Noțiune de căutare

Schaeffler a publicat raportul de sustenabilitate pentru anul 2023

Pressrelease Stage Image
Sustainability Report 2023 - Imagine Schaeffler

05.03.2024 | Brasov

  • Strategia de sustenabilitate cu zece domenii de activitate aliniată cu cele trei dimensiuni ESG
  • Decarbonizarea ca principală provocare în domeniul protecției mediului
  • Dezvoltarea produsului ca factor pentru transformarea tehnologică sustenabilă
  • Responsabilitate socială și guvernanță corporativă bazată pe valori

Sustenabilitatea este extrem de importantă pentru Schaeffler. O dată cu publicarea Raportului de Sustenabilitate 2023, compania nu numai că produce transparență pentru părțile interesate, dar evidențiază și progresul său. După cum completează Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler: "Sustenabilitatea este o parte integrantă a strategiei noastre corporative. Schaeffler a fost întotdeauna recunoscută pentru forța sa inovatoare și expertiza sa tehnologică - bazându-ne pe aceast lucru, ne dorim să conectăm sustenabilitatea și eficiența costurilor. Ne-am stabilit obiective ambițioase. În ciuda tuturor progreselor pe care le-am făcut în ultimii ani, suntem conștienți că mai avem mult de lucru."

Strategie de sustenabilitate cu obiective clare pe cele trei dimensiuni ESG
Sustenabilitatea este privită ca o preocupare holistică și globală de către Grupul Schaeffler pentru care acesta își asumă responsabilitatea ecologică, cât și socială de-a lungul întregului lanț de valori. Acest lucru include definirea a zece domenii de activitate pentru implementarea strategiei sale de sustenabilitate, care sunt alocate celor trei domenii: Environment, Social, and Governance (ESG). Aceste domenii de activitate au fost fundamentate în raportul din anul 2023.

Ca parte a Roadmap 2025, “Sustainability & Engagement” este subprogramul în cadrul căruia Schaeffler va asigura implementarea consecventă a strategiei și atingerea obiectivelor sale de sustenabilitate. Subprogramul holistic a fost reinițiat în 2023, iar Climate Action Plan, ce a fost conceput în 2022 și care detaliează măsuri specifice pentru reducerea emisiilor de CO2e, a fost integrat ca o componentă cheie. Rezultatul este o rețea puternică, ce va contribui la implementarea strategiei de sustenabilitate și care va asigura că subprogramul este ferm ancorat în funcțiile, diviziunile și regiunile companiei.

În prezent, Schaeffler își concentrează atenția pe șapte obiective cheie ESG în vederea implementării strategiei sale de sustenabilitate, care se referă la diverse domenii de activitate precum neutralitatea climatică, utilizarea eficientă a resurselor, protecția mediului și sănătatea și securitatea în muncă. De exemplu, Schaeffler își propune să atingă neutralitatea climatică în producția și lanțul său de aprovizionare până în 2030, respectiv 2040 – target-urile adiacente care contribuie la obiectivul producției neutre din punct de vedere climatic au fost clasificate ca fiind conforme din punct de vedere științific de către Science Based Targets initiative (SBTi).

Indicatorii de Performanță selectați au fost încadrați în remunerația anuală a membrilor consiliului de administrație, managementului și angajaților, în încercarea de a promova atingerea obiectivelor ESG, o dată cu implementarea măsurilor în 2023, ce vor duce la o reducere anuală a consumului de apă cu 150.000 metri cubi, fiind printre indicatorii relevanți în remunerațiile pe termen scurt în anul de raportare. De fapt, Grupul Schaeffler a reușit să-și reducă consumul de apă cu aproximativ nouă procente în anul de raportare, cu 27 de măsuri implementate de economisire a apei și verificate extern în 2023, care acum vor reprezenta economii minime anuale de 265,000 de metri cubi din 2024.

Implementarea consecventă a strategiei de sustenabilitate în domeniul mediului a fost, de asemenea, răsplătită cu scoruri bune la evaluările și clasamentele de sustenabilitate în anul de raportare. Schaeffler a primit un punctaj „A” la categoria schimbări climatice pentru 2023 de către organizația globală non-profit de mediu CDP pentru angajamentul său față de transparența și performanța corporativă, și a primit un scor „A-” la categoria destinată apei. În cadrul evaluării de sustenabilitate EcoVadis, Schaeffler și-a îmbunătățit scorul obținând un total de 79 din 100 de puncte, obținând încă o dată statutul de platină și o poziție repetată în primul procent din grupul său de egali în 2023.

Decarbonizarea ca principală provocare în domeniul mediului înconjurător

Schimbările climatice reprezintă o provocare cheie a timpurilor noastre și pot fi abordate doar colectiv. Lanțurile de aprovizionare sustenabile (Scope 3 upstream) și achiziționarea de materiale și servicii cu emisii reduse, sunt aspecte importante pentru Schaeffler în acest sens. Andreas Schick, Chief Operating Officer la Schaeffler declară: "Prin parteneriate strânse și de încredere cu furnizorii noștri, am obținut deja primele succese și am stabilit cursul potrivit. Transparența și dialogul cu furnizorii noștri sunt acum cruciale pentru a înfrunta împreună provocările care ne stau în față și pentru a ne atinge obiectivul de a avea un lanț de aprovizionare neutru din punct de vedere climatic în 2040.”

La Schaeffler, decarbonizarea producției (scope 1 și 2) se bazează în mare măsură pe utilizarea energiilor regenerabile, creșterea eficienței energetice și modernizarea instalațiilor pentru a utiliza energii regenerabile. Din acest motiv, generarea internă de energii regenerabile este dezvoltată în locațiile din cadrul Grupului Schaeffler ca o extensie a programului de eficiență energetică deja existent. Încă din 2023, 100% din energia electrică achiziționată pentru aproape fiecare fabrică din Europa, China și America a provenit din surse regenerabile, urmând să facă același lucru și cu fabricile din Asia/Pacific în 2024.

Prin îmbunătățirea continuă a eficienței energetice, Grupul Schaeffler a înregistrat o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră asociate producției cu aproximativ 24% față de anul precedent, rezultând o scădere de la 493,000 tone CO₂e la 375,000 tone CO₂e.

Dezvoltarea produselor ca factor cheie pentru transformarea tehnologică sustenabilă

Grupul Schaeffler se străduiește să îmbunătățească continuu valorile de CO2 ale produselor sale în timpul dezvoltării produselor, de exemplu, în etapele de proiectare a produsului și selecție a materialelor. "Sustenabilitatea și forța inovatoare sunt înrădăcinate ferm în ADN-ul Grupului Schaeffler. Acesta este singurul mod pentru noi să depășim provocările de mâine și să putem deschide calea către un viitor sustenabil și prietenos cu mediul", spune Uwe Wagner, Chief Technology Officer la Schaeffler. De exemplu, Schaeffler a reușit să îmbunătățească în continuare eficiența CO₂ a motoarelor electrice în anul de raportare și lucrează continuu la soluții pentru optimizarea frecării și prelungirea duratei de viață a rulmenților.

Schaeffler își propune, de asemenea, să utilizeze materii prime, componente și produse cât mai sustenabile și reutilizabile posibil, în încercarea de a menține o economie circulară prin utilizarea potențialului oferit în ceea ce privește eficiența materialului, să reducă utilizarea materiilor prime critice sau rare și să prelungeaască durata de viață sau să reparare produsele acolo unde este posibil economic. Portofoliul diviziei Automotive Aftermarket include o gamă largă de soluții pentru reparații și componente individuale pentru toate clasele de vehicule, contribuind astfel la prelungirea duratei de viață a vehiculelor.

Responsabilitatea socială și guvernanța corporativă bazată pe valori

Măsurile pentru atingerea obiectivelor climatice necesită, de asemenea, un nivel ridicat de implicare din partea angajaților. Schaeffler sprijină angajații în această încercare prin implementarea de traininguri și campanii de conștientizare. Îmbunătățirile continue în domeniul sănătății și securității sunt considerate primordiale de către companie. Schaeffler a organizat pentru prima dată în 2023 Health & Safety Day pentru toți angajații. Dezvoltarea profesională și personală a forței de muncă este, de asemenea, o prioritate majoră pentru Schaeffler, compania investind masiv în educație continuă pentru a asigura o transformare orientată atât către viitor, cât și către obiective.

Pentru Grupul Schaeffler, respectul pentru drepturile omului reprezintă o parte indispensabilă a culturii corporative. Având în vedere acest lucru, sistemul Human Rights Compliance Management al companiei este în curs de extindere, iar o directivă și o declarație de politică privind respectarea drepturilor omului vor fi publicate în anul de raportare.

Guvernanța corporativă bazată pe valori face, de asemenea, parte din cultura corporativă, Grupul Schaeffler bazându-se pe un sistem modern de management al conformității pentru a menține valorile și standardele în întreaga companie și, desigur, menținând o organizație conformă ce acoperă întregul Grup Schaeffler. În plus, în anul de raportare a fost înființat Governance, Risk & Compliance Committee, condus de CEO și CFO, iar managementul riscului și sistemul de control intern au fost combinate într-o singură funcție de management.

Raportul de sustenabilitate al Grupului Schaeffler oferă informații despre domeniile de interes ale companiei în 2023 și despre evoluțiile cifrelor și obiectivelor cheie din cadrul Grupului Schaeffler. Raportul este disponibil în format digital și poate fi accesat prin intermediul website-ului companiei:
www.schaeffler-sustainability-report.com/2023

Găsiți aici fotografiile de presă ale membrilor consiliului de administrație:
www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

Declarații anticipative și proiecții
Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt declarații anticipative. Prin natura lor, declarațiile anticipative implică o serie de riscuri, incertitudini și ipoteze care ar putea face ca rezultatele sau evenimentele reale să difere semnificativ de cele exprimate inițial sau implicit. Aceste riscuri, incertitudini și ipoteze ar putea afecta negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise aici. Nimeni nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau revizui în mod public vreo declarație anticipativă, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau altfel. Nu trebuie să vă bazați în mod nejustificat pe declarațiile anticipative care vorbesc doar de la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă cu privire la tendințele sau evenimentele trecute nu trebuie considerate tendințe sau evenimente ce vor continua în viitor. Declarațiile de avertizare menționate mai sus ar trebui să fie luate în considerare în legătură cu orice declarații anticipative ulterioare scrise sau susținute verbal pe care le-ar putea emite Schaeffler sau persoanele care acționează în numele său.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Medii aferente

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare