Noțiune de căutare

Schaeffler a început cu dreptul în 2024

Pressrelease Stage Image

07.05.2024 | Brasov

  • Venituri de 4.1 miliarde de euro în monedă constantă și o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 7.9% la nivelul anului precedent
  • Flux de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de fuziuni și achiziții la -166 milioane de euro din cauza factorilor sezonieri (anul precedent: -73 milioane de euro)
  • Divizia Automotive Technologies raportează o creștere, divizia Vehicle Lifetime Solutions generează cele mai bune câștiguri trimestriale, iar veniturile diviziei Bearings & Industrial Solutions scad
  • Prognoza pentru întregul an 2024 a fost confirmată
  • Integrarea Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft este pe drumul cel bun

Schaeffler AG și-a publicat astăzi rezultatele pentru primul trimestru din 2024. Veniturile pentru primele trei luni au fost de 4,085 de milioane de euro și, astfel, au rămas aproximativ egale cu cele din anul precedent în monedă constantă (4,152 de milioane de euro). Scăderea veniturilor la divizia extinsă și redenumită Bearings & Industrial Solutions a fost compensată de creșterea înregistrată la divizia Automotive Technologies, precum și la diviziile Vehicle Lifetime Solutions și Automotive Aftermarket.

Divizia Automotive Technologies, care este prezentată pentru prima dată fără divizia de afaceri Bearings, care a fost transferată la divizia Bearings & Industrial Solutions (anterior denumită Industrial) începând cu 1 ianuarie 2024, a înregistrat o ușoară creștere a veniturilor în monedă constantă de 0.8%. Această creștere s-a datorat în principal volumelor mai mari rezultate din accelerarea proiectelor din diviziile E-Mobility și Chassis Systems. Divizia Vehicle Lifetime Solutions (anterior denumită Automotive Aftermarket) și-a mărit veniturile cu 8.6% în monedă constantă, în timp ce divizia Bearings & Industrial Solutions a raportat o scădere a veniturilor în monedă constantă legată de piață de 4.1%.

La nivel de grup, veniturile din regiunea Europa au scăzut cu 0.4% la moneda constantă. Regiunea America a înregistrat o creștere a veniturilor în monedă constantă de 4.2%, în timp ce veniturile în regiunile China și Asia/Pacific au fost cu 3.6% și 0.5% mai mici decât în anul precedent, în monedă constantă.

În primele trei luni, Grupul Schaeffler a generat o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 322 de milioane de euro (anul precedent: 335 de milioane de euro), ceea ce reprezintă o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 7.9% (anul precedent: 8.1%). Ușoara scădere a marjei EBIT înainte de elementele speciale în primul trimestru al anului 2024 s-a datorat parțial impactului contabilizării pentru prima dată a investiției de 38.9% în Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft („Vitesco") prin metoda punerii în echivalență. Câștigurile pentru perioada de raportare au fost influențate în mod favorabil de elemente speciale de 93 de milioane de euro net, care se referă în principal la o modificare a estimărilor contabile privind evaluarea stocurilor la nivel de grup. Incluzând elementele speciale, marja EBIT s-a ridicat la 415 milioane de euro (anul precedent: 244 milioane de euro), ceea ce reprezintă o creștere de 70.3% față de anul precedent. Rezultatul net atribuit acționarilor societății-mamă, care a totalizat 231 de milioane de euro pentru primul trimestru al anului 2024, s-a îmbunătățit considerabil, crescând cu 79.7% (anul precedent: 128 de milioane de euro).

Klaus Rosenfeld, CEO Schaeffler AG: „Grupul Schaeffler a început bine anul 2024, în ciuda mediului dificil. Poziționarea noastră amplă rămâne o garanție a succesului. Câștigurile diviziilor Automotive Technologies și Vehicle Lifetime Solutions au compensat cu succes declinul legat de piață în domeniul industrial. Confirmăm neschimbată prognoza noastră pentru întregul an."

- Table 1 - Key financials of the Schaeffler Group

Automotive Technologies – comenzi de 1.5 miliarde de euro pentru E-Mobility
Divizia Automotive Technologies a generat venituri de 1.770 milioane de euro în primele trei luni ale anului (anul precedent: 1.778 milioane de euro), pe o bază ajustată. Ușoara creștere a veniturilor de 0.8% la moneda constantă s-a datorat în principal accelerării proiectelor și a depășit producția globală de automobile în general.

În condițiile în care volumul de producție a scăzut la nivel mondial (-0.8%), aceasta reprezintă o performanță superioară de 1.6 puncte procentuale față de producția globală de autoturisme și vehicule comerciale ușoare.

Diviziile de afaceri E-Mobility și Chassis Systems și-au crescut veniturile în monedă constantă cu 2.2%, respectiv 10.0%, în perioada de raportare. Divizia de afaceri Engine & Transmission Systems a raportat o scădere a veniturilor de 0.3% în monedă constantă.

Totalul comenzilor primite în primul trimestru s-a ridicat la 2.1 miliarde de euro și a inclus 1.5 miliarde de euro la divizia de afaceri E-Mobility.

În primele trei luni, divizia Automotive Technologies a generat o marjă EBIT înainte de elemente speciale de 93 de milioane de euro (anul precedent: 87 de milioane de euro). Marja EBIT, înainte de elementele speciale, s-a ridicat la 5.3% (anul precedent: 4.9%). Creșterea marjei EBIT înainte de elementele speciale s-a datorat în principal impactului favorabil al volumelor.

Vehicle Lifetime Solutions – câștiguri trimestriale fovorabile
Divizia Vehicle Lifetime Solutions a raportat venituri de 625 de milioane de euro pentru această perioadă (anul precedent: 581 de milioane de euro), ceea ce reprezintă o creștere de 8.6% în monedă constantă, care s-a datorat în principal impactului favorabil al volumelor. Ajustările prețurilor de vânzare din anul precedent au avut, de asemenea, un impact favorabil asupra tendinței veniturilor.

Toate regiunile au contribuit la creșterea veniturilor diviziei în primele trei luni ale anului. În timp ce Europa, regiunea cu cele mai mari venituri, a raportat o creștere a veniturilor în monedă constantă de 3.7%, veniturile din regiunile America și China au crescut cu 17.7% și, respectiv, 29.4% față de cele din anul precedent, în monedă constantă. Creșterea veniturilor în monedă constantă în regiunea Asia/Pacific s-a ridicat la 11.7%, parțial datorită contribuției platformei de comerț electronic Koovers, care a fost achiziționată la sfârșitul anului 2023.

Divizia a generat o marjă EBIT înainte de elementele speciale în perioada de raportare de 109 milioane de euro (anul precedent: 90 de milioane de euro), ceea ce a dus la o marjă EBIT înainte de elementele speciale pentru primul trimestru de 17.4% (anul precedent: 15.4%). Creșterea marjei EBIT înainte de elementele speciale s-a datorat în principal impactului favorabil al volumelor și prețurilor de vânzare.

Bearings & Industrial Solutions – Marja EBIT înainte de elementele speciale - 8.5%
Divizia Bearings & Industrial Solutions, care va cuprinde întreaga activitate legată de rulmenți a Grupului Schaeffler în viitor, a generat venituri de 1,677 milioane de euro în primul trimestru al anului 2024 (venituri ajustate din anul precedent: 1,787 milioane de euro). Scăderea veniturilor în monedă constantă de 4.1% s-a datorat în mare parte impactului volumelor.

În timp ce regiunea Europa a raportat o scădere a veniturilor în monedă constantă de 5.4%, veniturile din regiunea America au crescut cu 4.1% în monedă constantă în perioada de raportare, în principal datorită creșterii veniturilor în sectoarele Aerospace și Automotive Bearings. În regiunea China, veniturile din primele trei luni au fost cu 9.8% mai mici decât cele din anul precedent, la monedă constantă. Mediul slab al pieței a avut un impact negativ considerabil asupra tendinței veniturilor. Sectorul eolian a raportat, de asemenea, scăderi. Regiunea Asia/Pacific a raportat o scădere a veniturilor în monedă constantă de 2.6% pentru perioada de raportare.

În primul trimestru, divizia Bearings & Industrial Solutions a generat o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 143 de milioane de euro (anul precedent: 159 de milioane de euro). Marja EBIT înainte de elementele speciale s-a ridicat la 8.5% (anul precedent: 8.9%). Ușoara scădere a marjei EBIT înainte de elementele speciale s-a datorat în principal impactului volumelor.

Table 2 Key financials by division

Fluxul de numerar liber este negativ din cauza factorilor sezonieri - cheltuieli de investiții egale cu cele din anul precedent
În primul trimestru al anului 2024, fluxul de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de integrare și achiziții a fost de -166 de milioane de euro (anul precedent: -73 de milioane de euro) din cauza factorilor sezonieri. Scăderea s-a datorat parțial plăților mai mari de dobânzi rezultate din tranzacțiile de finanțare legate de combinarea planificată a afacerilor cu Vitesco și de modificarea datoriilor comerciale. Cheltuieli de capital pentru proprietăți, echipamente și active imateriale (capex) s-au ridicat la 222 de milioane de euro, în aliniament cu nivelul din anul precedent (anul precedent: 221 de milioane de euro).

Profitul net atribuit acționarilor societății-mamă a crescut cu 79.7%, ajungând la 231 milioane de euro în primul trimestru din 2024 (anul precedent: 128 milioane de euro). Profitul net înainte de elementele speciale s-a ridicat la 155 milioane de euro (anul precedent: 195 milioane de euro). Profitul pe acțiune ordinară fără drept de vot a fost de 0,35 euro (anul precedent: 0,19 euro), ceea ce reprezintă o creștere de 84.2%.

La 31 martie 2024, datoria financiară netă se ridica la 4,613 milioane de euro (31 decembrie 2023: 3,189 milioane de euro). Această schimbare se datorează în principal finanțării cu succes a achiziției acțiunilor Vitesco în primul trimestru al anului 2024. La 2.1, raportul dintre datoria financiară netă și marja EBITDA înainte de elementele speciale la 31 martie 2024 a crescut față de 31 decembrie 2023 (1.5). Raportul dintre datoria financiară netă și capitalul propriu (grad de îndatorare) a crescut la 109.9% (31 decembrie 2023: 81.5). La 31 martie 2024, Grupul Schaeffler avea o forță de muncă de 83,793 de angajați la nivel mondial.

Claus Bauer, CFO Schaeffler AG: „Într-un mediu constant provocator, Schaeffler și-a demonstrat încă o dată profitabilitatea solidă în primul trimestru. De asemenea, am reușit să finanțăm prompt achiziția acțiunilor Vitesco pe termen lung și în condiții atractive. Contribuim cu această putere financiară la noua companie."

Prognoza pentru întregul an 2024 a fost confirmată

În cadrul ședinței sale din 23 aprilie 2024, Consiliul de Administrație al Schaeffler AG a confirmat prognoza din 20 februarie 2024.

Grupul Schaeffler continuă să anticipeze o creștere considerabilă a veniturilor la o monedă constantă în 2024. În același timp, compania se așteaptă să genereze o marjă EBIT înainte de elementele speciale de 6 până la 9 procente în 2024 și continuă să anticipeze un flux de numerar liber înainte de intrările și ieșirile de numerar pentru activitățile de integrare și achiziții de 300 până la 400 de milioane de euro.

O perspectivă voluntară asupra performanței diviziilor este încă omisă, având în vedere ajustările organizaționale planificate în 2024 în legătură cu integrarea Vitesco în Schaeffler AG.

Combinarea afacerilor cu Vitesco - integrarea este pe drumul cel bun
Combinarea planificată a afacerii cu Vitesco, o etapă cheie în procesul de transformare, avansează conform programului și este pregătită în detaliu în ambele companii. Peste 1,200 de colegi lucrează în prezent la pregătirile pentru integrare, care au fost demarate în luna ianuarie a acestui an. O etapă importantă a fost atinsă la jumătatea lunii martie, când a fost stabilită structura organizațională planificată la primul nivel sub Executive Board. În prezent, accentul se pune pe dezvoltarea structurii pentru cel de-al doilea nivel de conducere, pe strategiile și structurile divizionale și funcționale, precum și pe pregătirea planului de afaceri comun.

În plus, finanțarea pentru achiziția de acțiuni la Vitesco a fost pusă pe baze solide și a fost asigurată pe termen lung în primul trimestru al anului 2024. În plus, Schaeffler AG și Vitesco au încheiat un acord de integrare cu aprobarea membrilor din Supervisory Boards la 13 martie 2024. Adunările Generale Anuale ale celor două companii din 24 aprilie (Vitesco) și 25 aprilie 2024 (Schaeffler AG) au aprobat acordul de integrare cu Vitesco. Datorită aprobării de către Adunările Generale Anuale, punerea în aplicare a integrării efective a Vitesco în Schaeffler AG poate avansa. Eficacitatea integrării este condiționată de înregistrarea ulterioară a integrării la Registrul Comerțului pentru ambele companii, ceea ce este încă de așteptat să se întâmple în al patrulea trimestru al anului 2024.

Klaus Rosenfeld: „2024 este un an de tranziție. Pregătirile pentru integrarea Vitesco avansează bine. Punem acum bazele pentru a realiza potențialul semnificativ oferit de integrarea Vitesco și pentru a înființa împreună un lider ca Motion Technology Company începând cu anul 2025."

Puteți găsi fotografii ale Consiliului de Administrație de la conferința de presă aici:
www.schaeffler.com/en/executive-board


1 Include conținut furnizat de S&P Global Mobility© [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), aprilie 2024]. Toate drepturile rezervate.


Precizări legale
Oferta publică de cumpărare voluntară a Schaeffler AG către acționarii Vitesco Technologies AG

Această publicație conține informații referitoare la oferta publică de cumpărare voluntară („Oferta") a Schaeffler AG („Schaeffler") pentru toate acțiunile Vitesco Technologies Group AG („Vitesco" sau „Compania") și nu constituie o solicitare de vânzare sau o ofertă de cumpărare a vreunei valori mobiliare a Vitesco. Documentul de ofertă publicat de Schaeffler după aprobarea de către Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) („Documentul de ofertă") este singurul document obligatoriu în ceea ce privește termenii și alte prevederi referitoare la ofertă. Investitorii și deținătorii de valori mobiliare ale Vitesco sunt sfătuiți să citească Documentul de ofertă și toate celelalte anunțuri referitoare la Ofertă imediat ce acestea au fost făcute publice deoarece conțin sau vor conține informații importante.

Oferta este implementată exclusiv în conformitate cu legile aplicabile din Republica Federală Germania, în special cu Legea germană privind achiziția și tranzacționarea valorilor mobiliare (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) („WpÜG"), împreună cu regulamentul german privind conținutul documentelor de ofertă, considerațiile legate de ofertele de cumpărare și ofertele obligatorii și scutirile de la obligația de a publica și de a depune o ofertă (WpÜG-Angebotsverordnung), precum și cu anumite prevederi ale legilor privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii, aplicabile ofertelor de cumpărare transfrontaliere. Oferta nu este făcută sau nu intenționează să fie făcută în conformitate cu dispozițiile oricărei alte jurisdicții. În consecință, nicio notificare, admitere de înregistrare sau aprobare a ofertei sau a documentului de ofertă nu a fost sau nu va fi solicitată sau inițiată de Schaeffler sau de persoanele care acționează împreună cu Schaeffler în afara Republicii Federale Germania. Prin urmare, Schaeffler și persoanele care acționează împreună cu Schaeffler nu își asumă nicio răspundere pentru respectarea altor legi decât cele din Republica Federală Germania sau a legilor aplicabile privind valorile mobiliare din Statele Unite ale Americii.

Oferta nu va fi depusă, publicată sau anunțată public în conformitate cu legile oricărei alte jurisdicții decât de Republica Federală Germania și Statele Unite ale Americii.

Schaeffler și persoanele care acționează împreună cu Schaeffler nu își asumă nicio responsabilitate pentru publicarea, expedierea, distribuirea sau diseminarea oricăror documente legate de Ofertă în afara Republicii Federale Germania, a statelor membre ale Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, fiind compatibile cu cerințele aplicabile ale altor jurisdicții decât cele din Republica Federală Germania. În plus, Schaeffler și persoanele care acționează împreună cu Schaeffler nu își asumă nicio responsabilitate pentru nerespectarea de către terți a oricăror legi.

În măsura în care acest lucru este permis în conformitate cu legislația sau reglementările aplicabile, Schaeffler își rezervă dreptul de a achiziționa sau de a încheia acorduri de achiziție de acțiuni ale Societății, direct sau indirect, sau de a încheia tranzacții derivate cu privire la acțiunile Societății, în afara ofertei. Acest lucru este valabil și pentru alte valori mobiliare care sunt direct convertibile în acțiuni ale Societății, care pot fi schimbate sau care pot fi exercitabile pentru acțiuni ale Societății. Aceste achiziții pot fi finalizate prin intermediul bursei de valori la prețurile pieței sau în afara bursei de valori în cadrul unor tranzacții negociate. Orice informație despre astfel de achiziții va fi dezvăluită conform cerințelor legale sau de reglementare din Germania sau din orice altă jurisdicție relevantă.

În măsura în care acest document conține declarații prospective, astfel de declarații nu reprezintă fapte și sunt caracterizate prin cuvintele „se așteaptă", „crede", „estimează", „intenționează", „urmărește", „presupune" sau expresii similare. Astfel de declarații exprimă intențiile, opiniile sau așteptările și ipotezele actuale ale Schaeffler și ale persoanelor care acționează împreună cu Schaeffler, de exemplu în ceea ce privește consecințele potențiale ale Ofertei pentru Societate, pentru acei acționari ai Societății care aleg să nu accepte Oferta sau pentru rezultatele financiare viitoare ale Societății. Astfel de declarații prospective se bazează pe planuri, estimări și previziuni actuale pe care Schaeffler și persoanele care acționează împreună cu Schaeffler le-au făcut în cunoștință de cauză, dar care nu pretind că vor fi corecte în viitor. Declarațiile prospective sunt supuse unor riscuri și incertitudini care sunt dificil de prevăzut și care, de obicei, nu pot fi influențate de Schaeffler sau de persoanele care acționează împreună cu Schaeffler. Trebuie avut în vedere faptul că evenimentele sau consecințele reale pot diferi în mod semnificativ de cele conținute sau exprimate de astfel de declarații prospective. Schaeffler și persoanele care acționează împreună cu Schaeffler nu își asumă nicio obligație de a actualiza declarațiile prospective în ceea ce privește evoluțiile sau evenimentele reale, condițiile evenimentelor, condițiile generale, ipotezele sau alți factori.

Declarații în retrospectivă și previziuni
Anumite declarații din acest comunicat de presă sunt declarații prospective. Prin natura lor, declarațiile prospective implică o serie de riscuri, incertitudini și ipoteze care ar putea determina ca rezultatele sau evenimentele reale să difere semnificativ de cele exprimate sau implicate de declarațiile prospective. Aceste riscuri, incertitudini și ipoteze ar putea afecta în mod negativ rezultatul și consecințele financiare ale planurilor și evenimentelor descrise în prezentul document. Nimeni nu își asumă nicio obligație de a actualiza sau de a revizui public orice declarație prospectivă, fie ca urmare a unor noi informații, evenimente viitoare sau în alt mod. Nu ar trebui să vă bazați în mod nejustificat pe declarațiile prospective, care se referă doar la data acestui comunicat de presă. Declarațiile conținute în acest comunicat de presă cu privire la tendințe sau evenimente trecute nu trebuie interpretate ca o reprezentare a faptului că astfel de tendințe sau evenimente vor continua în viitor. Declarațiile de avertizare prezentate mai sus trebuie luate în considerare în legătură cu orice declarații prospective ulterioare, scrise sau orale, pe care Schaeffler, sau persoanele care acționează în numele acesteia, le-ar putea emite.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Medii aferente

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare