiziții, managerului de materiale sau ingineria aplicațiilor.

Categoria A trebuie selectată pentru produsele achiziționate care rămân în sau pe produsele de vânzare Schaeffler.

Conformity declaration Category A

Categoria B trebuie selectată pentru produsele achiziționate care sunt utilizate în procesele de fabricație și întreținere, dar care nu rămân în produsele de vânzare Schaeffler. Pentru piesele achiziționate categoria B, care nu sunt substanțe chimice și amestecuri, punctul 7 din declarația de conformitate nu trebuie completat!

Conformity declaration Category B

Categoria C trebuie selectată pentru produsele achiziționate care sunt folosite ca ambalaj pentru produsele de vânzare Schaeffler și care sunt livrate clienților.

Conformity declaration Category C

Documente de instruire și exemple

Process instruction on prohibited and declarable substances S132030-1

Example: Conformity declaration Category A

Example: Conformity declaration Category B

Example: Conformity declaration Category C

Instruire pentru S 132030-1

Registration live training

Informații generale privind conformitatea materialului

Material compliance topics

Protecția climei și eficiența energetică

Politica energetică Schaeffler descrie principiile utilizării responsabile a resurselor energetice. Aceasta include și sistemul de management energetic stabilit, care asigură o îmbunătățire continuă a performanței energetice în companie. Prin conditiile tehnice de livrare S151010-25, stabilim standarde de eficiență energetică atunci când achiziționăm mașini și sisteme noi.

Prin aceste măsuri, Schaeffler sprijină obiectivele aplicabile de protecție a climei și își asumă astfel responsabilitatea față de societate și generațiile viitoare. Următoarele principii se aplică tuturor domeniilor companiei noastre din întreaga lume și, prin urmare, încurajăm partenerii noștri de afaceri și lanțul lor de aprovizionare să le urmeze.

Politica de energie

În ghidul nostru, furnizorii pot găsi mai multe informații despre gestionarea și reducerea emisiilor:

Supplier Guide to Carbon Reduction Management

Protecția climei și eficiența energetică

Calculul emisiilor

Protecția climei este strâns legată de emisia sau generarea de emisii de CO2. O proporție semnificativă a emisiilor de CO2 ale produselor noastre sunt deja cauzate în lanțul de aprovizionare și sunt denumite emisii din amonte Scope 3. Prin urmare, ne așteptăm ca furnizorii noștri să ofere informații transparente și inteligibile în acest context. O prezentare generală a calculului standardizat al emisiilor este prezentată în următorul document.

Product Carbon Footprint Calculation (overview)

În plus față de această prezentare generală, Ghidul PCF oferă informații suplimentare și mai detaliate despre calcularea amprentei de carbon a unui produs.

Product Carbon Footprint Calculation (Insights)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare