Noțiune de căutare

Anunț de mediu Autorizaţie de mediu pentru aliaje neferoase

Pressrelease Stage Image

07.02.2022 | Brasov

Schaeffler România SRL cu sediul în Cristian, Aleea Schaeffler nr. 3, jud Brașov, aduce la cunoștința celor interesați organizarea dezbaterii publice, privind solicitarea de emitere a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu pentru: “Topirea, elaborarea şi turnarea centrifugală a aliajelor neferoase pe bază de Cu (cupru) cu o capacitate maximă de utilizare de 40 t/zi”, pe amplasamentul din Cristian, Aleea Schaeffler nr. 3, jud. Brașov - activitate încadrată conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, în Anexa 1, pct. 2.5 b) Topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, și exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb și cadmiu sau 20 tone pe zi pentru toate celelalte metale. Formularul de solicitare și raportul de amplasament se găsesc pe site-ul APM Brașov: http://apmbv.anpm.ro/

Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi obținute la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, zilnic de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, până la data de 22.02.2022.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3 sau electronic la adresa de e-mail:
office@apmbv.anpm.ro în termen de 10 zile de la publicarea ultimului anunț. În situația menținerii stării actuale, în vederea luării unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, consultarea publicului în vederea organizării dezbaterii publice, care va avea loc în data de 24.02.2022 la ora 16.00, se va realiza exclusiv în format electronic. Participarea la dezbaterea publică se va face pe baza link-ului creat și anume https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQ1NzdlNTAtOWQyOS00YTNkLTliZWItYzEyMmJkZGYzY2Y0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2267416604-6509-4014-9859-45e709f53d3f%22%2c%22Oid%22%3a%22c8cceb33-c257-4c0e-accb-1ef99acf1f6c%22%7d .

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare