Noțiune de căutare

Grupul Schaeffler atinge obiectivele 2018

Pressrelease Stage Image

06.03.2019 | Brasov

  • Veniturile cresc cu 3,9 la sută în valută constantă într-un mediu dificil, marja EBIT înainte de scăderi la 9,7 la sută în 2018 (anul precedent: 11,3 la sută)
  • Câștigurile diviziilor automotive au scăzut, în timp ce divizia industrială îmbunătățește semnificativ câștigurile (plus 47 procente)
  • Flux de numerar gratuit înainte de activități de fuziuni și achiziții se află cu 384 de milioane peste aşteptări
  • Dividendul propus a fost de 55 de cenți pe acțiune comună fără drept de vot la nivelul anului anterior
  • Prognoză precaută pentru anul 2019

Furnizorul global auto și industrial Schaeffler a prezentat astăzi rezultatele pentru anul 2018. Venitul Grupului Schaeffler pentru perioada de raportare a fost de aproximativ 14,2 miliarde de euro (anterior aproximativ 14,0 miliarde de euro). În valută constantă, veniturile au crescut cu 3,9% în această perioadă. Toate cele trei divizii și toate cele patru regiuni au contribuit la creșterea constantă a veniturilor monetare ale grupului. Regiunea China a raportat încă o dată cea mai mare rată de creștere a veniturilor, deși cu un ritm considerabil mai mic decât în anii precedenți. Grupul Schaeffler a generat câștiguri înainte de rezultatul financiar și impozitul pe profit (EBIT) de 1.381 milioane euro în 2018, (anul precedent: 1.584 milioane euro), mai puțin decât în anul precedent. Aceasta reprezintă o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 9,7% (anul precedent: 11,3%).

Profitul net atribuibil acționarilor societății-mamă se ridică la 881 milioane euro în perioada de raportare, sub nivelul anului precedent (980 milioane euro). Câștigurile per acțiune preferențială s-au ridicat la 1,33 euro (anul anterior: 1,48 euro). Pe această bază, Consiliul de Administrație al Schaeffler AG va propune un dividend de 55 de cenți pe acţiune la adunarea generală anuală. Aceasta corespunde unei rate de plată de aproximativ 40% (anul precedent: aproximativ 35%) raportat la rezultatul net atribuibil acționarilor înaintea articolelor speciale.

Klaus Rosenfeld, directorul executiv al Schaeffler AG, a declarat legat de parcursul anului 2018: "După o primă jumătate bună a anului pentru Grupul Schaeffler, condițiile pieței mondiale în zona automotive s-a deteriorat semnificativ în a doua jumătate a anului 2018. Acest lucru a pus presiune pe rezultatele noastre. Dezvoltarea foarte puternică a diviziei industriale pe parcursul anului 2018, care a compensat parțial pentru performanțele mai slabe ale celor două divizii de automobile, a fost însă încurajatoare. Aceasta dovedește că poziționarea noastră ca furnizor mondial pentru automotive și industrial este de valoare. "

Cu toate acestea, Klaus Rosenfeld nu a fost mulțumit de câștigurile diviziei Automotive OEM. "Declinul câștigurilor din divizia Automotive OEM a rezultat, în principal, din condiţiile dificile de piață, mediul competitiv și din presiunea tot mai mare de schimbare. Cu toate acestea, există și un număr de factori care ţin de noi şi care trebuie abordați. De aceea am lansat programul RACE, care vizează creșterea eficienței și optimizarea portofoliului. Dacă ne vom îmbunătăți productivitatea și competitivitatea, avem nevoie de mai mult concentrare și de mai multă viteză".

Veniturile auto OEM în scădere în a doua jumătate a anului

Divizia de automobile OEM a generat aproximativ 8,997 milioane de euro (anul precedent: aproximativ 8,991 milioane de euro) pe parcursul anului. În moneda constantă, veniturile au crescut cu 2,1% față de anul precedent. În urma tendinței încurajatoare a veniturilor din primele șase luni, divizia OEM din cadrul Automotive a raportat o creștere a veniturilor mai puțin dinamică pentru a doua jumătate a anului 2018, datorită mediului provocator persistent din sectorul auto. Cu toate acestea, rata de creștere a anului 2018 a fost cu 3,2 puncte procentuale mai mare decât creșterea medie a volumelor globale de producție pentru autoturisme și vehicule utilitare ușoare, care au scăzut cu 1,1% în perioada de raportare. Comenzile obținute în 2018, cunoscute sub numele de „Lifetime-Sales” (vânzări pe întreaga durată a vieții), s-au ridicat la 12,8 miliarde de euro, reprezentând un raport de Book-to-bill-Ratio, respectiv un raport de intrare de comenzii faţă de veniturile anului încheiat, de 1,4% (anul precedent: 1,3%).

Ritmul de creștere mai scăzut a fost determinat, în principal, de scăderea cererii din regiunile Europa și China în a doua jumătate a anului 2018. În Europa, această cerere mai slabă se datorează, în principal, întârzierilor de producție cauzate de trecerea la noul standard de emisii WLTP, în timp ce în China au fost vizibile restrângerea consumatorilor și disputa comercială din SUA. Toate cele patru divizii de afaceri ale Automotive OEM au contribuit la creșterea veniturilor sale pe parcursul anului, divizia de afaceri E-Mobility raportând cea mai mare rată de creștere a veniturilor la valută constantă, de 18,1%. Divizia de automobile OEM a generat cea mai mare creștere la valută constantă din regiunea Americii cu 5,6%, față de Asia / Pacific cu 2,3%, regiunea Mare a Chinei cu 1,2% și Europa cu 0,9%.

În 2018, divizia industrială a generat un EBIT înainte de articole speciale de 693 milioane de euro (anul precedent: 973 milioane euro). Aceasta a dus la o marjă EBIT înainte de elementele extraordinare de 7,7% pentru aceeași perioadă, semnificativ mai mică decât marja EBIT de 10,8% raportată în anul precedent. Scăderea s-a datorat în primul rând piețelor mai puțin dinamice din a doua jumătate a anului 2018, precum şi corelarea cu o capacitate de producție redusă. În plus, nu a fost posibil să se realizeze suficiente creșteri ale eficienței producției în anul analizat pentru a compensa impactul negativ al tarifării și al mixului de venituri. Prognoza ajustată pentru întregul an 2018, din 30 octombrie 2018, conform căreia creșterea vânzărilor cu ajustări valutare de 3,5 până la 4,5 procente și o marjă EBIT înainte de efecte speciale de 8 până la 8,5 procente ar fi trebuit atinsă, nu a fost îndeplinită.

Automotive Aftermarket, în conformitate cu prognoza

După o primă jumătate solidă a anului 2018, divizia Automotive Aftermarket a raportat o scădere temporară a veniturilor în al treilea trimestru comparativ cu anul precedent. Această scădere a fost determinată, în principal, de o creștere puternică în regiunile Europei și Americii în al treilea trimestru al anului precedent. Divizia și-a majorat veniturile cu 2,2 la sută în moneda constantă, generând venituri de 1,859 milioane euro (anul precedent: 1.880 milioane euro). La 36,5% și, respectiv, 12,5%, regiunea China și Asia / Pacific au înregistrat cele mai mari rate de creștere a veniturilor din valută, urmate de Europa cu 2,5%. Veniturile din regiunea Americii au scăzut cu 5,2% în moneda constantă, datorită cerințelor suplimentare nerecurente ale unui client OES (Original Equipment Services) în anul anterior.

Profitul EBIT al departamentului Automotive Aftermarket înaintea elementele speciale pentru perioada de raportare a fost de 316 milioane euro (anul precedent: 358 milioane euro). Pe această bază, marja EBIT înaintea elementelor speciale a fost de 17% (anul anterior: 19%). Motivele declinului din anul precedent includ impactul negativ al prețurilor și costurile logistice sporite. Divizia a atins orientarea ajustată pentru anul 2018, emisă la 30 octombrie 2018, care a solicitat diviziei Automotive Aftermarket să genereze o creștere constantă a veniturilor valutare de 1,5% până la 2,5% și o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 17% până la 17,5%.

Divizia Industrie mărește marja EBIT cu 3 puncte procentuale

Divizia Industrială și-a majorat veniturile considerabil până la aproximativ 3.385 milioane de euro (anul precedent: aproximativ 3.150 milioane de euro) în 2018. În curs valutar constant, creșterea veniturilor pentru perioada de raportare a fost de 10,1%, urmând 5,7% în 2017. Pe baza unui mediu favorabil al pieței, sectoarele materiilor prime, căilor ferate, transmisiei de energie și offroad au raportat rate de creștere a veniturilor cu două cifre. Cea mai mare creștere la curs valutar constant a fost generată de regiunea Mare a Chinei cu 25,4%, față de America cu 9,7%, Europa cu 7,3% și Asia / Pacific cu 5,6%.

Divizia Industrială a generat EBIT în valoare de 372 de milioane de euro înaintea elementelor speciale în 2018 (anul precedent: 253 milioane de euro), reprezentând o marjă EBIT înainte de articole speciale de 11,0% (în anul precedent: 8,0%). Creșterea marjei se datorează impactului favorabil al economiilor de scară, economiilor de cost rezultate în urma programului CORE și impactului prețurilor și al mixului de venituri. Astfel, diviziunea a depășit în mod semnificativ orientarea veniturilor pe întregul an pentru 2018, emisă la 30 octombrie 2018, ceea ce a determinat o creștere constantă a valutei de 8% până la 9%. Obiectivul de a obține o marjă EBIT înainte de articole speciale de 11% până la 13% până în 2020 a fost îndeplinit cu doi ani mai devreme decât era planificat inițial.

Fluxul de numerar liber mai bun decât așteptările

La 384 milioane de euro (anul precedent: 515 milioane euro), fluxul de numerar liber înainte ca intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de fuziuni și achiziții au fost pozitive. Astfel, Grupul Schaeffler a depășit în mod semnificativ orientările ajustate emise la 30 octombrie 2018, pentru fluxul de numerar liber înainte de intrarea și ieșirea de numerar pentru activitățile de fuziuni și achiziții de aproximativ 300 de milioane de euro. Cheltuielile de capital pentru imobilizările corporale și necorporale pentru perioada de raportare de 1.232 milioane euro au fost ușor inferioare nivelului din anul precedent (1.273 milioane euro), reprezentând rata cheltuielilor de capital de 8,7% din venituri (anul precedent: 9,1%).

Datoria financiară netă la 31 decembrie 2018 (31 decembrie 2017: 2.370 milioane de euro) a fost de 2.547 milioane de euro, rata de îndatorare, adică rata dintre datoria financiară netă și capitalul social, scăzând la 83,2% (31 decembrie 2017: 91,8%). La 31 decembrie 2018, Grupul Schaeffler avea active totale de aproximativ 12,4 miliarde de euro (anul precedent: aproximativ 11,5 miliarde de euro) și o forță de muncă de 92.478 (anul precedent: 90.151), o creștere de aproximativ 2,3%.

Dietmar Heinrich, directorul financiar al Schaeffler AG, a declarat: "Fluxul nostru liber de numerar de 384 milioane de euro și rata capitalurilor sociale îmbunătățită, care este acum de 25%, atestă calitatea solidă a bilanțului Grupului Schaeffler. Vom urmări disciplinarea costurilor și alocarea eficientă a capitalului cu mai multă atenție pentru a consolida în continuare această calitate. "

Previziune precaută pentru 2019

Grupul Schaeffler se așteaptă ca veniturile să crească cu 1 până la 3 procente la o monedă constantă în 2019. În plus, compania se așteaptă să genereze o marjă EBIT înainte de elementele speciale de la 8% la 9% în 2019. Grupul Schaeffler anticipează de asemenea aproximativ 400 de milioane de euro în fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de fuziuni și achiziții pentru anul 2019.

Grupul se așteaptă ca divizia de automobile OEM să crească mai rapid în 2019 decât producția mondială de autoturisme și vehicule comerciale ușoare, care se așteaptă să scadă cu aproximativ 1%. Pe baza acestei performanțe anticipate, Grupul Schaeffler se așteaptă ca divizia de automobile OEM să genereze o creștere a veniturilor de 1 până la 3 procente la moneda constantă în 2019 (cifra ajustată comparativ pentru 2018: 2,1%). Compania se așteaptă, de asemenea, la o marjă EBIT înaintea articolelor speciale cuprinse între 6% și 7% pentru anul 2019 (cifra comparativă ajustată pentru 2018: 7,5%) pentru divizia de automobile OEM.

Având în vedere o creștere mai redusă a vehiculelor la nivel mondial decât în 2018 și o vârstă medie a vehiculului aproape neschimbată, este de așteptat ca afacerile de pe piața serviciilor Aftermarket să crească ușor. Bazându-se pe observația proprie a pieței, Grupul se așteaptă ca divizia Automotive Aftermarket să genereze o creștere a veniturilor la o monedă constantă de 1 până la 3 procente (cifra ajustată comparativ pentru 2018: 2,2%) și o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 15% până la 16% în 2019 (cifra comparativă ajustată pentru 2018: 18,2%).

În divizia industrială, mediul macroeconomic indică încetinirea creșterii producției industriale globale. Pe baza acestei prognoze, Grupul Schaeffler se așteaptă ca divizia industrială să genereze de la 1 la 3 procente (cifra ajustată comparativ pentru 2018: 10,1%) în creșterea veniturilor la curs valutar constant în 2019. În plus, divizia industrială anticipează generarea unei marje EBIT înainte de elemente speciale între 10% și 11% pentru aceeași perioadă (cifra comparativă ajustată pentru 2018: 10,9%).

Ambițiile financiare pentru anul 2020 formulate în 2016 nu mai pot fi menținute, având în vedere mediul de piață dificil.

"Anticipăm că mediul de afaceri, în special în automotive, va rămâne extrem de solicitant și provocator. În același timp, ne așteptăm ca economia globală să încetinească în continuare. Prognoza prudentă a Grupului Schaeffler reflectă aceste evaluări", a declarat Klaus Rosenfeld. "Cu toate acestea, suntem încrezători că vom continua să creștem profitabil. Strategia noastră este cea corectă. Noi continuăm în mod constant transformarea. Cu măsuri suplimentare și într-un ritm sporit, dacă este necesar, după cum arată programul RACE.”

Declarații anticipative și prognoze

În cazul anumitor declarații din acest comunicat de presă, este vorba despre declarații anticipative. Acestea sunt, prin natura lor, asociate cu o serie de riscuri, incertitudini și supoziții, care pot avea drept consecință faptul că rezultatele sau evoluțiile efective diferă, în unele aspecte importante, față de rezultatele sau evoluțiile indicate în declarații sau implicite. Aceste riscuri, incertitudini și supoziții pot avea un efect negativ asupra rezultatului și consecințelor financiare ale planurilor și evoluțiilor descrise în acest document. Nu există nici o obligație, de nici un fel, de a actualiza sau schimba declarațiile anticipative pe baza unor noi informații, a unor evoluții viitoare, sau din alte motive. Destinatarii acestui comunicat de presă nu trebuie să aibă o încredere disproporționată în declarațiile anticipative, care reflectă exclusiv starea de lucruri de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă privind tendințele sau evoluțiile din trecut nu trebuie să fie considerate declarații potrivit cărora aceste tendințe și evoluții se continuă în viitor. Mesajele de avertizare de mai sus trebuie privite în legătură cu declarațiile anticipative ulterioare, orale sau scrise, ale Schaeffler sau ale unor persoane care acționează în numele său.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Medii aferente

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare