Noțiune de căutare

Schaeffler livrează un al treilea trimestru încurajator de puternic într-un mediu dificil

Pressrelease Stage Image

09.11.2022 | Brasov

• Venitul din al treilea trimestru a crescut față de anul precedent cu 20,2 procente la moneda constantă, marja EBIT înainte de introducerea elementelor speciale cu 8,4 procente (anul precedent: 7,8 procente)

• Divizia Automotive Technologies livrează o creștere puternică a veniturilor la moneda constantă de 25,2 procente în trimestrul al treilea din 2022, datorită volumelor crescute

• Veniturile Diviziei Automotive Aftermarket beneficiază de o cerere ridicată a pieței

• Divizia Industrie a impresionat în perioada de raportare cu o marjă EBIT ajustată de 12,5 procente și o contribuție la câștiguri de aproape 50%

• Fluxul de numerar liber pozitiv înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități de fuziuni și achiziții crește la 240 milioane euro în trimestrul al treilea din 2022 (trimestrul anului anterior: 225 milioane euro)

• Prognoza pentru anul financiar 2022 este confirmată

Herzogenaurach | Brașov | Noiembrie 8, 2022 | Furnizorul global din sectorul automotive și de industrie Schaeffler, a publicat raportul intermediar pentru primele nouă luni ale anului 2022. Veniturile Grupului Schaeffler pentru perioada de raportare s-au ridicat la 11.790 milioane euro (anul precedent: 10.346 milioane euro). Creșterea cu 8,7 procente a veniturilor din vânzări, ajustată în funcție de moneda constantă, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, a fost atribuită în mare parte creșterilor de volum. În plus, efectele pozitive ale prețului de vânzare în toate cele trei divizii au avut un impact asupra dezvoltării vânzărilor, deoarece costurile crescute de achiziție puteau fi transferate din ce în ce mai mult pe piață. Veniturile din cel de-al treilea trimestru din 2022, au cunoscut o creștere puternică la moneda constantă de la 20,2 procente, până la 4.242 milioane EUR (anul precedent: 3.332 milioane EUR).

Toate regiunile au contribuit la creșterea vânzărilor în perioada de raportare. Rate semnificative de creștere ajustate în funcție de moneda constantă de 11,2 și 11,8 procente au fost înregistrate în primele nouă luni, în special în regiunile Europa și America. După ce vânzările în regiunea Chinei au scăzut în al doilea trimestru din cauza măsurilor de izolare impuse pentru a limita pandemia de coronavirus, creșterea vânzărilor ajustate în funcție de moneda constantă a revenit la 2,7% în perioada de raportare de nouă luni. Vânzările din trimestrul al treilea au crescut cu 24,8 procente la moneda constant[, după o scădere cu 12,5 procente în trimestrul anterior. Regiunea Asia/Pacific a contribuit la creșterea veniturilor în moneda constantă de 6,0 procente.

În primele noua luni, Grupul Schaeffler a raportat un EBIT înainte de introducerea elementelor speciale de 813 de milioane de euro (anul precedent: 962 de milioane de euro). Aceasta reprezintă o marjă EBIT înainte de introducerea elementelor speciale de 6,9 procente (anul precedent: 9,3 procente). Marja EBIT înainte de introducerea elementelor speciale a fost afectată de costurile semnificative mai pe partea de transport și logistică. În al treilea trimestru, marja EBIT ajustată a fost de 8,4 procente.

„În primele nouă luni, Schaeffler a livrat rezultate bune, în ciuda mediului dificil. Toate diviziile au reușit să treacă pe piață prețurile de consum crescute. Disciplina noastră privind costurile și capitalul sunt esențiale pentru asigurarea competitivității și îmbunătățirea profitabilității”, a declarat Claus Bauer, CFO Schaeffler AG.

Pentru a îmbunătăți în continuare competitivitatea și a reduce costurile fixe, Consiliul de Administrație Schaeffler AG a decis să ia măsuri structurale suplimentare în Divizia Automotive Technologies. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.schaeffler.com

Key financials of the Schaeffler Group

Automotive Technologies: aport puternic de comenzi in zona de E-Mobility

În primele nouă luni, Divizia Automotive Technologies a generat venituri de 7,070 milioane de euro (anul precedent: 6,286 milioane de euro). Creșterea cu 7.0 procente la moneda constantă, se datorează creșterii puternice a volumelor de producție din trimestrul al treilea din 2022 și a fost puțin sub rata de creștere de 7,5 procente a producției globale de automobile.

În primele nouă luni, vânzările au crescut în toate sectoarele de afaceri (BD) și regiunile, sistemele BD E-Mobility și Chassis Systems, atingând cele mai mari rate de creștere, cu 28,4 procente și 28,1 procente ajustate la moneda curentă. Comenzile primite ale diviziei au totalizat 9,7 miliarde EUR, din care 4,7 miliarde EUR au fost atribuite diviziei de E-Mobility.

Automotive Aftermarket: beneficiază de o creștere a pieței

În primele șase luni, Divizia Automotive Aftermarket a generat vânzări de 1.516 de milioane de euro (anul precedent: 1.411 milioane de euro), ceea ce corespunde unei creșteri a vânzărilor ajustate în funcție de moneda constantă de 4,0 procente.

Această creștere a fost determinată, în principal, de ajustările pozitive ale prețurilor de vânzare, deoarece a fost posibilă transferarea în mare măsură a creșterii semnificative a costurilor de achiziție pe piață. Cererea de piese de schimb, în special în domeniul pieței de schimb independente, rămâne, de asemenea, ridicată din cauza creșterii continue a numărului de vehicule și a vârstei medii a acestora. Scăderea vânzărilor în subregiunea Europa Centrală și de Est ca urmare a războiului din Ucraina a fost compensată cu succes de creșterea pe alte piețe.

Pe această bază, EBIT înainte de introducerea elementelor speciale s-a ridicat la 198 milioane EUR (anul precedent: 207 milioane EUR) și a adus din nou o contribuție semnificativă la câștigurile Grupului. Aceasta corespunde unei marje EBIT de introducerea elementelor speciale de 13,1 procente (anul precedent: 14,7 procente). Această scădere față de cifra din anul precedent se datorează în principal cheltuielilor de vânzare mai mari, în principal din cauza efectelor pozitive unice în aceeași perioadă a anului precedent. Ajustările prețurilor de vânzare au compensat în mare măsură creșterea semnificativă a costurilor de achiziție, astfel încât marja brută a fost doar puțin sub valoarea aceleiași perioade a anului precedent.

Divizia industrială: Contribuie cu aproximativ 50 procente la câștigurile Grupului

Divizia industrială a generat vânzări de 3.205 milioane EUR în primele șase luni ale anului (anul precedent: 2.649 milioane EUR). Ajustate în funcție de moneda constantă, vânzările au crescut cu 15,0 procente. Această creștere a fost atribuită în special creșterii puternice a volumelor de producție. Prețurile favorabile au avut un impact suplimentar pozitiv asupra creșterii veniturilor. Creșterea volumelor a fost determinată în principal de regiunea Europa, care a cunoscut o creștere considerabilă a cererii față de perioada anului precedent, în principal în sectorul Industrial Distribution și in cel de Industrial Automation. Sectorul ce ține de industria eoliană a raportat încă o dată un al treilea trimestru din 2022 foarte puternic și a contribuit din nou la venituri mai mari în primele nouă luni decât orice alt sector.

În primele nouă luni, Divizia industrială a realizat un EBIT înainte de introducerea elementelor speciale de 402 milioane de euro (anul anterior: 318 milioane de euro), contribuind cu aproape 50 la sută din EBIT-ul Grupului (anul precedent: 33 la sută). Marja EBIT înainte de introducerea elementelor speciale de 12,5 procente a fost ușor peste nivelul din anul precedent (12,0 procente), în principal datorită marjei brute. Marja EBIT înainte de introducerea elementelor speciale pentru trimestrul al treilea din 2022 a fost de 14,1 procente (trimestrul anului anterior: 12,3 procente). Pe lângă ajustarea cu succes a prețurilor de vânzare, principalii factori aici au fost economiile de scară ca urmare a creșterii puternice a volumului vânzărilor. Drept urmare, sarcinile – cum ar fi costurile crescute de achiziții, de transport și de logistică – ar putea fi supracompensate.

În al treilea trimestru s-a semnat și un acord de achiziție a Grupului Ewellix. Achiziția producătorului și furnizorului global de componente și sisteme de tehnologie liniară îmbunătățește poziția Schaeffler pe piață, în special în domeniul liniar. Urmează achiziționarea Melior Motion la începutul anului, consolidând și mai mult sectorul Industrial Automation. Achiziția este de așteptat să se încheie în primul trimestru al anului 2023.

Key Financials by Division

Fluxul de numerar liber pozitiv în creștere puternică în al treilea trimestru

Fluxul de numerar liber înainte de depozite și plăți pentru activitățile de fuziuni și achiziții s-a ridicat la 240 de milioane EUR în trimestrul al treilea din 2022 și a fost astfel peste cifra din același trimestru al anului precedent (225 de milioane EUR). Pentru perioada de raportare, Grupul Schaeffler a avut astfel un flux de numerar liber pozitiv înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de fuziuni și achiziții de 35 milioane EUR (anul precedent: 468 milioane EUR).

Plățile pentru investiții în imobilizări corporale și necorporale (capex) s-au ridicat la 219 milioane EUR în trimestrul al treilea din 2022 (perioada anului precedent: 215 milioane EUR). Aceasta corespunde unui raport de investiții bazat pe vânzări de 5,2 procente (anul precedent: 6,4 la sută). Datoria financiară netă a crescut la 2.331 milioane EUR la 30 septembrie 2022 (31 decembrie 2021: 1.954 milioane EUR). Datoria financiară netă, definită ca datoria financiară netă împărțită la EBITDA înainte de introducerea elementelor speciale, a fost de 1,1x la sfârșitul lunii septembrie 2022 (31 decembrie 2021: 0,9x). Totalul bilanțului a crescut la aproximativ 14,7 miliarde de euro la 30 septembrie 2022 (la 31 decembrie 2021 în jur de 14,4 miliarde de euro).

Venitul net atribuibil acționarilor societății-mamă pentru primele nouă luni ale anului 2022 a fost de 417 milioane euro (anul precedent: 611 milioane euro). Câștigul pe acțiune comună fără drept de vot a fost de 0,63 euro (anul anterior: 0,92 euro). Grupul avea o forță de muncă de 82.702 la 30 septembrie 2022 (31 decembrie 2021: 82.981).

Prognoza pentru 2022 a fost confirmată

În ședința sa din 2 noiembrie 2022 Comitetul Executiv al Schaeffler AG a confirmat perspectiva bazată pe performanța încurajatoare din primele nouă luni. Grupul Schaeffler continuă să aștepte o creștere a veniturilor de 6 până la 8 procente, excluzând impactul conversiei valutare în 2022. În același timp, compania se așteaptă să obțină o marjă EBIT înainte de introducerea elementelor speciale între 5 și 7 procente în 2022. Grupul Schaeffler anticipează fluxul de numerar liber înainte de intrări și ieșiri de numerar pentru activități de fuziuni și achiziții pentru 2022 de peste 250 de milioane de euro.

„Într-un mediu persistent dificil, Grupul Schaeffler a livrat rezultate bune în trimestrul al treilea. În primul rând, piața de schimb pentru Divizia Automotive Aftermarket și cea Industrială au fost impresionante, cu o creștere puternică a vânzărilor și o marjă EBIT ridicată înainte de introducerea elementelor speciale. În Automotive Technologies, aportul crescut de comenzi de 4,7 miliarde de euro în divizia de afaceri E-Mobility subliniază în mod impresionant faptul că continuăm să ne extindem poziția pe piață în această afacere cheie”, a declarat Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler AG.

Fotografii de presă ale membrilor Comitetul Executiv al Schaeffler AG, aici:

www.schaeffler.com/en/executive-board

1) Source: S&P Global Mobility (October 2022). Includes content supplied by S&P Global © [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), October 2022].

Declarații anticipative și proiecții

Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt declarații anticipative. Prin natura lor, declarațiile prospective implică o serie de riscuri, incertitudini și ipoteze care ar putea face ca rezultatele sau evenimentele reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicate în declarațiile prospective. Aceste riscuri, incertitudini și ipoteze ar putea afecta negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise aici. Nimeni nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui în mod public vreo declarație prospectivă, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel. Nu trebuie să vă bazați în mod nejustificat pe declarațiile prospective care vorbesc doar de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele trecute nu trebuie luate ca reprezentare că astfel de tendințe sau evenimente vor continua în viitor. Declarațiile de avertizare menționate mai sus ar trebui luate în considerare în legătură cu orice declarații anticipative ulterioare scrise sau orale pe care le-ar putea emite Schaeffler sau persoanele care acționează în numele său.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare