Noțiune de căutare

Grupul Schaeffler Group crește prognoza financiară pentru 2021

Pressrelease Stage Image

13.05.2021 | Herzogenaurach | Brașov

  • Recuperare considerabilă pentru Automotive Technologies, iar dezvoltarea rapidă din China contribuie la creșerea veniturilor Grupului cu 11,2% la monedă constantă
  • Economiile de scară au ca rezultat o marjă EBIT extraordinar de puternică înainte de elementele speciale de 11,3 la sută (anul anterior: 6,5 la sută)
  • Flux de numerar liber înainte de activitățile de M&A de 130 milioane euro la nivelul anului anterior (137 milioane euro) în ciuda cheltuielilor de restructurare mai mari
  • Prognoza pentru tot anul 2021 a fost ajustată în sens crescător

Furnizorul global din sectorul automotive și de industrie Schaeffler a prezentat raportul intermediar pentru primele trei luni ale anului 2021. Veniturile Grupului Schaeffler pentru perioada de raportare s-au ridicat la 3.560 milioane de euro (anul anterior: 3.281 milioane de euro). Creșterea monedei constante cu 11,2% se datorează în principal recuperării considerabile a diviziei Automotive Technologies, veniturile din perioada din anul precedent fiind afectate negativ de pandemia de Coronavirus, cauzate de o scădere puternică a producției de automobile. Veniturile din sectorul Automotive Aftermarket și din sectorul industrial au crescut cu 4,0 la sută și, respectiv, cu 3,9 la sută la monedă constantă, comparativ cu trimestrul precedent.

În general, veniturile din primul trimestru au crescut în regiunile China, Asia / Pacific și America, în unele cazuri brusc. Veniturile din regiunea Europei au stagnat, scăzând ușor față de nivelul anului precedent cu 0,6 la sută la moneda constantă. Creșterea veniturilor la monedă constantă s-a ridicat la 57,1 la sută în regiunea Chinei Mari, 12,2% în Asia / Pacific și 6,7% în regiunea Americii.

Grupul Schaeffler a generat 403 milioane de euro (anul anterior: 212 milioane de euro) în EBIT înainte de elemente speciale pentru primele trei luni, reprezentând o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 11,3% (anul anterior: 6,5 la sută). Îmbunătățirea față de anul precedent s-a datorat în primul rând economiilor de scară. Măsurile structurale inițiate în anul precedent se dovedesc tot mai eficiente.

EBIT-ul pentru perioada de raportare a fost afectat negativ cu 15 milioane de euro (anul anterior: 302 milioane de euro) în elemente speciale. EBIT s-a ridicat la 388 milioane euro (anul anterior: -90 milioane euro). Acestea includ cheltuieli de restructurare aferente subprogramelor divizionare din Roadmap 2025.

Automotive Technologies creștere rapidă, în special în China
Divizia Automotive Technologies a generat venituri de 2.281 milioane de euro (anul anterior: 2.008 milioane de euro) în primele trei luni. La monedă constantă, veniturile au crescut cu 15,8% față de anul precedent, determinate de volume. Această creștere a veniturilor este atribuită în principal diviziilor Sisteme de Transmisie și E-Mobility. Divizia de afaceri E-Mobility a generat venituri suplimentare de 26,5% la monedă constantă comparativ cu perioada din anul precedent, iar veniturile din divizia de afaceri Sisteme de Transmisie au crescut cu 18,5 la sută, la monedă constantă. În ciuda unui nivel ridicat în perioada de comparație a anului precedent în regiunea China, divizia a depășit performanța cu o producția globală de automobile cu 1,8 puncte procentuale.

Veniturile din regiunea China au crescut cu 74,3% la monedă constantă, contribuind semnificativ la performanța globală încurajatoare a diviziei Automotive Technologies.

Divizia a câștigat 246 de milioane de euro (anul anterior: 47 de milioane de euro) în EBIT înainte de elemente speciale în primul trimestru. Marja EBIT înainte de elementele speciale pentru aceeași perioadă a fost de 10,8%, considerabil înaintea celor 2,3% raportate în anul precedent. Marja EBIT extraordinar de puternică înainte de elementele speciale pentru perioada de raportare a fost în mare parte determinată de economiile de scară. Măsurile structurale inițiate s-au dovedit a fi de asemenea, eficiente și ele.

Automobile Aftermarket o creștere considerabilă a veniturilor în afara Europei
Divizia Automotive Aftermarket a raportat 444 milioane de euro (anul anterior: 446 milioane de euro) în venituri pentru perioada de raportare, reprezentând o creștere a veniturilor la monedă constantă de 4,0%.

Veniturile au crescut considerabil în toate regiunile, cu excepția regiunii europene - regiunea care generează cele mai mari venituri - unde tendința veniturilor a fost eterogenă și a însumat un declin constant al monedei de 3,1%. Creșterea veniturilor în regiunea Chinei cu 73,8 la sută la monedă constantă a fost determinată în principal de redresarea afacerii independente de piață. Extinderea afacerii de comerț electronic a avut un impact favorabil și asupra tendinței veniturilor.

Aceste evoluții au avut ca rezultat EBIT-ul înainte de elemente speciale de 57 milioane euro (anul anterior: 77 milioane euro), reprezentând o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 12,9 la sută (anul anterior: 17,2 la sută). Scăderea față de anul precedent s-a datorat în primul rând costurilor mai mari ale produselor. În plus, costurile suportate conform planificării ca urmare a începerii operațiunilor de la centrul de asamblare și ambalare din Halle (Saale) au redus și câștigurile.

Marja EBIT industrială s-a îmbunătățit considerabil
Divizia de Industrie a raportat 836 milioane de euro (anul precedent: 827 milioane de euro) în veniturile din primul trimestru, reprezentând o creștere a veniturilor în monedă constantă de 3,9 la sută.

În ciuda unei tendințe de venituri stabile în regiunea Americii cumulată cu scăderea veniturilor în regiunea Europei, creșterea bazată pe volum în regiunile China și Asia / Pacific a permis diviziei de industrie să genereze o ușoară creștere, comparativ cu trimestrul din anul precedent. În regiunea Chinei, veniturile au crescut cu 27,1% la monedă constantă. Tendința încurajatoare se atribuie în primul rând condițiilor de afaceri din grupurile din sectorul eolian și de transport al energiei electrice. Tendința veniturilor din regiunea Europei a rămas afectată de implicațiile pandemiei generată de Coronavirus, în scădere cu 7,3% față de nivelul anului precedent la monedă constantă.

Divizia de Industrie a generat aproximativ 99 de milioane de euro (anul anterior: 88 de milioane de euro) în EBIT înainte de elemente speciale pentru primul trimestru, reprezentând o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 11,9% (anul anterior: 10,7%). Marja mai mare se atribuie în primul rând măsurilor structurale inițiate anul trecut.

Flux de numerar liber puternic
În ciuda cheltuielilor mari pentru măsurile structurale, fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de M&A pentru primul trimestru s-a ridicat la 130 de milioane de euro, ceea ce a fost în conformitate cu nivelul anului precedent (137 de milioane de euro). Conversia fluxului de numerar liber a fost de 0,3, iar rata de reinvestire pentru primele trei luni s-a ridicat la 0,5.

Dr. Klaus Patzak, director financiar al Schaeffler AG, a declarat: „Grupul Schaeffler a obținut rezultate puternice în primul trimestru al anului 2021. Disciplina strictă în ceea ce privește capitalul și costurile din ultimele luni continuă să dea roade. În plus, revigorarea considerabilă a afacerilor a dus la economii de scară care au contribuit semnificativ la o marja EBIT extraordinar de puternică, înainte de elementele speciale și la încurajarea fluxului de numerar. ”

Venitul net atribuibil acționarilor înainte de elementele speciale a crescut considerabil în primul trimestru al anului 2021 comparativ cu perioada din anul precedent, în valoare de 247 milioane de euro (anul anterior: 101 milioane de euro). Venitul net (pierderea) a fost de 235 milioane euro (anul precedent: -186 milioane euro), rezultând câștiguri pe acțiune comună fără drept de vot de 0,35 euro (anul anterior: -0,28 euro).

Datoria financiară netă a Grupului a scăzut la 2.176 milioane de euro la 31 martie 2021. Raportul de transmitere, adică rata datoriei financiare nete față de capitalurile proprii, a scăzut ușor la aproximativ 85% (31 decembrie 2020: aproximativ 114%). Datoria financiară netă la raportul EBITDA a scăzut la 1,1x la sfârșitul lunii martie (sfârșitul lunii decembrie 2020: 1,3x). La data raportării, Grupul avea o forță de muncă formată din 83.937 persoane.

Prognoza financiară pentru 2021 crescută
Grupul Schaeffler a crescut prognoza pe tot parcursul anului 2021 și se așteaptă acum la o creștere a veniturilor de peste 10% la moneda constantă (anterior mai mult de 7%). Această cifră se bazează, în special, pe o estimare ridicată a pieței în ceea ce privește creșterea globală a producției de autoturisme și vehicule utilitare ușoare. Grupul Schaeffler anticipează în prezent o creștere a producției globale de autoturisme și vehicule utilitare ușoare cu aproximativ 10% până la 82 de milioane de vehicule produse. Ipotezele pieței pentru divizia Automotive Aftermarket sunt în mare parte neschimbate. Pentru divizia de Industrie, ipoteza pieței a fost îmbunătățită.

Pe această bază, compania se așteaptă să genereze o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 7-9% (anterior 6-8%) în 2021.

Mai mult, Grupul Schaeffler anticipează acum fluxuri de numerar libere înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de M&A pentru 2021 de peste 300 de milioane de euro (anterior: aproximativ 100 de milioane de euro) și mai puțin decât în anul precedent.

Prognozele pentru cele trei divizii au fost ajustate începând cu 11 mai 2021, după cum urmează:

Prognozele pentru cele trei divizii au fost ajustate începând cu 11 mai 2021, după cum urmează:

1) la monedă constantă; 2) înainte de articole speciale; 3) LVP: producție globală de autoturisme și vehicule utilitare ușoare.

Klaus Rosenfeld, CEO al Schaeffler AG, a declarat: „Acest primul trimestru puternic al anului 2021 ne pune în situația de a creștere prognoza pentru întregul an 2021, în ciuda incertitudinilor existente, susținută de faptul că măsurile structurale inițiate se dovedesc a fi eficiente. Rămânem precauți în ciuda tendințelor de redresare. Cu Roadmap 2025, suntem poziționați strategic pentru a valorifica potențialul de creștere în domeniile cheie ale tehnologiei viitoare. ”

Declarații și proiecții anticipative
Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt declarații anticipative. Prin natura lor, declarațiile anticipative implică o serie de riscuri, incertitudini și ipoteze care ar putea determina rezultate sau evenimente reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicite de declarațiile anticipative. Aceste riscuri, incertitudini și ipoteze ar putea afecta negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise aici. Nimeni nu își asumă nicio obligație de actualizare publică sau revizuire a oricărei declarații anticipative, fie ca urmare a unor informații noi, a unor evenimente viitoare sau altfel. Nu ar trebui să vă bazați pe declarații anticipative care vorbesc doar de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele din trecut nu ar trebui luate ca reprezentând că astfel de tendințe sau evenimente vor continua în viitor. Declarațiile de avertizare prezentate mai sus ar trebui luate în considerare în legătură cu orice declarații ulterioare scrise sau orale cu privire la viitor pe care Schaeffler, sau persoanele care acționează în numele său, le pot emite.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare