Noțiune de căutare

O nouă provocare marca Schaeffler pe Facebook Concursul #ActiviPrinSport

Pressrelease Stage Image
Concursul #ActiviPrinSport: Premiul concursului își așteaptă câștigătorul.

26.02.2020 | Brasov

Schaeffler România propune un nou concurs pe pagina sa de Facebook, #ActiviPrinSport, modalitate prin care cei mai activi fani ai companiei își pot testa cunoștințele despre Schaeffler și pot fi premiați cu un hoverboard.

Schaeffler România îndeamnă la mișcare și activități sportive, prin adoptarea unui stil de viață cât mai activ. Și cum fiecare dintre noi are nevoie de un imbold, compania propune în acest sens, concursul #ActiviPrinSport, care îi va aduce câștigatorului, un super premiu, un hoverboard.

Pentru că știm că pe lista fiecăruia se află și „să fac mișcare mai multă” sau „să am mai multă grijă de sănătatea mea”, dar și pentru că am conștientizat cât de important e să facem din toate aceste lucruri o prioritate, Schaeffler România vine cu o provocare, sub forma unui concurs cu întrebări și răspunsuri, derulat pe pagina de Facebook a companiei. Concursul constă în cinci postări, trei dintre ele având rolul de a provoca utilizatorii în a găsi răspunsurile corecte la câteva curiozități ce privesc desigur, lumea Schaeffler în conexiune cu activitățile sportive. Utilizatorii sunt invitați să aprecieze pagina companiei, pentru a putea participa la concurs, dar și postările din concurs. Ca participarea să fie completă este necesar ca în rubrica de comentarii a fiecărei postări să fie adăugat raspunsul corect la întrebarea propusă. La final, cu ajutorul random.org, vor fi introduse numele tuturor participanților, iar câștigătorul va fi recompensat cu un super premiu, un hoverboard nou-nouț.

Pe scurt - Cum se poate participa la concurs? Urmează acești trei pași:

1. Apreciază pagina de Facebook Schaeffler România

2. Apreciază fiecare postare a concursului ce are hashtag-ul #ActiviPrinSport

3. Lasă în rubrica de comentarii a fiecarei postări ce are hashtag-ul #ActiviPrinSport, răspunsul corect la întrebarea propusă.

Perioada de desfășurare a concursului este 26 februarie 2020 - 6 martie 2020, când va fi ales câștigătorul prin platforma random.org.

Înainte de a participa la concurs se recomandă citirea cu atenție a regulamentul concursului, de mai jos.

REGULAMENTUL CONCURSULUI „#ActiviPrinSport”

Perioada: 26.02.2020-06.03.2020

1. CONCURSUL ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul care face obiectul prezentului regulament are ca scop promovarea unui stil de viață activ și sănătos prin intermediul paginii de Facebook Schaeffler România (denumit în continuare şi „Concursul”).

1.2. Organizatorul concursului este Schaeffler Romania, cu sediul în str. Aleea Schaeffler, nr.3 Cristian, Brasov, (denumit în continuare „Organizatorul” ).

2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare şi “Regulamentul”). Regulamentul, un ansamblu ce conține toate regulile Concursului, reguli ce sunt obligatorii în mod necondiţionat pentru toţi participanţii.

2.2. Regulamentul va fi adus la cunoștință publicului pe pagina de Facebook a Organizatorului. Participanții se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (denumite colectiv în cadrul prezentului regulament “Participanţii” şi în mod individual “Participantul”):

a) au un user valid de Facebook, poza de profil, nume și prenume explicit;

b) la concurs poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în România.

c) deţin un document de identitate valabil care va fi prezentat în scopul identificării, validării şi înmânării Premiului; în cazul persoanelor din afara județului Brașov, o copie a documentului de identitate va fi transmis prin email la adresa: ISB-PR@schaeffler.com

d) s-au înscris la Concurs prin aprecierea paginii de Facebook Schaeffler Romania, au apreciat toate postările din cadrul concursului și au trimis pentru fiecare postare în parte un comentariu, care constă în răspunsul la întrebarea propusă.

3.2. Participarea la concurs este gratuită.

3.3. Toți participanții la concurs vor trebui să respecte Codul de Conduită Schaeffler, ce poate fi accesat aici.

3.4. La concurs pot participa și minorii de peste 16 ani, iar în cazul în care unul este declarat câștigător, părintele/tutorele legal va transmite acordul cu privire la participarea minorului la concurs și își va asuma responsabilitatea prelucrării prealabile a datelor cu caracter personal ale minorului, precum și ceea ce privește preluarea premiului.

4. CALENDARUL CONCURSULUI

4.1. Concurs se va desfășura in perioada 26.02-06.03.2020.

4.2. Anunțarea Câștigătorului: martie 2020.

5. ALEGEREA CÂȘTIGĂTORULUI

5.1. Câștigătorul concursului va fi ales prin intermediul platformei random.org. Lista tuturor Participantilor din cadrul concursului va fi inserată pe random.org si se va folosi metoda randomize.

5.2. Vor fi luate in considerare doar persoanele care au apreciat pagina de Facebook Schaeffler Romania, au dat like fiecarei postari si au lasat la fiecare postare in sectiunea de comentarii raspunsul corect la întrebarea propusă de Organizator.

5.3. Câştigătorul va fi anunţat pe unul dintre canalele de comunicare: mesaj pe pagina de Facebook, şi/sau email, conform datelor deținute.

5.4. Organizatorul va putea face publice numele şi prenumele Câștigătorului şi Premiul acordat, pe orice canal de comunicare consideră de cuviință.

5.5. Acordarea şi înmânarea Premiilor se vor face personal persoanei desemnate câștigătoare, în termenul şi la adresa indicate de Organizator. Înmânarea Premiului se va face în baza unui act de identitate valabil prezentat de Participant Organizatorului (sau de imputernicitul acestuia, care deține o împuternicire notarială în acest sens) și sub conditia semnării de către acesta a documentelor aferente acordării și/sau înmânării Premiului, în caz contrar Organizatorul având dreptul să nu mai acorde Premiul Participantului.

5.6. Dacă participantul nu se află în județul Brașov, premiul va fi transmis prin curier, cu o confirmare de primire din partea câștigătorului. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru nici o neconformitate și/sau alte situații neprevăzute ce apar în timpul transportului premiului către câștigător sau după ce premiului a intrat în posesia câştigătorului.

5.7. În situația în care Câștigătorul desemnat în termen de 3 zile lucrătoare nu își revendică premiul, acesta va fi considerat necâștigător și Premiul va fi oferit persoanei de pe locul 2, conform listei generate de random.org, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere privind acordarea Premiului in acest caz.

6. PREMIUL

6.1. În cadrul Concursului denumit în cuprinsul prezentului Regulament “Premiul”), care va fi acordat astfel:

6.2. Marele Premiu: constă într-un hoverboard

6.3. Valoarea estimativă a Premiului este de aproximativ 800 lei cu TVA.

6.4. Organizatorul şi Împuternicitul îşi rezervă dreptul de a modifica Premiul.

7. În calitatea sa de organizator, Schaeffler România vă informează cu privire la prelucrarea următoarelor categorii de DATE CU CARACTER PERSONAL:

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale furnizate prin intermediul platformei Facebook, care vor fi stocate în baza noastră de date. Acestea se referă la: date cont Facebook (nume și prenume, adresa de email, numărul de telefon).

7.1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal: Prelucrăm datele personale pentru concursul organizat cu scopul de a promova un stil de viață activ și sănătos prin intermediul unui concurs interactiv derulat pe pagina de Facebook Schaeffler România.

Datele dumneavoastră nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

În situația în care va fi necesar ca, ulterior, datele să vă fie prelucrate și în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial, mai sus menționate, înainte de orice prelucrare, vă vom furniza informații cu privire la noile scopuri și orice alte informații suplimentare relevante.

7.2. Temeiul prelucrării: Temeiul legal în baza căruia colectăm și administrăm datele dumneavoastră personale este consimțământul dumneavoastră, acordat cu prilejul participării în cadrul concursului organizat cu scopul de a promova un stil de viață activ și sănătos prin intermediul paginii de Facebook Schaeffler România.

7.3 Durata stocării: Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe perioada desfășurării concursului și ulterior timp de 6 luni, pentru rezolvarea eventualelor contestații.

7.4. Securitatea datelor personale: Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor personale din platforma Facebook. Orice informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici. Organizatorul este singura entitate care are acces la date.

7.5 Drepturile persoanelor vizate:

7.5.1. Dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră, în mod gratuit: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate;

7.5.2. Dreptul de a solicita, în mod gratuit, rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

7.5.3. Dreptul de a solicita, în mod gratuit, restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs;

7.5.4. Dreptul de a solicita, în mod gratuit, ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

7.5.5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor. Dvs. nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

7.5.6. Dreptul de a adresa cu o plângere autorității de supervizare

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Medii aferente

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare