Noțiune de căutare

Anunț publi Declarație nefinanciară 2023 Schaeffler România S.R.L.

Pressrelease Stage Image

28.06.2024 | Brasov

  • Schaeffler România a publicat declarația nefinanciară pentru 2023, detaliind performanța în domeniul sustenabilității
  • Documentul respectă cerințele OMFP 1802/2014 și ghidul Comisiei Europene, asigurând transparență în raportarea nefinanciară
  • Declarația subliniază angajamentul Schaeffler România față de dezvoltarea durabilă și gestionarea impactului asupra mediului și comunităților
Prin prezenta declarație nefinanciară, Schaeffler România dorește să comunice informații privind performanța și impactul companiei pe diverse aspecte de sustenabilitate pentru perioada de raportare aferentă anului 2023. Aceasta declarație se concentrează asupra aspectelor de mediu, sociale și de personal, sănătate și securitate ocupațională, prevenirea și combaterea corupției și a dării de mită, precum și asupra aspectelor privind dezvoltarea durabilă și schimbările climatice.

Societatea a întocmit declarația nefinanciară pe baza cerințelor specifice ale OMFP 1802/2014 din capitolul 7, Declarația nefinanciară, ce sunt asimilate cadrului național de raportare pentru Declarația nefinanciară. De asemenea, la prezentarea informațiilor nefinanciare, societatea a avut în vedere Comunicarea Comisiei Europene «Ghid privind raportarea informațiilor nefinanciare (metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare) (2017/C 215/01)», publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 215 din data de 5 iulie 2017.

Editor: Schaeffler Romania
Țara de emitere: România

Descărcări

Comunicate de presă

Pachet (comunicat de presă + media)

Partajare pagină

Schaeffler aplică cookie-uri pentru asigurarea unei utilizări optime. Prin utilizarea în continuare a acestui website acceptați folosirea de cookie-uri. Mai multe informații

Acceptare