Noțiune de căutare

"Mobility for tomorrow" Schaeffler prezintă strategia „Mobilitate pentru mâine“

09.11.2016 | Brasov

  • Tendințele viitorului – modificările climatice, urbanizarea, globalizarea și digitalizarea – ca punct de plecare
  • Orientare pe termen lung asupra unui număr de 4 arii de interes
  • 8 piloni strategici determină cadrul strategic de acțiune
  • Concentrarea atenției asupra e-mobilității, industriei 4.0 și digitalizării
  • Implementarea printr-un program de excelență cu 16 inițiative strategice
  • Creșterea profitabilă susținută ca obiectiv prioritar

HERZOGENAURACH, 9. noiembrie 2016. Cerințele privind mobilitatea se schimbă rapid și necesită noi răspunsuri. În acest context, Consiliul de Administrație a Schaeffler AG, în strânsă colaborare cu Consiliul de Supraveghere și într-un dialog intensiv cu cadrele de conducere a Grupului, a elaborat strategia „Mobilitatea pentru mâine“ și o dă publicității astăzi.

Cu strategia „Mobilitate pentru mâine“ – pornind de la reajustarea structurii întreprinderii și capitalului realizată în ultimii ani – s-a stabilit cursul unei dezvoltări constante și profitabile a Grupului Schaeffler în viitor. Strategia „Mobilitatea pentru mâine“ se orientează după patru mega-tendințe principale ale timpului nostru: modificările climatice, urbanizarea, globalizarea și digitalizarea. Din aceste mega-tendințe au fost derivate 4 arii de interes, asupra cărora Grupul Schaeffler, cu profilul său de competențe ca furnizor global de componente pentru automobile și industrie, se va concentra pe viitor: (1) sisteme de transmisie ecologice, (2) mobilitate urbană și (3) mobilitate interurbană, precum și optimizarea lanțului energetic (4).

Orientarea strategică viitoare se bazează pe ambiția Grupului Schaeffler, ca lider în domeniul tehnologiei, remarcat prin forța inovatoare și calitatea superioară, de a participa activ la crearea mobilității pentru mâine. În acest sens, Klaus Rosenfeld, președinte al Consiliului de Administrație a Schaeffler AG, a spus: „Cu strategia noastră »Mobilitatea pentru mâine«, vrem să ne aducem contribuția pentru a face lumea mai curată, mai sigură și mai inteligentă. Acesta este gândul care stă la baza viziunii noastre, să participăm activ la crearea »mobilității pentru mâine«, ca furnizor global de componente pentru automobile și industrie”.

Strategia »Mobilitatea pentru mâine« se bazează pe 8 piloni strategici, care au rol orientativ și care, în următorii ani, determină cadrul de acțiune pentru implementarea strategiei. Cei 8 piloni strategici sunt următorii:

1. Dorim să fim partenerul preferat de tehnologie pentru clienții noștri

2. Suntem un furnizor integral pentru sectoarele Automotive și Industrie

3. Activăm ca o companie globală prin prezenţă locală, pretutindeni în lume

4. Producem componente şi sisteme

5. Considerăm e-mobilitatea, industrie 4.0 și digitalizarea ca oportunități cheie pentru viitor

6. Ţintim către obținerea celui mai înalt nivel posibil al calității, eficienței şi performanței livrărilor

7. Dorim să fim un angajator atractiv

8. Trăim valorile unei întreprinderi globale de familie

Implementarea strategiei este asigurată – pornind de la experiențele din programul 'One Schaeffler', implementat din octombrie 2013 până în decembrie 2015, care este un program de măsuri la nivel de concern, cu 16 inițiative strategice. În această privință, Klaus Rosenfeld a spus: „Orice strategie este doar atât de bună, pe cât este de bună implementarea sa. De aceea, am dezvoltat un program de excelență cu 16 inițiative, pentru a implementa durabil strategia noastră »Mobilitatea pentru mâine«.”

»Agenda 4 plus One« cuprinde 4 blocuri de teme, (1) Orientarea către client, (2) Excelență operațională, (3) Flexibilitatea financiară și (4) Leadership & Talent Management, cărora le sunt alocate în total 12 inițiative, precum și un domeniu supraordonat, 'plus One', care cuprinde 4 inițiative pentru asigurarea susținută a competitivității pe termen lung. Pe lângă cele 16 inițiative strategice la nivel de concern, au fost dezvoltate în total peste 400 de inițiative, care se aplică la nivelul diviziilor, funcțiilor și regiunilor. Implementarea inițiativelor, care urmează să se încheie până în 2020, este condusă și supravegheată central de un Birou de Programe, care se află în sfera de competență a președintelui Consiliului de Administrație. De strategia »Mobilitatea pentru mâine« și programul de excelență »Agenda 4 plus One« ține și excelența în comportarea unuia față de celălalt, derivată din cele patru valori ale întreprinderii – sustenabilitate, excelență, inovație și entuziasm. Pentru aceasta există – atât pe plan intern, cât și extern – 3 principii de bază, care sunt consemnate în codul de conduită nou redactat al Grupului Schaeffler și care urmează să fie integrate în cursul implementării strategiei în toată lumea, și mai puternic decât până acum: transparență, încredere și lucru în echipă.

Bazat pe cele de mai sus, un plan strategic de afaceri a fost elaborat, ce documentează Ambițiile Financiare ale Grupului cu realizare până în 2020. Operațional, trebuie să se realizeze până în 2020 o creștere organică medie a vânzărilor de 4-6% pe an, o marjă operațională (EBIT) de 12-13% pe an și, în 2020, să se genereze un flux financiar liber de disponibilități (free cash flow) în jur de 900 de milioane de Euro. Bazat pe aceasta, profitul pe acțiune urmează să fie de aprox. 2,00 Euro în anul 2020. De asemenea, se prevede să se îmbunătățească susținut, până în 2020 (obiectivul <75%), după implementarea timpurie a strategiei de stingere a îndatorării, calitatea bilanțului, măsurată prin raportul dintre îndatorarea netă și capitalul propriu (gradul de îndatorare), precum și să se distribuie și să se asigure acționarilor dividende de 30-40% din câștigul net anual al concernului. Aceste Ambiții Financiare se bazează pe creșterea moderată preconizată pentru amândouă diviziile și sunt valabile în fiecare caz înainte de efectele speciale. Inițiativele de creștere externe nu sunt luate în considerare mai departe. Ca parte a strategiei sale »Mobilitatea pentru mâine«, Grupul Schaeffler plănuiește achiziții suplimentare mai mici, în valoare de sute de milioane, care sunt menite să îmbunătățească și să completeze profilul competențelor sale în tehnologiile-cheie.

Obiectivul central al strategiei »Mobilitatea pentru mâine« este ca Grupul Schaeffler să se adapteze cu succes la provocările viitorului și de a se crea astfel premisele pentru continuarea creșterii profitabile și durabile. „Strategia »Mobilitatea pentru mâine« și programul de excelență »Agenda 4 plus One« au fost dezvoltate în cursul anului 2016, printr-un dialog intensiv cu cadrele noastre de conducere din toată lumea. Colegii mei din Consiliul de Administrație și cu mine suntem încrezători că, prin intermediul acestora, ne vom atinge împreună țelurile ambițioase și vom asigura succesul de durată al Grupului Schaeffler. Bunul nostru cel mai de preț este competența, angajamentul și motivația angajaților noștri, bărbați și femei din întreaga lume”, a spus în încheiere Klaus Rosenfeld.

Declarații anticipative și prognoze

În cazul anumitor declarații din acest comunicat de presă, este vorba despre declarații anticipative. Acestea sunt, prin natura lor, asociate cu o serie de riscuri, incertitudini și supoziții, care pot avea drept consecință faptul că rezultatele sau evoluțiile efective diferă, în unele aspecte importante, față de rezultatele sau evoluțiile indicate în declarații sau implicite. Aceste riscuri, incertitudini și supoziții pot avea un efect negativ asupra rezultatului și consecințelor financiare ale planurilor și evoluțiilor descrise în acest document. Nu există nici o obligație, de nici un fel, de a actualiza sau schimba declarațiile anticipative pe baza unor noi informații, a unor evoluții viitoare, sau din alte motive, prin aducerea lor la cunoștința publicului. Destinatarii acestui comunicat de presă nu trebuie să aibă o încredere disproporționată în declarațiile anticipative, care reflectă exclusiv starea de lucruri de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă privind tendințele sau evoluțiile din trecut nu trebuie să fie considerate declarații potrivit cărora aceste tendințe și evoluții se continuă în viitor. Mesajele de avertizare de mai sus trebuie privite în legătură cu declarațiile anticipative ulterioare, orale sau scrise, ale Schaeffler sau ale unor persoane care acționează în numele său.

Despre Schaeffler

Grupul Schaeffler este un furnizor integrat de componente pentru automobile și industrie și lider pe plan mondial în acest domeniu. Întreprinderea este caracterizată prin înalta calitate a produselor sale, tehnologia remarcabilă și forța inovatoare deosebită. Cu componente de precizie și sisteme pentru motor, transmisie și șasiu, precum și cu soluții pentru lagăre de rostogolire și de alunecare pentru o multitudine de aplicații industriale, Grupul Schaeffler își aduce o contribuție decisivă la „Mobilitatea pentru mâine“. În anul 2015, întreprinderea specializată în tehnologie a realizat o cifră de afaceri de aprox. 13,2 miliarde de Euro. Cu aprox. 85.000 de angajați, Schaeffler este una dintre cele mai mari întreprinderi de familie din lume și dispune, cu aprox. 170 de locații în peste 50 de țări, de o rețea mondială de locații de producție, centre de cercetare și dezvoltare și societăți de desfacere a produselor.

Persoană de contact:

Christoph Beumelburg, Director Comunicare, Marketing și Relații cu Investitorii, Schaeffler AG,

Tel. +49 9132 82-5000, E-Mail: presse@schaeffler.com

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Medii aferente

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare