Noțiune de căutare

Grupul Schaeffler încheie 2022 cu rezultate solide

Pressrelease Stage Image

07.03.2023 | Brasov

  • Veniturile Grupului Schaeffler au crescut cu 9,4% la moneda constantă, până la 15,8 miliarde
  • EBIT înainte de elementele speciale de 1.046 milioane de euro rezultă într-o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 6,6%
  • Fluxul de numerar liber pozitiv de 280 de milioane de euro
  • Dividende propuse de 45 de cenți pe acțiune comună fără drept de vot
  • Prognoză prudentă pentru anul financiar 2023

Furnizorul global din sectorul automotive și de industrie Schaeffler, a publicat astăzi rezultatele pentru anul fiscal 2022. Veniturile Grupului Schaeffler pentru perioada de raportare s-au ridicat la 15,8 miliarde de euro (anul precedent: 13,9 miliarde de euro). La monedă constantă, veniturile au crescut cu 9,4%, depășind prognoza financiară. Anul a fost caracterizat de o creștere considerabilă a veniturilor, care a fost în mare parte atribuită unei creșteri a volumelor în diviziile Automotive și Industrial. În plus, efectele pozitive ale prețului de vânzare în toate cele trei divizii au avut un impact asupra evoluției vânzărilor, deoarece costurile crescute de achiziție au putut fi transferate din ce în ce mai mult pe piață.

În anul 2022, Grupul Schaeffler a raportat un EBIT înainte de introducerea elementelor speciale de 974 de milioane de euro (anul precedent: 1.220 de milioane de euro), cifră care a fost afectată cu 72 de milioane de euro în elemente speciale. EBIT înainte de elemente speciale a fost de 1.046 milioane euro (anul precedent: 1.222 milioane euro). Aceasta reprezintă o marjă EBIT înainte de introducerea elementelor speciale de 6,6% (anul precedent: 8,8 %) care a fost la limita superioară a prognozei, în ciuda mediului dificil. Principalele motive pentru scăderea marjei EBIT înainte de introducerea elementelor speciale, au fost prețurile mai mari cu materiale și energie, perturbările din lanțurile globale de aprovizionare și ineficiențele cauzate de piață și de mediu.

Venitul net atribuibil acționarilor societății-mamă a fost de 557 milioane euro pentru perioada de raportare, după cei 756 milioane de euro din anul precedent. Câștigul pe acțiune comună fără drept de vot a fost de 0,84 euro (anul anterior: 1,14 euro).

Pe această bază, Consiliul de Administrație și Comitetul Executiv al Schaeffler AG vor propune Adunării Generale Anuale un dividend de 45 de cenți pe acțiune preferențială (anul precedent: 50 de cenți). Aceasta reprezintă o rată de plată a dividendelor de aproximativ 48% (anul precedent: aproximativ 44%) din venitul net atribuibil acționarilor înainte de elemente speciale de 610 milioane euro (anul anterior: 748 milioane euro).

Key financials – Schaeffler Group

table 1

Automotive Technologies – Comenzi de 5 miliarde de euro pentru mobilitate electrică
Divizia Automotive Technologies a generat venituri de 9.500 milioane de euro (anul precedent: 8.436 milioane euro). La moneda constantă, veniturile au crescut cu 7,7% față de anul precedent. Creșterea veniturilor în cursul anului analizat, s-au datorat în principal creșterii puternice a volumelor de producție, ca urmare a cererii mai mari de pe piață.

În total, divizia Automotive Technologies a depășit producția globală de automobile, de vehicule și utilitare ușoare, cu 1,5 puncte procentuale datorită contribuțiilor pozitive din regiunile Europa și America.

Diviziile de mobilitate electrică (E-Mobility) și sisteme de șasiu (Chassis Systems) au crescut deosebit de semnificativ pe parcursul perioadei de raportare datorită tendințelor specifice ale piețelor aferente, creștere datorată atât volumelor crescute determinate de piață, cât și de dezvoltarea acestor tipuri de produse. O etapă importantă aici a fost inaugurarea producției primului sistem de direcție pe roțile din spate în anul precedent. Regiunea Europa și-a crescut veniturile cu 11,8% la moneda constantă și a crescut cel mai rapid în termeni absoluți.

În regiunile America și Asia/Pacific, veniturile au crescut cu 14,1% și, respectiv, 4,5% la moneda constantă, în timp ce regiunea Chinei a raportat o scădere ajustată la monedă constantă de 1,4%.

Divizia de afaceri E-Mobility și-a crescut aportul de comenzi la 5,0 miliarde de euro. În total, s-au înregistrat comenzi în valoare de 12,3 miliarde de euro.

EBIT înainte de introducerea elementelor speciale a fost de 292 milioane euro (anul precedent: 544 milioane euro). Marja EBIT înainte de introducerea elementelor speciale a fost de 3,1% (anul precedent: 6,4%).

Automotive Aftermarket – Venituri crescute la peste 2 milioane de euro
Divizia Automotive Aftermarket a înregistrat venituri de 2.038 milioane de euro în anul financiar 2022 (anul precedent: 1.848 milioane EUR). În principal, datorită ajustărilor pozitive ale prețurilor de vânzare, acestea au crescut cu 7.0 % la moneda constantă, întrucât costurile de achiziție semnificativ crescute au putut fi transferate pe piață în mare măsură, prin ajustări ale prețurilor de vânzare.

Veniturile regiunii Europa au crescut cu 6,4% la moneda constantă. În ciuda scăderilor considerabile ale veniturilor diviziei Automotive Aftermarket în subregiunea Europa Centrală și de Est ca urmare a războiului din Ucraina, subregiunile Europa de Vest, Orientul Mijlociu și Africa au compensat prin volumele crescute. În America, Marea Britanie China și regiunile Asia/Pacific, veniturile au crescut cu 6,5%, 6,7%, respectiv, 16,4% raportate la moneda constantă.

EBIT înainte de introducerea elementelor speciale de 255 milioane euro s-a menținut la nivelul anului precedent (anul anterior: 256 de milioane de euro). Scăderea marjei EBIT înainte de introducerea elementelor speciale la 12,5% față de anul precedent (13,9%), s-a datorat, în primul rând, cheltuielilor mai mari de vânzare, care au fost parțial atribuite efectelor favorabile unice din anul precedent. Ajustările prețurilor de vânzare au compensat în mare măsură creșteri semnificative a costurilor de achiziție, astfel încât s-a putut realiza o marja brută la nivelul anului precedent.

Divizia industrială – Consolidare prin achiziții
Divizia Industrială a generat atât profit, cât și venituri considerabile în anul 2022. Profitul înregistrat este de 4.271 milioane de euro (anul precedent: 3.568 milioane de euro), reprezentând o creștere a veniturilor în moneda constantă de 14,7%. Principalii factori au fost creșterile de volum în regiunea Europa și la nivel global în afacerile din divizia Industrial Distribution și în clusterul sectorului Industrial Automation. Cele mai ridicate niveluri ale veniturilor diviziei au fost raportate de clusterul sectorului eolian și de clusterul sectorului de Automatizare Industrială.

În regiunea Europa, veniturile au crescut cu 20,4% la moneda constantă, în principal datorită creșterii volumului în afacerile de distribuție (Distribuție industrială) și în clusterul sectorial de Automatizare Industrială. În regiunea Americii, veniturile au crescut cu 11,6% la moneda constantă în cursul anului, în timp ce regiunea Chinei a generat 8,8% venituri suplimentare la moneda constantă comparativ cu anul precedent. Veniturile suplimentare din regiunea Chinei au rezultat în principal din volumele crescute în clusterele sectoriale de materii prime și automatizări industriale. În regiunea Asia/Pacific, veniturile au crescut cu 13,2 % la moneda constantă, în principal, datorită creșterii volumului în afacerile cu distribuitori (Distribuție industrială) și în clusterul sectorial Two Wheelers (vehicule pe două roți).

EBIT înainte de introducerea elementelor speciale a crescut cu 18,3%, până la 499 milioane de euro (anul precedent: 421 milioane de euro). Marja EBIT înainte de introducerea elementelor speciale a fost de 11,7% (anul precedent: 11,8%).

În cursul anului au fost efectuate achiziții pentru a consolida și mai mult divizia industrială, în principal clusterul sectorului de Automatizare Industrială. Odată cu achiziția Melior Motion GmbH (din 1 decembrie 2022: Schaeffler Ultra Precision Drives GmbH), portofoliul și poziția pe piață în sectorul roboticii se vor extinde și mai mult. În plus, tehnologia liniară a diviziei a fost consolidată semnificativ prin achiziția Grupului Ewellix, care s-a încheiat pe data de 3 ianuarie 2023. Grupul Ewellix este un producător și furnizor de top la nivel mondial de componente și sisteme de tehnologie liniară. Produsele sale de bază sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații și dispozitive, inclusiv tehnologia medicală, mașini mobile, automatizare în asamblare și robotică și diverse alte domenii ale industriei. În cadrul unei tranzacții încheiate la data de 1 decembrie 2022, Grupul Schaeffler a achiziționat 100% din acțiunile CERASPIN S.a.r.l., extinzând portofoliul de tehnologie al diviziei industriale în zona componentelor ceramice de înaltă calitate utilizate în principal în zonele strategice de creștere.

Key financials – Schaeffler Group divisions

table 2

Fluxul de numerar liber pozitiv înainte de activități de fuziune și achiziții de 280 de milioane de euro – Bilanț și poziție de lichiditate puternice
Fluxul de numerar liber al Grupului Schaeffler, înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activități de fuziuni și achiziții, de 280 de milioane (anul anterior: 523 milioane de euro) a atins prognoza, incluzând și cheltuieli de capital mai mari. Cheltuielile de capital (capex) în proprietăți, instalații și echipamente și active necorporale au crescut la 791 milioane euro în perioada de raportare (anul precedent: 671 milioane euro), reprezentând un coeficient de investiții de 5,0% (anul precedent: 4,8%). Rata de reinvestiții a fost de 0,88 (anul anterior: 0,74).

Datoria financiară netă a crescut la 2.235 milioane euro la 31 decembrie 2022 (31 decembrie 2021: 1.954 milioane euro). Rata de îndatorare, adică raportul dintre datoria financiară netă și capitalul propriu, a scăzut la 54% (31 decembrie 2021: aproximativ 62%). Grupul Schaeffler, care avea aproximativ 14,3 miliarde de euro în active totale la 31 decembrie 2022 (anul anterior: aproximativ 14,4 miliarde de euro), avea o forță de muncă de 82.773 la acea dată (anul anterior: 82.981), o uşoară reducere de aproximativ 0,3%.

Claus Bauer, CFO Schaeffler AG, spune: „Într-un mediu dificil, Schaeffler a atins toate țelurile financiare la nivel de grup stabilite pentru 2022. În ciuda investițiilor mai mari, printre care, lansări de produse și extinderi de capacitate, precum și o creștere a stocurilor legată de vânzări, am generat un flux de numerar liber solid.”

Prognoză prudentă pentru anul financiar 2023
Grupul Schaeffler continuă să conteze pe o creștere a veniturilor de 5 până la 8 procente raportate la moneda constantă în 2023. În același timp, compania se așteaptă să obțină o marjă EBIT înainte de introducerea elementelor speciale de 5,5% până la 7,5%. În comparație cu anul precedent, sunt luate în considerare creșterile salariale și costurile energiei mai mari, care afectează toate diviziile. Grupul Schaeffler anticipează un flux de numerar liber înainte de intrări și ieșiri de numerar pentru activități de fuziuni și achiziții de la 250 până la 350 de milioane de euro pentru 2023.

table 3

„Grupul Schaeffler a demonstrat încă o dată reziliența într-un mediu provocator în 2022 și a generat rezultate solide. Toate diviziile și toate regiunile au crescut, contribuția puternică a diviziei industriale fiind deosebit de remarcabilă”, spune Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler AG. În continuare, despre dezvoltarea afacerii în divizii: „Continuăm cu determinare transformarea diviziei Automotive Technologies. Aportul de comenzi în cadrul diviziei E-Mobility de 5 miliarde de euro în 2022 vorbește de la sine. Automotive Aftermarket profită de condițiile actuale ale pieței. În divizia noastră industrială, ne-am completat creșterea organică globală considerabilă cu achiziții. Sustenabilitatea și digitalizarea rămân de o importanță strategică cheie pentru Grupul Schaeffler”.

Raportul nostru anual îl găsiți aici: www.schaeffler-annual-report.com

Kitul nostru de presă digitală este disponibil aici: www.schaeffler.com/apc

1 at constant currency
2 LVP growth: global growth in production of passenger cars and light commercial vehicles
3 before special items
4 before cash in- and outflows for M&A activities
5 Includes content supplied by S&P Global © [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), January 2023]. All rights reserved.
6 Includes content supplied by S&P Global © [IHS Markit Vehicles in Operation (VIO) Forecast, November 2022]. All rights reserved.

Declarații anticipative și proiecții
Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt declarații anticipative. Prin natura lor, declarațiile prospective implică o serie de riscuri, incertitudini și ipoteze care ar putea face ca rezultatele sau evenimentele reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicate în declarațiile prospective. Aceste riscuri, incertitudini și ipoteze ar putea afecta negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise aici. Nimeni nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui în mod public vreo declarație prospectivă, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel. Nu trebuie să vă bazați în mod nejustificat pe declarațiile prospective care vorbesc doar de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele trecute nu trebuie luate ca reprezentare că astfel de tendințe sau evenimente vor continua în viitor. Declarațiile de avertizare menționate mai sus ar trebui luate în considerare în legătură cu orice declarații anticipative ulterioare scrise sau orale pe care le-ar putea emite Schaeffler sau persoanele care acționează în numele său.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Medii aferente

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare