Noțiune de căutare

Grupul Schaeffler începe noul an cu un prim trimestru bun

Pressrelease Stage Image

10.05.2022 | Brasov

  • Veniturile Grupului Schaeffler cresc cu 1,9 procente la monedă constantă, în ciuda condițiilor dificile de piață
  • Marja EBIT înainte de elementele speciale la 6,9 procente după un trimestru excepțional de puternic al anului anterior (11,2 procente)
  • Flux de numerar liber pozitiv înainte de intrările și ieșirile de numerar de 14 milioane de euro (anul precedent: 130 de milioane de euro)
  • Automotive Technologies comenzi de 2,0 miliarde de euro în divizia E Mobility
  • Prognoză prudentă pentru anul financiar 2022

Furnizorul global din sectorul automotive și de industrie Schaeffler a publicat raportul intermediară pentru primele trei luni ale anului 2022. Veniturile Grupului Schaeffler pentru perioada de raportare s-au ridicat la 3.758 milioane euro (anul precedent: 3.560 milioane euro). Creșterea cu 1,9 procente a veniturilor din vânzări, ajustată în funcție de moneda constantă, se datorează în principal creșterilor de preț, deoarece compania a reușit să transfere din ce în ce mai mult pe piață costurile de achiziție semnificativ crescute. Grupul Schaeffler a beneficiat și de poziționarea sa diversificată în primul trimestru. În timp ce vânzările ajustate în funcție de moneda constantă din divizia Automotive Technologies au scăzut cu 3,2 procente, divizia Industrial a crescut vânzările cu 15,7 procente după ajustările valutare. Vânzările ajustate în funcție de moneda constantă din divizia Automotive Aftermarket au crescut și ele cu 2,1 procente.

Vânzările ajustate în funcție de moneda constantă în regiunile Europa și America au crescut considerabil în primul trimestru cu 4,4 și, respectiv, 3,5 procente. În regiunea Chinei, vânzările ajustate în funcție de moneda constantă au scăzut cu 3,4 procente comparativ cu trimestrul puternic al anului precedent, din cauza pandemiei de Coronavirus. În regiunea Asia/Pacific, vânzările ajustate în funcție de moneda constantă au crescut ușor cu 0,4 procente.

În primele trei luni, Grupul Schaeffler a realizat un EBIT înainte de introducerea elementelor speciale de 258 milioane EUR (anul precedent: 397 milioane EUR), cu o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 6,9 procente (anul precedent: 11,2 procente). Această modificare față de primul trimestru extraordinar de puternic al anului precedent, care s-a caracterizat prin efecte semnificative de recuperare în urma pandemiei de Coronavirus, se datorează în primul rând creșterii puternice a costurilor de achiziție, dintre care unele au fost transferate clienților.

Câștigurile din perioada de raportare au fost împovărate de efecte speciale în valoare de 11 milioane de euro (anul precedent: 15 milioane de euro). EBIT a fost de 247 milioane euro (anul precedent: 382 milioane euro).

Automotive Technologies: comenzi de 2 miliarde EUR primite în divizia E-Mobility
În primele trei luni, divizia Automotive Technologies a generat vânzări de 2.293 milioane euro (anul precedent: 2.281 milioane euro). Ajustate la moneda constantă, vânzările au scăzut cu 3,2 procente comparativ cu anul precedent. Această scădere în comparație cu baza ridicată a anului anterior s-a datorat în principal condițiilor dificile din sectorul auto. Scăderea producției de automobile la nivel mondial ca urmare a blocajelor de semiconductori, a efectelor pandemiei de Coronavirus și a războiului din Ucraina a dus la mai puține comenzi din partea clienților. A depășit însă producția globală de autoturisme și vehicule comerciale ușoare cu 1,3 puncte procentuale. Preluarea de comenzi a diviziei a fost susținută de comenzi în divizia E-Mobility pentru mașini electrice în valoare de 2,0 miliarde EUR. Țelul pentru întregul an (2,0 - 3,0 miliarde EUR) a fost astfel atins deja la începutul intervalului. În plus, divizia a primit comenzi în celelalte zone în valoare de 1,6 miliarde de euro.

Măsurată în raport cu cifrele din anul precedent, Divizia E-Mobility a reușit să crească, de asemenea, cel mai mult și a înregistrat o creștere a vânzărilor ajustate în funcție de moneda constantă cu 18,4 procente. Diviziile pentru motoare și sisteme de transmisie și rulmenți au raportat scăderi ale vânzărilor ajustate în funcție de moneda constantă, cu 5,9 și, respectiv, 7,6 procente. Diviziile Chassis Systems a crescut cu 11,6 procente, ajustată în funcție de moneda constantă.

În timp ce veniturile din regiunile Europa și America s-au modificat doar ușor, cu o creștere ajustată în funcție de moneda constantă cu minus 1,9 și 0,3 procente, veniturile din regiunea Chinei au scăzut pe o bază ajustată în funcție de moneda constantă din cauza situației tensionate în curs, ca urmare a pandemiei de Coronavirus, cu 5,3 procente. Regiunea Asia/Pacific a înregistrat o scădere a vânzărilor ajustată în funcție de moneda constantă de 8,3 procente.

În primele trei luni, EBIT-ul înainte de elemente speciale s-a ridicat la 80 de milioane de euro (anul precedent: 240 de milioane de euro). Marja EBIT înainte de elementele speciale a fost de 3,5 procente în perioada de raportare și, prin urmare, semnificativ sub cifra extraordinar de puternică a anului anterior de 10,5 procente. Această evoluție s-a datorat în mare parte creșterii puternice a costurilor de achiziție, care, așa cum era de așteptat, a putut fi doar parțial compensată de ajustările prețurilor de vânzare din primul trimestru.

Automotive Aftermarket: Marja EBIT înainte de elementele speciale de 13,6 procente datorită efectelor pozitive unice
Divizia Automotive Aftermarket a înregistrat vânzări de 463 milioane EUR în perioada de raportare (anul precedent: 444 milioane EUR), ceea ce corespunde unei creșteri a vânzărilor de 2,1 procente pe o bază ajustată în funcție de moneda constantă. Această creștere s-a datorat în principal efectelor pozitive ale prețului de vânzare.

Vânzările au evoluat în mod clar pozitiv în toate regiunile. Excepție a făcut Europa, regiunea cu cele mai mari vânzări, unde evoluția vânzărilor în funcție de valută a înregistrat o ușoară scădere de 2,0 procente, care poate fi atribuită și pierderilor din vânzări în Rusia și Ucraina la sfârșitul primului trimestru. În regiunile Americi și Asia/Pacific, activitatea de Aftermarket a fost extinsă, rezultând rate de creștere ajustate în funcție de moneda constantă de 11,3 și, respectiv, 15,6 procente. Creșterea vânzărilor ajustate în funcție de moneda constantă de 9,8 procente în regiunea Chinei s-a datorat în principal creșterii puternice a afacerii prin comerț electronic.

Pe această bază, EBIT-ul înainte de elemente speciale a fost de 63 milioane EUR (anul precedent: 58 milioane EUR). Acesta corespunde unei marje EBIT înainte de elemente speciale de 13,6 procente (anul precedent: 13,1 procente). Creșterea ușoară anul precedent se datorează în principal efectelor pozitive unice. Acest lucru a fost contracarat de creșterea costurilor de achiziție, care nu a putut fi compensată în totalitate prin ajustările de preț.

Divizia industrială: Creștere de 15,7 procente, ajustată la moneda constantă, în pimul trimestru
Divizia industrială a generat vânzări de 1.002 milioane EUR în primul trimestru (anul precedent: 836 milioane EUR), ceea ce corespunde unei creșteri semnificative a vânzărilor de 15,7 procente pe o bază ajustată în funcție de moneda constantă.

Cu o creștere ajustată de 26,2 procente, în funcție de moneda constantă, s-a înregistrat o creștere puternică în regiunea Europei, în special datorită efectelor de volum. Regiunile Americi și Asia/Pacific au înregistrat, de asemenea, rate puternice de creștere ajustate în funcție de moneda constantă, de 11,0 și, respectiv, 22,7 procente. După o dezvoltare eterogenă, regiunea Chinei a înregistrat o scădere ușoară de 0,3 procente a vânzărilor, ajustată în funcție de moneda constantă. În ansamblu, efectele prețurilor de vânzare au avut și un efect de creștere a vânzărilor în divizia industrială, deoarece costurile crescute de achiziție au putut fi transferate pe piață în unele cazuri.

Deși costurile de achiziție semnificativ mai mari au afectat și divizia Industrială, EBIT-ul înainte de elementele speciale s-a ridicat la 115 milioane euro în primele trei luni (anul precedent: 98 milioane euro). Aceasta corespunde unei marje EBIT, înainte de elemente speciale, de 11,4 procente (anul precedent: 11,8 procente).

Flux de numerar liber pozitiv
În ciuda unui EBITDA mai mic și a unei creșteri a capitalului de lucru, fluxul de numerar liber, înainte de intrările și ieșirile de numerar, s-a ridicat la 14 milioane EUR în primul trimestru (anul precedent: 130 milioane EUR). În primele trei luni, conversia fluxului de numerar liber a fost de 0,1 și rata de reinvestire a fost de 0,56.

În primele trei luni ale anului 2022, profitul consolidat atribuibil acționarilor societății-mamă înainte de elementele speciale a scăzut la 144 milioane EUR față de aceeași perioadă a anului precedent (anul precedent: 247 milioane EUR). Rezultatul consolidat atribuibil acţionarilor a fost de 136 milioane euro (anul precedent: 235 milioane euro). Câștigul pe acțiune preferenţială s-a ridicat astfel la 0,21 EUR (anul precedent: 0,35 EUR).

La 31 martie 2022, datoria financiară netă se ridica la 1.992 milioane EUR. Datoria netă raportată la EBITDA a fost de 1,0x la sfârșitul lunii martie 2022 (față de sfârșitul lunii decembrie 2021: 0,9x). Rata de îndatorare, adică raportul dintre datoria financiară netă și capitalurile proprii, a scăzut la aproximativ 54,4 procente (față de 31 decembrie 2021: aproximativ 61,7 procente). La 31 martie 2022, Grupul avea 83.089 de angajați.

Claus Bauer, CFO Schaeffler AG, a declarat: „În primul trimestru din 2022, Grupul Schaeffler a demonstrat încă o dată rezistența și a răspuns flexibil la mediul provocator. Datorită portofoliului nostru larg și structurii noastre solide de bilanț, suntem capabili să facem față influențelor externe negative și să ne continuăm activitatea investițională, în special în zonele noastre de creștere.”

Prognoza prudentă pentru anul financiar 2022
Consiliul de Administrație al Schaeffler AG a suspendat prognoza pentru Grupul Schaeffler și diviziile sale pentru anul fiscal 2022, publicată la 8 martie 2022, din cauza evenimentelor din Ucraina și a impactului rezultat pentru economia globală, deoarece nici viitorul curs al evenimentelor și nici implicațiile economice pentru grupul Schaeffler au putut fi prevăzute în mod fiabil.

La 9 mai 2022, Consiliul de Administrație al Schaeffler AG a convenit asupra unei noi prognoze pentru anul fiscal 2022, pe baza informațiilor actuale.

Prognoza se bazează pe ipoteza că în general creșterea economică globală va încetini considerabil și că aceasta va avea un impact asupra piețelor de vânzări și achiziții ale Grupului Schaeffler.

În prognoza sa pentru 2022, Grupul Schaeffler presupune că războiul din Ucraina și consecințele economice semnificative vor avea un impact negativ asupra activităților de afaceri ale Grupului Schaeffler în anul fiscal curent. Sancțiunile economice, influențele asupra lanțurilor de aprovizionare și efectele asupra prețurilor materiilor prime și energiei, precum și costurile de transport au fost luate în considerare în prognoza Grupului Schaeffler.

În contextul pandemiei de Coronavirus, au fost luate în considerare influențele asupra lanțului valoric al Grupului Schaeffler. Acest lucru se bazează pe ipoteza că activitatea economică din China se va normaliza până la sfârșitul lunii iunie 2022.

Din punctul de vedere al Grupului Schaeffler, dezvoltarea ulterioară va fi caracterizată de o incertitudine extraordinară în cadrul macroeconomic și geopolitic, în special din cauza cursului războiului din Ucraina și a evoluției viitoare a pandemiei de Coronavirus.

Pic1 Revenue Group RO

Prognoza pentru cele trei divizii sunt următoarele:

Pic2 Revenue Division RO

Ipoteze curente asupra pieței pentru anul financiar 2022

  • Automotive Technologies: LVP4) în jurul nivelului anului anterior (anul precedent: 77.2 milioane)
  • Automotive Aftermarket: Creșterea PIB-ului global cu 3 până la 3,5%
  • Industrial: Creșterea producției industriale relevante de 3,5 până la 4%

Klaus Rosenfeld, CEO al Schaeffler AG, a declarat: „Grupul Schaeffler a generat rezultate bune în primul trimestru al anului 2022. Preluarea de comenzi de 2 miliarde EUR în divizia E-Mobility este un lucru deosebit de plăcut. Astfel, ne-am atins deja obiectivul pentru întregul an în primul trimestru. Contribuția ridicată la câștiguri a diviziei noastre industriale arată încă o dată că configurația noastră diversificată dă roade. În ciuda mediului dificil, am continuat să ne implementăm strategia în mod consecvent. Pentru anul financiar curent rămânem precauți, având în vedere incertitudinile macroeconomice și geopolitice. Prognoza pe care am anunțat ieri reflectă acest lucru.”

Aici veți găsi fotografii de presă cu membrii consiliului: www.schaeffler.com/en/executive-board

Pic3 Footer RO

Declarații anticipative și proiecții
Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt declarații anticipative. Prin natura lor, declarațiile prospective implică o serie de riscuri, incertitudini și ipoteze care ar putea face ca rezultatele sau evenimentele reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicate în declarațiile prospective. Aceste riscuri, incertitudini și ipoteze ar putea afecta negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise aici. Nimeni nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui în mod public vreo declarație prospectivă, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel. Nu trebuie să vă bazați în mod nejustificat pe declarațiile prospective care vorbesc doar de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele trecute nu trebuie luate ca reprezentare că astfel de tendințe sau evenimente vor continua în viitor. Declarațiile de avertizare menționate mai sus ar trebui luate în considerare în legătură cu orice declarații anticipative ulterioare scrise sau orale pe care le-ar putea emite Schaeffler sau persoanele care acționează în numele său.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare