Noțiune de căutare

Schaeffler a publicat raportul de sustenabilitate pentru anul 2022

Pressrelease Stage Image
Sustainability Report 2022 Image: Schaeffler

07.03.2023 | Brasov

  • Strategia de sustenabilitate aliniată cu cele trei Dimensiuni ESG
  • Plan holistic Climate Action Plan pentru atingerea obiectivelor climatice
  • Responsabilitatea temelor asumate direct de către CEO
  • Evenimentul global Climate Action Day a generat peste 23.000 de idei
  • Calificativul “A”- scor de sustenabilitate din partea organizații CDP pentru performanțe privind schimbările climatice și securitatea apei

Sustenabilitatea este o parte integrantă a strategiei companiei și una dintre cele patru valori corporative ale Grupului Schaeffler. Compania aplică responsabilitatea față de mediu și societate de-a lungul întregului lanț valoric. În 2022, strategia de sustenabilitate Schaeffler a fost aliniată și mai clar cu cele trei Dimensiuni ESG (Environmental, Social, Governance). Pe această realiniere sunt suprapune zece domenii de acțiune, prin care Grupul Schaeffler definește temele prioritare și analizează așteptările părților interesate. Din motive de control, sistemul target-urilor de performanță a fost completat cu o serie de noi indicatori de performanță, integrați în sistemul de remunerare. „Sustenabilitatea este una dintre marile provocări ale momentului. Schaeffler vrea să fie o companie neutră din punct de vedere climatic până în 2040. Pentru a realiza acest lucru, este nevoie de acțiuni decisive, rapide și corect direcționate în toate ariile companiei”, explică CEO Klaus Rosenfeld.

Pentru a sublinia importanța celor trei Dimensiuni, Environmental, Social și Governance, obiectivelor ESG li s-a acordat o prioritate mai mare în compensarea executivului, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Consiliul de Supraveghere stabilește până la două target-uri ESG în fiecare an, care reflectă diferitele Dimensiuni ESG în remunerarea managerilor. Exemple de factori compensatori pe termen scurt în anul analizat au inclus reducerea ratei accidentelor și punerea în aplicare a măsurilor legate de apă în 2022, având ca rezultat o reducere anuală a consumului de apă cu 150.000 de metri cubi. Andreas Schick, Chief Operating Officer Schaeffler AG, responsabil în aria Production, Supply Chain Management and Purchasing: „Reducerea consumului propriu de apă este un pas mare pe calea către o producție sustenabilă. Măsuri de succes, cum ar fi generarea de apă de răcire printr-un sistem de circulare a apei și utilizarea apei de ploaie, ne apropie mult de obiectivul nostru de a reduce consumul de apă cu 20% până în 2030, comparativ cu 2019.”

Rol central pentru neutralitate climatică
Domeniul de acțiune „neutralitate climatică” joacă un rol central în implementarea strategiei Schaeffler privind sustenabilitatea. Grupul Schaeffler și-a stabilit obiectivul de a funcționa într-o manieră neutră din punct de vedere climatic începând cu 2040 și de a reduce emisiile de CO2 atât în propria producție, cât și în lanțul de aprovizionare, de exemplu prin utilizarea energiilor regenerabile. Pentru a atinge aceste obiective, compania a dezvoltat Climate Action Plan în 2022. Planul cuprinde măsuri concrete pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și ajustarea proceselor de control și de luare a deciziilor. Elementele cheie ale planului includ „achiziții verzi”, „producție verde” și „produse verzi”. Componenta ”achiziții verzi” se concentrează pe achiziționarea de materiale și servicii cu emisii scăzute. Aceasta include programul ”Green Steel Activation”, care abordează meritele și impactul opțiunilor tehnologice disponibile pentru fabricarea și prelucrarea oțelului. Ca parte a acestui proces, Grupul Schaeffler a semnat un acord cu startup-ul suedez H2 Green Steel pentru furnizarea anuală a 100.000 de tone de oțel aproape fără CO2, începând din 2027.

Din 2022, 100% din electricitatea din toate fabricile Schaeffler din Europa și China provine din surse regenerabile. Acest lucru a economisit aproximativ 530.000 de tone de emisii de gaze cu efect de seră în 2022 (comparativ cu 2019). Până în 2024, toate locațiile Schaeffler din întreaga lume vor funcționa cu energie electrică 100% regenerabilă. Și până în 2030, un total de 25% din necesarul anual de energie electrică a fabricilor Schaeffler din întreaga lume va fi acoperit din energie regenerabilă generată intern.

În zona de dezvoltare a produselor ecologice, Schaeffler lucrează în prezent la un plan integrat pentru calcularea automată, holistică a amprentei de carbon. Acest fapt creează baza pentru realizarea și urmărirea reducerilor de emisii la nivel de produs individual. „Sustenabilitatea începe cu dezvoltarea produsului. O mare parte a amprentei de CO2 este determinată aici. Pentru a reduce această amprentă, acordăm atenție sustenabilității, precum și fezabilității economice și tehnice în timpul dezvoltării”, spune Uwe Wagner, Chief Technology Officer, responsabil pentru cercetare și dezvoltare. „Numai luând în considerare toate aceste criterii este posibil să se fabrice produse orientate spre viitor.”

Pentru a crește gradul de conștientizare a angajaților și a încuraja implicarea, Schaeffler a organizat Climate Action Day la nivel global în 2022. În cadrul workshop-urilor desfășurate în mai multe locații, angajații au elaborat aproximativ 23.000 de idei, care sunt acum evaluate și implementate sistematic. De asemenea, Schaeffler aduce o contribuție la dezvoltarea angajaților prin includerea din ce în ce mai mult a aspectelor de sustenabilitate și protecție a climei în programele interne de formare.

Pentru atingerea cu succes a obiectivului de neutralitate climatică, este esențial să se reducă emisiile generate în lanțurile de aprovizionare. De exemplu, în 2022, Schaeffler a format un joint-venture cu firma norvegiană REEtec A pentru achiziționarea de oxizi de pământuri rare, pentru a spori și mai mult sustenabilitatea motoarelor electrice pentru module hibride, transmisii hibride și punți de tracțiune complet electrice. În plus, Grupul Schaeffler creează valoare adăugată pentru clienții săi, oferind soluții inovatoare pentru mobilitatea electrică, generarea de energie regenerabilă sau producerea și utilizarea hidrogenului. În același timp, compania se îndreaptă către neutralitatea climatică în propriile procese de producție. Divizia Automotive Aftermarket furnizează soluții inovatoare de reparații de calitate OEM, de exemplu. Acest lucru aduce o contribuție valoroasă privind o durată de viață mai lungă a vehiculului.

Responsabilitate socială și respect pentru drepturile omului
Pe lângă protecția climei, responsabilitatea socială reprezintă o prioritate majoră la Schaeffler, la fel ca și îmbunătățirea continuă a sănătății și securității în muncă. Se intenționează, de asemenea, creșterea ponderii femeilor în funcții de conducere la 20% până în 2025. Angajații joacă un rol esențial în succesul companiei. Prin urmare, Schaeffler promovează puternic dezvoltarea profesională și personală și investește mult în formare și educație pentru a asigura o transformare eficientă pentru viitor.

Respectarea drepturilor omului este un element indispensabil al culturii corporative a Grupului Schaeffler. Prin urmare, un sistem de management al respectării drepturilor omului (HRCMS) este în curs de dezvoltare. Sistemul va include, de asemenea, clienți și parteneri de afaceri. În plus, sunt în curs de elaborare un ghid privind drepturile omului și o declarație de politică privind respectarea drepturilor omului. Compania implementează procese și măsuri pentru prevenirea abuzului și reducerea riscurilor legate de drepturile omului. Programul include, de asemenea, un sistem global de denunțare: angajații și persoanele din afara companiei îl pot folosi pentru a raporta potențiale încălcări ale drepturilor omului.

Guvernanță responsabilă
În Grupul Schaeffler, guvernanța corporativă reprezintă un management responsabil orientat spre crearea de valoare pe termen lung. Integritatea și conformitatea sunt fundamentale pentru operațiunile Companiei. Prin urmare, respectă cele mai înalte standarde, în special în ceea ce privește prevenirea corupției, lobby-ul, spălarea banilor și criminalitatea și încălcarea drepturilor omului. Alte priorități cheie sunt protecția datelor și informațiilor, securitatea IT și cea cibernetică. Pentru a-și proteja valorile și standardele, compania operează un sistem de management al conformității (CMS) și are o structură organizațională de conformitate care acoperă întregul Grup Schaeffler.

În plus, Grupul Schaeffler a implementat o serie de procese de conformitate pentru a sprijini angajații să respecte cerințele interne și cele legale. Acestea includ un program de instruire strategic orientat pentru a oferi angajaților și managerilor din companie înțelegerea necesară a problemelor de conformitate și pentru a-i face conștienți de riscurile ce pot apărea în activitățile lor de serviciu. Prin webinarii, cursuri de formare și prezentări, aceștia sunt familiarizați cu Codul de Conduită al Grupului Schaeffler și cu alte documentele relevante ale Grupului. La aceste evenimente de formare au participat un total de 14.402 de angajați în 2022. Cursurile sunt în mod constant dezvoltate, îmbunătățite și adaptate responsabilităților specifice ale angajaților.

Două calificative ”A” - scor de sustenabilitate din partea organizației CDP
Eforturile sporite ale Grupului Schaeffler de a face propriile acțiuni cât mai transparente au fost din nou recunoscute de platforma internațională de evaluare a sustenabilității a organizației non-profit CDP (Climate Disclosure Project). Schaeffler s-a îmbunătățit din nou atât în ceea ce privește schimbările climatice, cât și în ceea ce privește securitatea apei și a fost votată drept una dintre primele 1% dintre companiile participante, care a obținut calificativul „A”. De asemenea, Schaeffler și-a îmbunătățit ratingul de sustenabilitate cu EcoVadis, cu un total de 76 din 100 de puncte, rating asociat statutului de „Platină” și se află în top 1% din grupuri comparabile.

Ca angajament la nivel mondial pentru dezvoltarea sustenabilă, Grupul Schaeffler a adoptat cele zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite și ale Planului de Acțiune al UE pentru Finanțare Sustenabilă, care obligă companiile să redirecționeze capital pentru activități sustenabile în vederea îndeplinirii obiectivelor actuale privind clima și sustenabilitatea. Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler: „Grupul Schaeffler și-a propus obiective ambițioase, dar realizabile pe drumul către neutralitatea climatică și a făcut pași decisivi către sustenabilitate în ultimii ani. O strategie de sustenabilitate mai strict definită și decizia de a transfera responsabilitatea pentru sustenabilitate către CEO subliniază importanța deosebită a acestui subiect pentru Schaeffler. Primele noastre succese confirmă că suntem pe drumul cel bun și ne încurajează să menținem cursul.”

Raportul de sustenabilitate al Grupului Schaeffler arată unde și-a concentrat compania eforturile în 2022 și cum s-a dezvoltat Grupul Schaeffler în ceea ce privește indicatorii și obiectivele cheie de performanță. O versiune digitală a raportului este disponibilă aici:
www.schaeffler-sustainability-report.com/2022

Găsiți aici fotografii ale membrilor Consiliului de Conducere
www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

Declarații anticipative și proiecții
Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt declarații anticipative. Prin natura lor, declarațiile anticipative implică o serie de riscuri, incertitudini și ipoteze care ar putea face ca rezultatele sau evenimentele reale să difere semnificativ de cele exprimate inițial. Aceste riscuri, incertitudini și ipoteze ar putea afecta negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise aici. Nimeni nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui în mod public vreo declarație anticipativă, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel. Nu trebuie să vă bazați în mod nejustificat pe declarațiile anticipative care vorbesc doar de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele trecute nu trebuie considerate tendințe sau evenimente ce vor continua în viitor. Declarațiile de avertizare menționate mai sus ar trebui să fie luate în considerare în legătură cu orice declarații anticipative ulterioare scrise sau susținute verbal pe care le-ar putea emite Schaeffler sau persoanele care acționează în numele său.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Medii aferente

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare