Noțiune de căutare

5 candidați pe un loc Burse de Excelență „10 pentru 10”

10.04.2015 | Brasov

O nouă selecție a bursierilor de excelență Schaeffler România a avut loc în această primăvară. Din 51 de candidați, au fost aleși cei mai buni zece studenți ai Universității Transilvania care au primit una din bursele oferite de către companie. Dintre cei zece bursieri, doi sunt și angajați Schaeffler România.

Bursele de Excelenţă Schaeffler România se adresează studenţilor care aspiră la o carieră de succes în domenii tehnice şi nontehnice şi doresc să facă primii paşi în acest sens într-o companie de vârf din domeniul construcţiilor de maşini.

Cuantumul Bursei

 • Categoria I 1.000 RON/ lună, pentru media anilor de studiu mai mare de 9,50
 • Categoria II 670 RON/ lună, pentru media anilor de studiu mai mare de 9,00 sau 8,00 (în cazul studenţilor de la următoarele facultăţi: Inginerie Tehnologică şi Management Industrial, Inginerie Mecanică, Ştiinţa şi Ingineria Materielelor, Design de Produs şi Mediu – specializările Design Industrial, Ingineria Designului de Produs, Mecatronică).

Condiţiile de înscriere

 • Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai anului II de studiu sau masteranzi în anul I sau II;
 • Media tuturor anilor de studiu trebuie să fie peste 9.00 sau 8.00, după caz (inclusiv licenţa pentru masteranzi).

Numărul de burse acordate

Maxim 10 Burse de Excelenţă adresate studenţilor de la facultăţile tehnice si non-tehnice.

Perioada de acordare a Burselor de Excelenţă

Bursa se acordă pe durata unui semestru universitar, urmând o evaluare a bursierului şi decizia asupra prelungirii perioadei de acordare a bursei. Locurile rămase vacante în urma evaluării se scot din nou la concurs.

Documentele necesare aplicării:

 • Scrisoare de intenţie şi motivare;
 • Curriculum Vitae;
 • Alte diplome relevante de specialitate, naţionale sau internaţionale (în copie);
 • Premii obţinute la sesiuni de comunicare cu tematică tehnică (în copie);
 • Referinţe din partea profesorilor universitari;
 • Diplomă/Adeverinţă de licenţă (dacă este cazul);
 • Foaia matricolă a fiecărui an de studiu încheiat.

Perioada de aplicare

Aplicaţiile se primesc în mod continuu la sediul companiei, Departamentul Resurse Umane. În fiecare an universitar au loc două sesiuni de analiză / evaluare a aplicaţiilor şi de stabilire a studenţilor bursieri, în luna noiembrie şi în luna martie (după prima sesiune).

Aplicațiile pentru sesiunea de selecţie din luna noiembrie se primesc la sediul fabricii până la 30 octombrie. Nu se acceptă aplicații trimise pe email deoarece dosarul de aplicație trebuie să conțină documente în original.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare