Noțiune de căutare

Management excelent al calității și al mediului

Asigurarea calității este integrată la Schaeffler, în toate procesele, în special în procesul de producție și este sprijinită prin audituri periodice. În plus, sunt implementate standarde pentru securitatea în muncă, gestionarea energiei și o producție cu atenție sporită față de protecția mediului la nivel global. Odată cu îndeplinirea rapidă a directivei europene EMAS privind protecția mediului în toate fabricile la nivel mondial, Schaeffler a dovedit din nou rolul de pionier.

Politica privind calitatea

Grupul Schaeffler este un renumit furnizor mondial în sectorul auto și industrial. Compania pune preț pe cea mai înaltă calitate, pe o tehnologie remarcabilă și o puternică forță de inovație.

Câștigăm loialitatea clienților noștri pe termen lung prin asumarea poziției de lider în calitate, tehnologie, fiabilitate, inovație și rentabilitate, precum şi prin asigurarea livrărilor la timp și la standardele cele mai înalte. Acesta este fundamentul pentru succesul continuu al companiei noastre.

Standardul nostru de calitate este orientat către satisfacerea așteptărilor și a cerințelor clienților noștri. Reglementările legale și oficiale sunt respectate riguros și consecvent.

Munca noastră în toate domeniile se bazează pe principiul îmbunătățirii continue, cu țelul „zero defecte”, implementând măsuri pentru a preveni defectele și a minimiza riscurile.

Fiecare angajat este conștient de angajamentul său față de calitate și își orientează modul de a gândi și acționa în conformitate cu acest principiu.

Conducerea, Managementul şi toţi angajaţii își asumă respectarea acestei Politici de Calitate.

Politica privind calitatea la grupul Schaeffler


Politica de mediu, sănătate și securitate ocupațională

Protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională (EHS) sunt parte integrantă a principiilor noastre de management. Prin crearea și menținerea unui mediu de lucru sigur, favorabil pentru sănătate și performanță, și prin protecția activă a mediului, contribuim la menținerea și succesul firmei noastre.

Principiile următoare sunt valabile pentru toate domeniile de activitate ale companiei noastre. Prin acestea ne asumăm răspunderea faţă de angajaţi, societate şi generaţiile viitoare.

Management eficient de sănătate și securitate ocupațională și protecția mediului

Avem în întreaga lume un sistem de management de sănătate şi securitate ocupaţională şi protecţie a mediului pe care îl îmbunătăţim continuu și le asigurăm angajaților noștri o viață împlinită și rodnică până la vârsta pensionării. Dezvoltăm concepte holistice anticipative, structuri și procese şi le transpunem împreună cu partenerii noştri contractuali. Verificăm regulat şi în toate domeniile transpunerea aserţiunilor şi succesul sistemului nostru de management.

Locuri de muncă sigure şi echitabile pentru angajaţi

Suntem convinşi că, din principiu, toate accidentele de muncă şi bolile profesionale pot fi evitate. Conducerea şi angajaţii motivaţi ne sprijină pe calea spre accidente de muncă zero. Protecţia colaboratorilor şi angajaţilor noştri este la acelaşi nivel. La configurarea locurilor de muncă şi a proceselor de producţie ţinem cont de cele mai noi cunoştinţe. Configurării ergonomice a locurilor de muncă îi acordăm o importanţă deosebită.

Acţiune de încredere

Ne asumăm obligaţia de a respecta toate legile şi normele pentru protecţia mediului şi a sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Acţionăm cu răspundere conform cerinţelor interne, deseori prin reguli peste prescripţiile legale. Maşinile şi instalaţiile se planifică, achiziţionează, exploatează şi se întreţin în aşa fel încât se exclud posibile pericole, se minimalizează riscurile şi se evită defecţiunile în exploatare. Ne orientăm spre cel mai nou stadiu al tehnicii.

Efecte reduse asupra mediului şi produse nedăunătoare mediului

În toate activităţile vrem să evităm, prin anticipare, efectele dăunătoare asupra mediului, luând din timp măsuri adecvate. Economisim materiile prime şi energia. Facem eforturi în vederea reducerii cantităţii de deşeuri generate, a cantităţii de apă reziduală evacuată, a zgomotului şi altor emisii. Fabricăm produse nedăunătoare mediului luând în considerare întreg ciclul de viaţă al acestora.

Angajaţi responsabili

Prin informări, școlarizări și perfecționări regulate favorizăm competențele și conștiința angajaților și a partenerilor noștri de afaceri, pentru a lucra în siguranță, într-un mediu sănătos, cu impact minim asupra mediului, în toate activitățile companiei.

Măsuri preventive

Protejăm și promovăm sănătatea fizică și psihică a angajaților noștri. Luăm măsuri preventive de amploare pentru a ne proteja angajații și pentru a preveni efectele dăunătoare asupra mediului. În toate locațiile asigurăm, în caz de rănire, asistență medicală de urgență, completă și eficientă, pentru angajați și colaboratori.

Dialog deschis

Menținem un dialog intensiv și deschis cu părțile interesate. Informăm asupra măsurilor noastre de protecție a sănătății și securității ocupaționale și a mediului precum și asupra efectelor activității fiecărei locații asupra mediului.

Conducerea societăţii şi toţi angajaţii aderă la această politică de protecţie a mediului şi muncii.

Politica mediului şi protecţia muncii a Grupului Schaeffler

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare