Noțiune de căutare

Consolidarea brandului corporativ Acceptă provocarea Schaeffler și răspunde corect: Tu știi care este numele corect al companiei? #Branding #Concurs

Pressrelease Stage Image

12.08.2022 | Brasov

  • O nouă provocare, un nou concurs online pentru (re)constientizarea, alaturi de angajati si urmaritori ai paginii de Facebook Schaeffler România, a numelui unic al companiei
  • Tu știi care este numele corect al companiei?
  • Răspunsul corect, la care poți ajunge urmărind indiciile din concurs, îți poate aduce un premiu consistent, cu produse promoționale Schaeffler

Schaeffler România aduce un nou concurs pe pagina sa de Facebook pentru toți cei care doresc să accepte o nouă provocare online, găsind răspunsul la întrebarea ”Tu știi care este numele corect al companiei?”, prin parcurgerea postărilor și a indiciilor pregătite. Oferă un like postărilor din concurs, paginii de Facebook a companiei, lasă-ne răspunsul tău în secțiunea de comentarii și poți fi premiat! Vor fi desemnați 10 câștigători, ce vor fi aleși cu ajutorul random.org. Pe scurt, va fi o săptămână întreagă dedicată (re)constientizării, alaturi de angajati si urmaritori ai paginii de Facebook Schaeffler România, a numelui unic al companiei. Premiile constau în seturi de produse, fiecare set cuprinzând: o geanta pentru articole de îngrijire ”AWARE™ RPET”, o cana de cafea ”Mahlwerck Coffee-2-Go”, un lanyard, un breloc cu rulment și un Card cu cip activ, utilizat pentru blocarea câmpurilor magnetice în vederea protejării împotriva furtului de date. Produsele sunt de înaltă calitate, realizate în condiții prietenoase cu mediul și sunt extrem de utile oricui.

Numele corect al companiei urmează să fie descoperit în urma postărilor pregătite, care vor avea în prim plan câte un indiciu menit să contureze răspunsul corect, dar care va oferi și informații interesante despre procesul de branding al companiei. Concursul debutează luni, 15 august și se va finaliza vineri, 19 august, ora 14:00, iar câștigătorul va fi anunțat în data de 24 august, pe pagina de Facebook Schaeffler România.

Pe scurt - Cum se poate participa la concurs? Urmează acești pași:

1. Apreciază pagina de Facebook Schaeffler România
2. Apreciază postările din concursul cu #Branding #Concurs
3. Lasă în rubrica de comentarii la cel puțin una din postările ce au hashtag-ul #Branding #Concurs, răspunsul corect la întrebarea ”Tu știi care este numele corect al companiei noastre?”
4. Un răspuns corect la o postare, reprezintă o șansă de a câștiga unul dintre cele 10 premii puse la dispoziție

Perioada de desfășurare a concursului este 15.08.2022 – 19.08.2022 (ora 14:00). Cei zece câștigători vor fi aleși prin platforma random.org. Înainte de a participa la concurs se recomandă citirea cu atenție a regulamentul concursului, de mai jos:

REGULAMENTUL CONCURSULUI „#Branding #Concurs”

Perioada: 15.08.2022 – 19.08.2022 (ora 14:00)

1. CONCURSUL ŞI ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Concursul care face obiectul prezentului regulament are ca scop promovarea imaginii Schaeffler România și consolidarea brandului prin concursul „#Branding#Concurs” prin pagina de Facebook Schaeffler România (denumit în continuare şi „Concursul”).

1.2. Organizatorul concursului este Schaeffler Romania, cu sediul în str. Aleea Schaeffler, nr.3 Cristian, Brasov, (denumit în continuare „Organizatorul” ).

2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

2.1. Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare şi “Regulamentul”). Regulamentul, un ansamblu ce conține toate regulile Concursului, reguli ce sunt obligatorii în mod necondiţionat pentru toţi participanţii.

2.2. Regulamentul va fi adus la cunoștință publicului pe pagina de Facebook a Organizatorului. Participanții se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

3. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (denumite colectiv în cadrul prezentului regulament “Participanţii” şi în mod individual “Participantul”):

a) au un user valid de Facebook și o poză de profil, asociat unei persoane fizice

b) sunt persoană fizică cu domiciliul în România.

c) deţin un document de identitate valabil care va fi prezentat, fizic sau in format digital, în scopul identificării, validării şi înmânării Premiului;

d) s-au înscris în concurs prin răspunsul corect lăsat în secțiunea de comentarii la cel puțin una dintre postările concursului marcat cu hastagul #Branding#Concurs, au și apreciat printr-un “like” posările și au dat “like” paginii de Facebook .

3.2. Participarea la concurs este gratuită.

3.3. Toți participanții la concurs vor trebui să respecte Codul de Conduită Schaeffler, ce poate fi accesat aici.

3.4. La concurs pot participa și minorii de peste 16 ani, iar în cazul în care unul este declarat câștigător, părintele/tutorele legal va transmite acordul cu privire la participarea minorului la concurs și își va asuma responsabilitatea prelucrării prealabile a datelor cu caracter personal ale minorului, precum și ceea ce privește preluarea premiului.

4. CALENDARUL CONCURSULUI

4.1. Concurs se va desfășura in perioada: 15.08.2022 – 19.08.2022 (ora 14:00)

4.2. Anunțarea tuturor celor zece câștigători se va face în data de 24.08.2022

5. ALEGEREA CÂȘTIGĂTORULUI

5.1. Câștigătorii concursului vor fi aleși prin intermediul platformei random.org. Lista tuturor participanților din cadrul concursului va fi inserată pe random.org si se va folosi metoda randomize.

5.2. Vor fi luate in considerare doar persoanele care au apreciat cel puțin o postare marcată cu #Branding#Concurs și au lăsat în secțiunea de comentarii răspunsul corect la cel puțin o postare din concursul propus de Organizator.

5.3. Câştigătorii vor fi anunţați pe unul dintre canalele de comunicare: postare pe pagina de Facebook.

5.4. Organizatorul va putea face publice numele şi prenumele Câștigătorilor şi Premiul acordat, pe orice canal de comunicare consideră de cuviință.

5.5. Acordarea şi înmânarea Premiilor se vor către persoanele desemnate câștigătoare, în termenul şi la adresa indicate de Organizator. Înmânarea Premiului se va face în baza unui act de identitate valabil prezentat de Participant Organizatorului (sau de imputernicitul acestuia) și sub condiția semnării de către acesta a documentelor aferente acordării și/sau înmânării Premiului, în caz contrar Organizatorul având dreptul să nu mai acorde Premiul Participantului.

5.6. Dacă vreunul dintre participanți nu se află în județul Brașov, premiul va fi transmis prin curier, cu o confirmare de primire din partea câștigătorului. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru nici o neconformitate și/sau alte situații neprevăzute ce apar în timpul transportului premiului către câștigător sau după ce premiului a intrat în posesia câştigătorului.

5.7. În situația în care vreunul dintre câștigătorii desemnați în termen de 5 zile lucrătoare nu își revendică premiul, acesta va fi considerat necâștigător și Premiul va fi anulat.

6. PREMIUL

6.1.. În cadrul Concursului denumit în cuprinsul prezentului Regulament “Premiul”), care va fi acordat astfel:

6.2. Premiu: un set produse promoționale Schaeffler. Fiecare set cuprinzând: o geanta pentru articole de îngrijire ” AWARE™ RPET”, o cana de cafea ”Mahlwerck Coffee-2-Go”, un lanyard, un breloc cu rulment și un Card cu cip activ, utilizat pentru blocare a câmpurilor magnetice în vederea protejării împotriva furtului de date

6.3. Valoarea estimativă a premiilor este: 21,5 euro/set produse

6.4. Organizatorul şi Împuternicitul îşi rezervă dreptul de a modifica Premiul.

7. În calitatea sa de organizator, Schaeffler România vă informează cu privire la prelucrarea următoarelor categorii de DATE CU CARACTER PERSONAL:

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale furnizate prin intermediul platformei Facebook, care vor fi stocate în baza noastră de date. Acestea se referă la: date cont Facebook (nume și prenume, adresa de email, numărul de telefon).

7.1. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal: Prelucrăm datele personale pentru concursul organizat cu scopul de a promova imaginea Schaeffler România în cadrul concursului #GhiceșteCuvântul.

Datele dumneavoastră nu vor putea fi folosite în alte scopuri și nici nu vor putea face obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

În situația în care va fi necesar ca, ulterior, datele să vă fie prelucrate și în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate inițial, mai sus menționate, înainte de orice prelucrare, vă vom furniza informații cu privire la noile scopuri și orice alte informații suplimentare relevante.

7.2. Temeiul prelucrării: Temeiul legal în baza căruia colectăm și administrăm datele dumneavoastră personale este consimțământul dumneavoastră, acordat cu prilejul participării în cadrul concursului organizat #GhiceșteCuvântul organizat prin intermediul paginii de Facebook Schaeffler România.

7.3. Durata stocării: Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe o perioadă mai lungă în scopul de verificare a datelor în caz de contestații sau reclamații ulterioare, pentru justificarea premiilor și a impozitării produselor.

7.4. Securitatea datelor personale: Organizatorul respectă și protejează confidențialitatea datelor personale din platforma Facebook. Orice informație personală este prelucrată și folosită conform politicii de confidențialitate a datelor personale și nu va fi folosită în niciun mod care contravine acestei politici. Organizatorul este singura entitate care are acces la aceste date.

7.5 Drepturile persoanelor vizate:

7.5.1. Dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră, în mod gratuit: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate;

7.5.2. Dreptul de a solicita, în mod gratuit, rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

7.5.3. Dreptul de a solicita, în mod gratuit, restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs;

7.5.4. Dreptul de a solicita, în mod gratuit, ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

7.5.5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata a datelor. Dvs. nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.

7.5.6. Dreptul de a adresa cu o plângere autorității de supervizare

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Medii aferente

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare