Noțiune de căutare

Regulament concurs Concursul de desene pentru copii pe teme de mediu este anul acesta online!

Pressrelease Stage Image
Tema concursului de desen pentru copii este: „Copiii, cei mai buni prieteni ai planetei!” și se va derula in perioada mai - iunie 2020 pe pagina de Facebook Schaeffler Romania, sub hashtag-ul #ConcursSchaeffler și #DesenămPentruMediu

09.05.2020 | Brasov

Concursul de desene pentru copii derulat an de an de Schaeffler Romania este deja o tradiție, iar nici în acest an nu putea lipsi. Ediția din 2020 merge mai departe, dar în mediul online! Dacă până acum ne bucuram de desenele copiilor angajaților în companie, unde le puteam analiza și vota în expoziția pregătită, de data aceasta toți copiii sunt invitați să-și aștearnă pe foaia de hârtie toată priceperea și creativitatea, într-un concurs de desene online, dedicat în exclusivitate lor. În acest an tema concursului este: „Copiii, cei mai buni prieteni ai planetei!” și se va derula in perioada mai - iunie 2020 pe pagina de Facebook Schaeffler Romania, sub hashtag-ul #ConcursSchaeffler și #DesenămPentruMediu, iar cele mai apreciate desene vor fi premiate cu produse promoționale Schaeffler!

Cum poți participa pe scurt: Apreciază cel puțin o postare din concurs; asigură-te că desenul celui mic respectă tematica concursului și adaugă-l în secțiunea de comentarii, precizând categoria de vârstă la care participă. Strânge cât mai multe like-uri la desen și poți fi câștigător! Pe lângă aceste premii pe bază de popularitate oferite fiecărei categorii de vârstă menționate în regulament, Schaeffler România va oferi și un premiu special, al juriului. Juriul care va desemna la sfârșitul lunii mai câștigătorul premiului special este constituit din artiști și specialiști în domeniul artei, așadar mult succes tuturor!

Informații suplimentare despre concurs și alte detalii de participare, în regulamentul de mai jos:

REGULAMENT CONCURS DE DESENE

Perioada de postare desene: 08.05 – 29.05.2020

1. CONCURSUL ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul ce face obiectul prezentului Regulament se va derula pe pagina de Facebook Schaeffler România (denumit în continuare şi „Concursul”), în perioada mai - iunie 2020 și are tema „Copiii, cei mai buni prieteni ai planetei”.

1.2. Organizatorul concursului este Schaeffler Romania S.R.L., cu sediul în str. Aleea Schaefflernr. 3 Cristian, Brașov (denumit în continuare „Organizatorul”).

2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare şi “Regulamentul”). Regulamentul reprezintă ansamblul de reguli de participare la Concurs, obligatorii în mod egal și necondiţionat pentru toţi participanţii.

2.2. Regulamentul va fi adus la cunoștință publicului pe pagina de Facebook a Organizatorului și pe site-ul web al acestuia. Participanții se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1 Descrierea participanților

3.1.1. Având în vedere că prezentul Concurs este destinat copiilor din mai multe categorii de vârstă, în considerarea faptului că pentru copiii cu vâsta cuprinsă între 0-16 ani aceștia nu se pot înscrie în nume propriu, astfel înscrierea în concurs se realizează exclusiv de către părinții/tutorii legali ai acestora.

3.1.2. Copiii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani se pot înscrie în nume propriu la concurs.

3.1.3. Astfel, la Concurs pot să participe toate persoanele menționate la 3.1.1. și 3.1.2 (denumite colectiv în cadrul prezentului Regulament “Participanţii” şi în mod individual „Participantul”) dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au un user valid de Facebook, poza de profil, nume și prenume explicit;

b) la concurs poate participa orice persoană fizică cu domiciliul în România;

c) deţin un document de identitate valabil care va fi prezentat în scopul identificării, validării şi înmânării Premiului; în cazul persoanelor din afara județului Brașov, o copie a documentului de identitate va fi transmis prin email la adresa: ISB-PR@schaeffler.com;

d) Participarea este eligibilă urmând pașii de mai jos:

- Participanții s-au înscris la Concurs prin aprecierea cel puțin a unei postări din cadrul concursului;

- Participanții au adăugat în secțiunea de comentarii a unei postări din concurs un desen, menționând categoria de vârstă la care se participă;

- desenul trebuie să respecte tema concursului: „Copiii, cei mai buni prietenii ai planetei”

- autorul desenului trebuie să se încadreze în categoriile de vârstă stabilite de Organizator:

0 – 2 ani; 3 - 5 ani; 6 - 9 ani; 10 - 15 ani; 16 – 18 ani.

Desenul trebuie să respecte tematica decisă de Organizator și să:

• NU conțină injurii;

• NU conțină sau să sugereze orice formă de violență sau să conțină orice scene în care se produce sau se sugerează durere cuiva sau scene de cruzime, în afara scopurilor artistice;

• NU prezinte sau să sugereze consum de droguri și/sau alcool și/sau țigări și/sau a altor substanțe interzise conform reglementărilor legale în vigoare;

• NU promoveze sau să sugereze rasismul și/sau discriminarea de orice fel;

• NU aibăcaracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;

• NU poată aduce prejudicii vreunei persoane;

• NU conțină drepturi ale unor terțe părți;

• NU contina publicitate sau materiale promoționale ale unor terte părți;

• NU conțină mărci ale unor terțe părți;

• NU contina materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defaimătoare, rasiste sau xenofobe.

Nerespectarea acestor obligații atrage descalificarea de îndată a Participantului care afișează un astfel de comportament.

3.2. Un Participant poate participa la Concurs cu unul sau mai multe desene. Desenul reprezintă orice redare grafică proprie a temei stabilite de Organizator.

3.3. Desenul/ele transmis/e trebuie să aparţină Participantului care îl/le trimite (să fie realizat/e în totalitate de acesta şi acesta să fie autorul exclusiv al desenului). Această clauză se aplică și Participanților cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani care pot trimite singuri desenele pe care doresc să le înscrie în concurs.

Pentru categoriile de vârstă 0-16 ani, autorii desenelor trebuie să fie copiii pentru care părinții/reprezentanții legali le înscriu în concurs, în condițiile prezentului Regulament.

3.4. Participarea la concurs este gratuită.

3.5. Toți participanții la concurs vor trebui să respecte Codul de Conduită Schaeffler, ce poate fi accesat aici.

3.6. a) La concurs pot participa și minorii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani, iar în cazul în care unul este declarat câștigător, Participantul va transmite acordul privind prelucrarea prealabilă a datelor cu caracter personal ale minorului, precum și în ceea ce privește preluarea premiului, confirmate și contrasemnate și de către părintele/tutorele legal al câștigătorului.

b) În cazul câștigătorilor de la categoriile 0 – 2 ani; 3 - 5 ani; 6 - 9 ani; 10 - 15 ani; 16 - 18 ani părintele/tutorele legal va trebui să semneze un consimțământ de prelucrare a datelor minorului, transmițând și un document doveditor (certificat de naștere/ act de identitate în cazul celor de peste 14 ani) privind prezența minorului, prin email la adresa: ISB-PR@schaeffler.com

3.7. Prin participarea la concurs, Participantul își dă acordul privind prelucrarea desenelor rezultate în urma concursului și utilizarea ulterioară a acestora de către Organizator.

4. CALENDARUL CONCURSULUI

4.1. Concursul se va desfășura in perioada 08.05-29.05.2020.

4.2. Anunțarea Câștigătorului: 05 iunie 2020.

5. ALEGEREA CÂȘTIGĂTORULUI

5.1. Va fi ales câte un câștigător pentru fiecare categorie de participanți menționată: 0 – 2 ani; 3 - 5 ani; 6 - 9 ani; 10 - 15 ani; 16 – 18 ani, în funcție de numărul de like-uri acumulate în secțiunea de comentarii, până la data de 29.05.2020. În cazul încărcărilor de mai multe desene, numărul de like-uri nu se va cumula.

5.2. Pe lângă cele cinci premii pe bază de popularitate oferite fiecărei categorii de vârstă, pe baza numărului de like-uri acumulate, Organizatorul va oferi și un premiu special, al juriului, pentru unul dintre participanții necâștigători. La finalul concursului, desenele necâștigătoarevor fi jurizate de o comisie de specialitate formată din artiști, care vor desemna premiul juriului pentru un singur desen din concurs. Câștigătorul va fi desemnat având în vedere următoarele criterii:

- relevanța temei reflectată în desen

- originalitatea

- creativitatea

5.3. Vor fi luate în considerare doar persoanele care au respectat toți pașii concursului: au dat like cel puțin unei postări din concurs; au adăugat un comentariu cu desenul precizând categoria de vârstă pentru care participă; au respectat tematica și regulile de conduită aferente concursului.

5.4. Câştigătorii vor fi anunţați pe unul dintre canalele de comunicare: mesaj prin Facebook, şi/sau e-mail, conform datelor furnizate de către Participant.

5.5. Organizatorul va putea face publice numele şi prenumele Câștigătorului şi Premiul acordat, pe orice canal de comunicare consideră de cuviință.

5.6. Acordarea şi înmânarea Premiilor se vor face personal persoanei desemnate câștigătoare, în termenul şi la adresa indicate de Organizator, păstrând și respectând regulile de siguranță și distanțare socială, având în vedere contextul actual al pandemiei Covid-19. Înmânarea Premiului se va face în baza unui act de identitate valabil prezentat de Participant Organizatorului (sau de imputernicitul acestuia, care deține o împuternicire notarială în acest sens) și sub condiția semnării de către acesta a documentelor aferente acordării și/sau înmânării Premiului, în caz contrar Organizatorul având dreptul să nu mai acorde Premiul Participantului.

5.7. În situația în care câștigătorul desemnat nu își revendică premiul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțării câștigătorului, acesta își pierde dreptul la a-l mai revendica.

5.8. Dacă participantul nu se află în județul Brașov, premiul va fi transmis prin curier, cu o confirmare de primire din partea câștigătorului. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru nici o neconformitate și/sau alte situații neprevăzute ce apar în timpul transportului premiului către câștigător sau după ce premiului a intrat în posesia câştigătorului.

5.9. Având în vedere că desemnarea câștigătorilor se va face pe baza numărului de like-uri, nu sunt admise contestații cu privire la desemnarea câștigătorilor.

6. PREMIILE

6.1. În cadrul Concursului denumit în cuprinsul prezentului Regulament “Premiile”, vor fi acordate astfel:

a) Premiile pe bază de popularitate oferite fiecărei categorii de vârstă, pe baza numărului de like-uri acumulate, respectiv 5 seturi, ce constau în:

- 5 buc. brelocuri de pluș (NICI) cu logo-ul Schaeffler;

b) Premiul special, al juriului, va consta în:

- un set de 5 buc. brelocuri de pluș (NICI) cu logo-ul Schaeffler + un voucher Decathlon in valoare de 100 lei.

6.2. Valoarea estimativă a Premiilor este:

a) Pentru premiile pe bază de popularitate oferite fiecărei categorii de vârstă valoarea este de aproximativ 95 lei/set.

b) Pentru premiul special, al juriului valoarea este de 195 lei (95 lei set brelocuri + 100 lei voucher)

6.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Premiul.

7. În calitatea sa de Organizator, Schaeffler România vă informează cu privire la prelucrarea următoarelor categorii de DATE CU CARACTER PERSONAL:

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele furnizate prin intermediul platformei Facebook, care vor fi stocate în baza noastră de date timp de 6 luni. Acestea se referă la: date cont Facebook (nume și prenume, adresa de email, numărul de telefon).

7.1 Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal: Prelucrare date personale pentru concursul de desen derulat pe pagina de Facebook Schaeffler România cu tema: „Copiii, cei mai buni prieteni ai planetei”.

Datele dumneavoastră nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

În situația în care va fi necesar ca, ulterior, datele să vă fie prelucrate și în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial, mai sus menționate, înainte de orice prelucrare, vă vom furniza informații cu privire la noile scopuri și orice alte informații suplimentare relevante.

7.2 Temeiul prelucrării: Temeiul legal în baza căruia colectăm și administrăm datele dumneavoastră personale este consimțământul dumneavoastră, acordat cu prilejul participării în cadrul concursului de desen derulat pe pagina de Facebook Schaeffler România și are tema: „Copiii, cei mai buni prieteni ai planetei”.

7.3 Durata stocării: Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe perioada desfășurării concursului și ulterior timp de 6 luni.

7.4. Securitatea datelor personale: Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor personale din platforma Facebook. Orice informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici. Organizatorul este singura entitate care are acces la date.

7.5 Drepturile persoanelor vizate:

7.5.1 Dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră, în mod gratuit: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate;

7.5.2 Dreptul de a solicita, în mod gratuit, rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

7.5.3 Dreptul de a solicita, în mod gratuit, restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs;

7.5.4 Dreptul de a solicita, în mod gratuit, ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate

7.5.5 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor. Dvs. nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

7.5.6 Dreptul de a adresa cu o plângere autorității de supervizare

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Medii aferente

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare